Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Daily Archives: Лютий 22, 2016

  • -

Персональні покажчики серії: Постаті в освіті та науці

Save

Конет Іван Михайлович (до 30-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліогр. покажч. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, Наук. б-ка ; [уклад.: Л. В. Огороднікова, О. В. Гавва, О. С. Толков ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. – 47 с.– (Серія “Постаті в освіті та науці” ; вип. 1).

 

Save

Іван Вікторович Івах (до 90-річчя від дня народження): біобібліогр. покажч. / [уклад.: Л. В. Огороднікова, О. В. Гавва, Т. П. Поведа, О. М. Ніколаєва ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, РВВ, 2008. – 10 с. – (Серія “Постаті в освіті та науці” ; вип. 2).

 

Save

Сохацька Євгенія Іванівна (до 35-річчя науково-педагогічної діяльності): біобібліогр. покажч. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка; [уклад.: В. М. Пархоменко, О. В. Веселовська ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – 28 с. – (Серія “Постаті в освіті і науці” ; вип. 9).

 

Save

Сурова Тіна Іванівна (до 45-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліогр. покажч. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка ; [уклад. Т. В. Сологуб ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп.ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : “Медобори-2006”, 2010. – 80 с. : іл. – (Сер. “Постаті в освіті і науці” ; вип. 13).

 

Save

Життєве кредо професора В. П. Струманського : біобібліографічний покажчик / Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наук. б-ка ; [уклад.: В. С. Прокопчук, І. І. Грінішина, І. О. Старенький; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – (Серія «Постаті в освіті і науці» ; вип. 19).

Save

Провідний вчений-історик України й талановитий педагог – Валерій Степанович Степанков (до 70-річчя від дня народження та 50-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліографічний покажчик / Кам’янець-Поділ. нац ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. А. Копилов (голов. ред), Л. В. Климчук (відп. ред.) та ін. ; уклад.: Н. Д. Крючкова, В. Ф. Биковська, Л. В. Гончарова ; бібліогр. ред. Т. М. Опря]. – Кам’янець-Подільський, 2017. – 84 с.


  • -

Бібліографічні покажчики серії: Хмельниччина краєзнавча

Save

Наукові збірники історичного факультету Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зведений каталог і покажчик змісту / Кам`янець-Подільський національний університету імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека ; [уклад.: В. С. Прокопчук, Г. В. Гайшук ; редкол.: С. А. Копилов (голова) та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – 184 с. – (Серія: Хмельниччина краєзнавча ; вип. 2 (4).

 

Save

Матеріали і тези Подільських історико-краєзнавчих конференцій (1965-2010) : бібліографічний покажчик змісту / Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека ; [уклад.: Г. В. Гайшук, Т. М. Опря, В. М. Пархоменко ; редкол.: С. А. Копилов (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.), Л. В. Баженов та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 160 с. – (Серія “Хмельниччина краєзнавча” ; вип. 2).

 

Save

Просвітницький рух на Поділлі : бібліографічний покажчик / Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека ; [упоряд.: В. С. Прокопчук, О. Б. Комарніцький, Т. М. Опря ; відп. ред. В. С. Прокопчук]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012. – 107 с. – (Серія “Хмельниччина краєзнавча” ; вип. 1).

 


  • -

Бібліографічні покажчики

Save

Бібліографічні покажчики у фондах наукової бібліотеки Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : метабібліографія / Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека ; [уклад.: В. С. Прокопчук, В. М. Пархоменко, Г. В. Гайшук ; редкол.: С. А. Копилов (голова), Л. В. Баженов, І. М. Конет та ін. ; бібліогр. ред. Т. М. Опря]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 242 с.

 

Save

Наукові записки (праці) Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : бібліографічний покажчик змісту (1920–2009 рр.) / Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека ; [уклад.: О. В. Веселовська, Т. М. Опря, В. М. Пархоменко ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.), О. Б. Комарніцький та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 120 с.

 

Save

Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918-2008) : бібліогр. покажч. / [уклад.: Т. М. Опря, В. М. Пархоменко, Л. П. Савченко, Є. П. Сільвеструк ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.), О. Б. Комарніцький та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2008. – 112 с.

 


  • -

Матеріали конференцій

Save

Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека; редкол.: С.А. Копилов (голова), В.С. Прокопчук (відп. ред.) [та ін.]. – Кам`янець-Подільський: Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 328 с. – (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство; вип. 3).

 

Save

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; [редкол.: С.А. Копилов (голова), Л.В. Климук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – 268 с. – (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство; вип. 5).

 


  • -

Окремі видання

Категорія : Окремі видання

Save

Прокопчук В. С. Бібліотека Кам`янець-Подільського національного університету: роки становлення й розквіту : іст. нарис / В. С. Прокопчук, Л. Ф. Філінюк ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 284 с.

 

Save

Прокопчук В. С. Труды Подольского епархиального историко-статистического комитета (церковного историко-археологического общества) (1876-1916) : зведений каталог і покажчик змісту / В. С. Прокопчук, Н. Д. Крючкова ; наук. ред. О. М. Завальнюк ; бібліогр. ред. В. М. Пархоменко ; Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 184 с.: фото.

 


  • -

Нові надходження літератури до читального залу № 1

Антологія української фантастики ХIХ ст. / упоряд. Ю. Винничук. – Київ : КЕТС, 2015. – 608 с.

У цій книжці українську фантастичну прозу ХIХ століття представляють мало відомі твори Івана Барщевського , Михайла Чайковського, Івана Бороздни, Миколи Костомарова, Євгена Згарського, Наталі Кобринської, Івана Франка, Івана Липи, Гната Хоткевича та багатьох інших авторів.

“Читати далі”

  • -

  • -

Обмінний фонд

Категорія : Обмінний фонд

Обмінний фонд наукової бібліотеки Кам`янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка почав формуватися з жовтня 2007 року. Станом на 1.01.2017р. фонд нараховує 5668 примірників. Основними напрямами діяльності обмінного фонду є:

– сприяння раціональному використанню бібліотечних ресурсів держави;

– сприяння формуванню доукомплектування та поліпшення якісного складу діючих фондів бібліотек країни.

“Читати далі”

  • -

Міжбібліотечний абонемент

Категорія : Без категорії

У 2010 році в бібліотеці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка було відновлено роботу міжбібліотечного абонементу (МБА). МБА — це надання документів однією бібліотекою у тимчасове користування іншій на замовлення користувачів. Підставою до відкриття МБА й отримання творів друку та інших матеріалів є заповнений стандартний бланк-замовлення, форма №24 за міжбібліотечним абонементом, підписаним директором бібліотеки і завіреним печаткою. Бланк-замовлення є основним юридичним документом на підставі якого бібліотека несе відповідальність за отримання документів. На кожне видання, що запитується, видається окремий бланк.

“Читати далі”

  • -

Список видань науковців КПНУ ім. І. Огієнка з проблем слов`янознавства, опублікованих упродовж 2008-2013 рр.

Категорія : Каталоги виставок

У серпні 2013 року в Мінську (Білорусь) відбудеться ХV Міжнародний з`їзд славістів, в якому візьмуть участь учені України. На форумі кожна делегація розгортає виставку видань, що відображає доробок науковців країни у галузі слов`янознавства за період між з`їздами (2008–2013 рр.).

“Читати далі”