Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Дарунок викладачів університету у фонд інформаційно-бібліографічного відділу

  • 0

Дарунок викладачів університету у фонд інформаційно-бібліографічного відділу

Традиція дарувати власні наукові праці у відділ бібліографії започаткована викладачами університету ще в далекі 70-ті роки ХХ століття. Впродовж цього часу працівниками відділу зібрано і задокументовано понад півтори тисячі книг, з яких значна частина – в єдиному екземплярі. Бібліотечні працівники щиро вдячні всім, хто дбає про поповнення бібліотечного фонду власними виданнями, серед яких збірники наукових праць університету, матеріали конференцій, монографії, підручники, навчально-методичні посібники, літературно-художні видання тощо.

Пропонуємо Вашій увазі книги, подаровані протягом 2016 року.

Збірники наукових праць

Актуальні проблеми сучасної психології: перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковцівАктуальні проблеми сучасної психології: перспективи та пріоритетні напрями наукових досліджень молодих науковців : матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 7 листоп. 2016 р. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: Л. А. Онуфрієва (голов. ред.), Марек Палюх (заст. голов. ред.), О. А. Чеканська (відп. секретар) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2016. – 170 с. – (Укр., рос., пол, англ. мовами).

У матеріалах ІІ Міжнародної науково-практичної конференції окреслено актуальні проблеми сучасної психології, висвітлено теоретико-методологічні і практичні підходи шодо розвитку особистості та міжособистісних взаємин; представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і зарубіжних дослідників, серед яких – викладачі Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, науковці Республіки Польща, Республіки Білорусь, Словацької Республіки.

Видання адресується фахівцям та усім, хто цікавиться сучасним станом розвитку психологічної науки.

Археологічні студії “Межибіж”. Науковий щорічник 3'2014 Археологічні студії “Межибіж” : науковий щорічник 3′ 2014 / за ред. А. М. Трембіцького, О. Г. Погорільця. – Хмельницький : ІРД, 2014. – 251 с.: іл.

У виданні вміщено матеріали Третіх Археологічних читань, приурочених 70-річчю з дня народження українського археолога, спелеолога, музиканта і поета Олександра Авагяна та 60-річчю з дня народження археолога, історика та краєзнавця Юрія Толкачова, які відбулися 5 грудня 2014 р. в Державному історико-культурному заповіднику “Межибіж”.

Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Корекційна педагогіка і психологія. Випуск 6Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Корекційна педагогіка і психологія / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: В. І. Співак (голова), О. В. Гаврилов (наук. ред.), В. І. Бондар та ін. ; за ред. С. П. Миронової, Н. С. Гаврилової]. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2015. – Вип. 6. – 140 с.

До вісника увійшли наукові та навчально-методичні праці практиків-логопедів та студентів і магістрантів, які навчаються на спеціальності “Олігофренопедагогіка” та “Логопедія”, у яких висвітлюються теоретичні та практичні аспекти організації корекційно-розвивальної, реабілітаційної, навчально-виховної роботи з дітьми з порушеннями психофізичного розвитку.

Адресується науковцям, спеціалістам-практикам, студентам, які навчаються за спец. “Спеціальна освіта”, батькам, всім, кому не байдужа доля осіб з порушеннями психофізичного розвитку.

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини Вип. 8Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [міжнар. редкол.: М. С. Солопчук (відп. ред.), М. Д. Зубалій (заст. відп. ред.), М. Данута (Польща), М. О. Чистякова (відп. секретар) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – Вип. 8. – 424 с.

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини. Випуск 9Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [міжнар. редкол.: М. С. Солопчук (відп. ред.), М. Д. Зубалій (заст. відп. ред.), М. О. Чистякова (відп. секретар) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип. 9. – 476 с.

У віснику вміщено фахові статті, що висвітлюють результати наукових досліджень з фізичного виховання різних груп населення, фізичної реабілітації та підготовки спортсменів.

Адресується науковим, науково-педагогічним, педагогічним, культурно-освітнім працівникам, вчителям фізичної культури, фахівцям з фізичної реабілітації, вчителям основ здоров’я, тренерам з видів спорту, докторантам та аспірантам.

Дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностейДидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей : зб. матер. ХІ Міжнар. наук. конф. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: П. С. Атаманчук (голова, наук. ред.), І. М. Конет (відп. ред.), С. П. Величко та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Друк. “Рута”, 2016. – 170 с.

До збірника увійшли матеріали доповідей вітчизняних та іноземних учасників ХІ Міжнародної наукової конференції. З’ясовано стан та перспективи формування фахових компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічних спеціальностей.

Розрахований на науковців, науково-технічних працівників, учителів, студентів, усіх, хто переймається проблемами фізичної та технологічної освіти в Україні.

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Ціннісні орієнтації в управлінні процесом підготовки фахівців педагогіки вищої школи”Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Ціннісні орієнтації в управлінні процесом підготовки фахівців педагогіки вищої школи”, 25–26 жовтня 2016 року / ДВНЗ “Університет менеджменту освіти” НАПН України ; Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: І. М. Конет (голов. ред.), І. О. Кучинська (заст. голов. ред.), З. В. Рябова (заст. голов. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Вид. Зволейко Д. Г., 2016. – 160 с. – (До сторіччя університету).

У збірнику актуалізуються питання педагогічного менеджменту; висвітлюються перспективи розвитку навчально-виховної діяльності у вищій школі України; підкреслюються пріоритетні ціннісні орієнтири у професійній готовності науково-педагогічного працівника до педагогічної діяльності; конкретизуються види та прийоми активізації навчально-виховного процесу у вищій школі.

Збірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культуриЗбірник матеріалів наукових досліджень студентів та магістрантів Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Факультет фізичної культури / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: М. С. Солопчук (відп. ред.), О. А. Архипов (заст. відп. ред.), Г. В. Бесарабчук (відп. секретар) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Друк. «Рута», 2016. – Вип. 8. – 310 с.

У збірнику вміщено кращі доповіді та наукові повідомлення студентів і магістрантів факультету фізичної культури та факультетів університету, виголошені на науковій конференції за підсумками науково-дослідної роботи у 2015–2016 начальному році.

Збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету іноземної філології Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана ОгієнкаЗбірник наукових праць студентів та магістрантів факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: П. Л. Шулик (відп. ред.),С. Д. Абрамович, В. С. Кшевецький та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – Вип. 9. – 156 с.

У збірнику вміщено статті студентів і магістрантів факультету іноземної філології, в яких розглядаються проблеми мовознавства, літературознавства та журналістики.

Збірник наукових праць “Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров'я людини”. Вип. 4-5

Збірник наукових праць “Сучасні проблеми фізичного виховання, спорту та здоров’я людини” : спільне українсько-молдавське міжнар. наук. вид. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Гос. учеб. завед. «Приднестровский гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко» ; [редкол.: П. С. Атаманчук (відп. ред.), С. П. Миронова (заст. відп. ред.), М. С. Солопчук (заст. відп. ред.), В. Ф. Гуцу (м. Тираспіль), Г. В. Бесарабчук (відп. секретар) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 4. – 164 с.; Вип. 5. – 2014. – 152 с.; Вип. 6. – 2015. – 206 с.

У збірнику розміщено матеріали наукових досліджень науково-педагогічних працівників, докторантів й аспірантів факультету фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та факультету фізичної культури і спорту Державного навчального закладу «Придністровський державний університет ім. Т. Г. Шевченка», які презентують сучасні підходи до вирішення проблем фізичного виховання, спорту та здоров’я людини.

Адресується студентам, магістрантам, науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам.

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта науковий збірник. Сер. історична та філологічнаІван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник. Сер. історична та філологічна / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. А. Копилов (голов. ред.), В. С. Прокопчук (відп. ред.), Л. М. Марчук (відп. ред.), В. П. Атаманчук (відп. секретар) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – Вип. 11. – 392 с.

 

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта науковий збірник. Сер. філологічнаІван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник. Сер. філологічна / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: Л. М. Марчук (голов. ред.), В. П. Атаманчук (відп. ред.), Т. О. Джурбій (відп. секретар) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – Вип. 12. – 512 с.

У збірнику вміщено матеріали, які є спробою цілісної характеристики енциклопедичної постаті Івана Огієнка – державного і громадського діяча, мовознавця, літературознавця й творця національної школи. Статті, присвячені дослідженню його творчої спадщини та її рецепції в сучасному суспільно-культурному житті, мають новаторський та пошуковий характер, відповідають сучасному рівневі української науки. Матеріали збірника репрезентують основні напрями сучасного огієнкознавства: історичний, філософський, релігійний, філологічний, культурологічний та книгознавчий.

Збірник адресовано науковцям, учителям, студентам, усім, хто цікавиться проблемами української духовності та культури.

Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах УкраїниМетодика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України : матер. V Регіональної наук.-практ. конф., 20 жовтня 2016 року / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: Т. М. Петрова (відп. ред.), П. Л. Шулик (відп. секретар), С. Д. Абрамович та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 92 с.

Збірник наукових праць містить матеріали V Регіональної науково-практичної конференції “Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України”, яка відбулася в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка. Доповіді учасників відображають різноаспектні дослідження та результати власного досвіду з проблем методики викладання філологічних дисциплін.

Проблеми дидактики історії зб. наук. пр.Проблеми дидактики історії : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. А. Копилов (голова, наук. ред.), В. В. Газін (заст. голови), В. А. Дубінський (відп. секретар) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2015. – Вип. 6. – 192 с.

У збірнику розглядаються проблеми теорії та методології дидактики історії, викладання курсів вітчизняної та всесвітньої історії у ВНЗ, а також окремі аспекти методики навчання історії у загальноосвітній школі, подаються рецензії на новітні публікації навчально-методичного характеру. Видання розраховане на науковців, викладачів суспільних дисциплін та студентів.

Формування-здорового-способу-життя-студентської-та-учнівської-молоді-засобами-освіти-Вип-4-6

Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: М. С. Солопчук (відп. ред.), В. В. Абрамова (заст. відп. ред.), Г. В. Бесарабчук (відп. секретар) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2014. – Вип. 4. – 236 с.; Вип. 5. – 2015. – 208 с.; Вип. 6. – 2016. – 248 с.

У збірнику розміщені матеріали Всеукраїнських науково-практичних конференцій з міжнародною участю, які розкривають психолого-педагогічні та медико-біологічні аспекти формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді, а також науково-методичні засади застосування засобів освіти для впровадження здоров’я зберігаючих освітніх технологій й олімпійської освіти у фізичне виховання учнів та студентів.

Адресується науковцям, вчителям, викладачам, студентам та магістрантам.

Формування та діяльність місцевих державних адміністрацій та самоврядування в період Української революції 1917–1920 ррФормування та діяльність місцевих державних адміністрацій та самоврядування в період Української революції 1917–1920 рр. : матеріали круглого столу, м. Кам’янець-Подільський, 2 липня 2015 р. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Кам’янець-Поділ. держ. іст. музей-заповідник ; Кам’янець-Поділ. міськ. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; [редкол.: В. Травінський (співголова), В. Дубінський (співголова), О. Комарніцький (співголова), С. Копилов та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2015. – 84 с.

У збірнику вміщено матеріали круглого столу «Формування та діяльність місцевих державних адміністрацій та самоврядування в період Української революції 1917–1920 рр.», присвяченого 125-ій та 130-ій річниці від дня народження губернських комісарів Поділля доби Директорії УНР Ф. Сумнєвича та М. Куриленка.

Монографії, підручники, навчально-методичні посібники

Вибране літературознавство, теологія та релігієзнавство, культурологіяАбрамович С. Вибране: літературознавство, теологія та релігієзнавство, культурологія / С. Абрамович. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2016. – 552 с.

Книга відомого українського вченого С. Д. Абрамовича складається зі створених протягом багатьох років наукових статей, присвячених важливим теоретичним та історико-культурним аспектам вітчизняної та світової літератури, маловідомим або не вирішеним остаточно й досі актуальним науковим проблемам теології та релігієзнавства й культурології. Попри очевидну різноаспектність та різноракурсність авторського підходу, книга будується на певній послідовно дотриманій точці зору, оскільки в ній величезний за обсягом матеріал розглянуто в силовому полі зміни й боротьби духовно-аксіологічних первнів від епохи формування сакральних текстів на кшталт Біблії до доби Постмодерну.

Рекомендовано науковцям-гуманітаріям, у першу чергу – дослідникам літератури, культури та релігії, аспірантам, студентам-філологам.

Одинська Ж. [Семен Абрамович] “Але завжди я був окремішньо...” 100 запитань до професора Семена АбрамовичаОдинська Ж. [Семен Абрамович]: “Але завжди я був окремішньо…” : 100 запитань до професора Семена Абрамовича / [Семен Абрамович] ; Жанна Одинська. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2016. – 36 с.

Шоста книга журналістки Жанни Одинської – це портрет-інтерв’ю сучасного українського інтелігента, який, скинувши тягар ідеологічних кліше й табу минулої епохи, виходить на ще донедавна невідомі нам широкі води світової культури, не боячись її глибин та потаємних вирів. Уважно й майстерно побудована система запитань дозволяє розкрити не лише науково-культурну значущість С. Абрамовича, але і його людську особистість з її захопленнями, радощами, болями й тривогами. Перед нами – спільні роздуми двох досвідчених, небайдужих і доволі вибагливих людей над власним прожитим життям та долею духовної культури в перипетіях нашого буремного й далекого від гармонії часу.

Книга розрахована на коло інтелігентних читачів, які цікавляться масштабними гуманітарними проблемами.

Алєксєєв О. О. Формування здорового способу життя на традиціях українського козацтваАлєксєєв О. О. Формування здорового способу життя на традиціях  українського козацтва : навч.-метод. посіб. / О. О. Алєксєєв. – Кам’янець-Подільський : Друк. “Рута, 2015. – 192 с.

Навчально-методичний посібник спрямований на освоєння студентами знань, умінь і навиків, що необхідні для творчого і про­фесійного розвитку особистості, вдосконалення організації здорового способу життя при виконанні навчальної, професійної та соціальної діяльності, а також на формування світогляду системи науково-прак­тичних знань і ставлення до фізичної культури у контексті сучасного уявлення про здоровий спосіб життя українського козацтва.

Посібник розрахований для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, коледжів фізичної культури і спорту, вищих навчальних закладів, для студентів факультетів фізичної культури, вчителів фізичного виховання, викладачів, аспірантів слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Педагогічна практика програма і методичні поради для студентів факультету іноземної філологіїПедагогічна практика: програма і методичні поради для студентів факультету іноземної філології : навч.-метод. посіб. / [уклад.: Т. П. Білоусова, Т. В. Бондарчук, В. П. Вонсович та ін. ; за заг. ред. Т. П. Білоусової].Кам’янець-Подільський : Друк-Сервіс, 2016. – 160 с.

У навчально-методичному посібнику зібрані матеріали, спрямовані на допомогу студентам в оволодінні знаннями та уміннями з організації навчально-виховної роботи у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах. Визначені цілі, принципи та завдання педагогічної практики, права та обов’язки студентів-практикантів і керівників на всіх її етапах. Представлені критерії оцінювання діяльності студентів на практиці, вимоги до оформлення звітної документації. Методичні поради з іноземних мов, зарубіжної літератури, педагогіки і психології конкретизують зміст роботи суб’єктів педагогічної практики на кожному етапі.

Для студентів денної та заочної форми навчання факультету іноземної філології, керівників педагогічної практики.

Конет І. М. Прикладна статистикаКонет І. М. Прикладна статистика : навч.-метод. посіб. / І. М. Конет, Т. М. Пилипюк. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 170 с.

Навчально-методичний посібник містить матеріали лекцій, практичних занять, варіанти модульних контрольних робіт, зразки програм з навчальної дисципліни “Прикладна статистика» і тестові завдання для перевірки знань.

Рекомендовано для викладачів і студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Освітні вимірювання”, а також фізико-математичних, економічних, інженерних та інших спеціальностей, що використовують прикладні методи статистичної обробки даних.

Конет І. М. Профессор М. П. Ленюк (до 80-річчя від дня народження)Конет І. М. Профессор М. П. Ленюк (до 80-річчя від дня народження) : науково-довідкове видання / І. М. Конет. – Кам’янець-Подільський : Вид. Зволейко Д. Г., 2016. – 152 с. : іл.

Книга містить біографічну довідку, список наукових і навчально-методичних публікацій, інформацію про участь в атестації наукових кадрів та інші види науково-педагогічної діяльності Михайла Павловича Ленюка – доктора фізико-математичних наук, профессора, дійсного члена Академії наук вищої школи України.

Іван Огієнко – організатор, керівник і оборонець Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918–1920 рр.)Іван Огієнко – організатор, керівник і оборонець Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918–1920 рр.). Документи. Матеріали. Світлини. Хроніка діяльності / уклад. і авт. статті: С. А. Копилов, О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Вид-во “Медобори-2006”, 2014. – 384 с. – (Присвяч. 100-річчю заснування Кам‘янець–Подільського національного університету імені Івана Огієнка).

У науково-документальному виданні із серії, присвяченої 100-річчю заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, вміщено документи, матеріали, світлини і перелік переконливих фактів про багатогранну, цілеспрямовану діяльність фундатора і першого ректора цього вищого навчального закладу, міністра народної освіти і головного уповноваженого уряду УНР, визначного громадського діяча, відомого вченого-мовознавця та історика української культури, екстраординарного професора Івана Івановича Огієнка (1882–1972) в царині заснування, юридичного оформлення і подальшого розвитку створеного за його найактивнішої участі державного українського університету в Кам’янці-Подільському.

Розраховано на науковців, викладачів, архівних і музейних працівників, освітян, студентів, старшокласників, усіх, хто цікавиться складною історією національної вищої школи і шанує багатовіковий поступ української культури.

Маринін І. Г. Вибрані твори для оркестру народних інструментівМаринін І. Г. Вибрані твори для оркестру народних інструментів : репертуарно-методичний посібник / І. Г. Маринін. – Кам’янець-Подільський : Вид. Волощук В. О., 2016. – Вип. 3. – 198 с.

Навчально-методичний посібник рекомендований для занять в оркестровому класі зі студентами мистецьких навчальних закладів. У третій випуск посібника увійшли шість партитур для оркестру народних інструментів.

Миронова С. П. Педагогіка інклюзивної освітиМиронова С. П. Педагогіка інклюзивної освіти : навч.-метод. посіб. / С. П. Миронова. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2016. – 164 с.

Навчально-методичний посібник висвітлює основні проблеми організаційного, змістового та методичного забезпечення інклюзивної освіти, зокрема: підходи до реалізції інклюзивної освіти як нової соціальної моделі в світі та Україні; психолого-педагогічний супровід дітей в інклюзивному закладі; реалізація корекційно-розвиткового компоненту інклюзивного навчання; співпраця з батьками як членами команди інклюзивного закладу; навчально-методичне забезпечення інклюзивної освіти.

Пропонований посібник адресований студентам, слухачам курсів підвищення кваліфікації, педагогам і психологам інклюзивних закладів.

Мозолюк О.М. Вступ до слов'янської філологіїМозолюк О. М. Вступ до слов’янської філології : навч.-метод. комплекс : навч. посіб. / О. М. Мозолюк, І. С. Беркещук. – Кам’янець-Подільський : Вид. Зволейко Д. Г., 2012. – 160 с.

У посібнику вміщено навчальну та робочу навчальну програми дисципліни “Вступ до слов’янської філології”, теоретичні матеріали, термінологічний словник та довідкові матеріали. Важливу для розуміння означеної проблематики понятійну основу подано у короткому термінологічному словнику. Теоретичні та довідкові матеріали допоможуть студентам усвідомити важливість, престижність, перспективність мови як національного явища, пробудити в них гордість за культурні здобутки українців світового рівня.

Для студентів філологічних факультетів, учителів-словесників, а також усіх, хто цікавиться рідною мовою та іншими слов’янськими мовами і народами.

Майя Антонівна Печенюк музично-педагогічна та наукова діяльністьМайя Антонівна Печенюк: музично-педагогічна та наукова діяльність : біобібліогр. покажч. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка ; [уклад.: Н. Я. Скоропад, Р. А. Войцехівська ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Буйницький О. А., 2011. – 80 с. – (Сер. “Постаті в освіті та науці” ; вип. 16).

До покажчика включено біобібліографічні матеріали, в яких йдеться про наукову та педагогічну діяльність професора кафедри методики музичного виховання, вокалу та хорового диригування, відмінника освіти України, лауреата обласної премії в галузі музичного мистецтва ім. В. Заремби, володарки знака С. Русової, найвищої відзнаки міста – «Честь і шана», члена Національної всеукраїнської музичної спілки і Національної спілки краєзнавців України Печенюк Майї Антонівни.

Пісні обпалені війною в записах Тетяни ТрембіцькоїПісні обпалені війною в записах Тетяни Трембіцької : наукове археографічно-етнографічне видання. / упоряд. і вступ. ст.: А. М. Трембіцький, Л. А. Іваневич. – 2-ге вид., допов. і випр. – Хмельницький : ІРД, 2015. – 134 с. : іл.

Це друге доповнене і виправлене наукове археографічно-етнографічне видання безцінних для етнографів, мистецтвознавців, фольклористів, істориків і краєзнавців записів української усної народної творчості, зроблених Тетяною Петрівною Трембіцькою у період 1943–1947 рр. У виданні використано оригінали текстів усної народної творчості, записані Т. Трембіцькою під час її перебування на примусових роботах у Німеччині та після повернення в Україну, а також світлини з неописаного фонду Т. Трембіцької.

Для науковців і викладачів, учителів і студентів, усіх, хто цікавиться усною народною творчістю, звичаями, обрядами українського народу, історією своєї малої Батьківщини.

Трембіцький А. М. Євфимій Сіцінський (1859–1937) наукова та громадська діяльністьТрембіцький А. М. Євфимій Сіцінський (1859–1937): наукова та громадська діяльність : монографія / А. М. Трембіцький. – Хмельницький : Мельник А. А., 2009. – 300 с.

Монографія є першою спробою в українській історичній науці та літературі систематизувати і узагальнити життєпис, громадсько-просвітницьку діяльність і творчість відомого українського історика та краєзнавця, батька поділлєзнавства, протоієрея Євфимія Йосиповича Сіцінського, наукові, публіцистичні й художні праці та книги якого були присвячені історії та культурі багатьох регіонів України, а особливо отчому краю – Поділлю й рідному Кам’янцю-Подільському.

Видання розраховане на істориків, краєзнавців, викладачів, аспірантів і студентів історичних факультетів, вчителів історії, учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв та коледжів, усіх, кому небайдужа історія України, минуле рідного Подільського краю.

Training Tests for IELTS ExamsTraining Tests for IELTS Exams : навч. посіб. / уклад.: А. В. Уманець, А. А. Крук, О. О. Попадинець ; за ред. А. В. Уманець. – Кам’янець-Подільський : Друк. “Рута, 2016. – 110 с.

Навчальний посібник написаний з урахуванням новітніх технологій навчання іноземних мов, містить тренувальні тести для складання міжнародних іспитів з англійської мови. На особливу увагу заслуговують такі рубрики як Listening Comprehension Tests (слухання), Reading Comprehension Tests (читання), Writing Tasks (письмо). Така організація надає можливість викладачу іноземної мови сприяти формуванню навчання, нових методів та організаційних форм навчання іноземних мов, забезпечити високий науковий і методичний рівень викладання й індивідуальний підхід у навчанні.

Посібник може бути рекомендований студентам, магістрантам, аспірантам та викладачам.

Юрій Анатолійович Хоптяр (до 55-річчя від дня народження і 35-річчя науково-педагогічної діяльності)Юрій Анатолійович Хоптяр (до 55-річчя від дня народження і 35-річчя науково-педагогічної діяльності) : біобібліогр. покажч. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [уклад.: ВГБайдич, ОГПогорілець ; редкол.: С. А. Копилов (голова), Л. В. Климчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2016. – 52 с. – (Сер. “Постаті в освіті та науці»” ; вип. 22).

Покажчик відображає життя і діяльність та науковий доробок відомого педагога й науковця, професора кафедри архівознавства, спеціальних історичних та правових дисциплін Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Юрія Анатолійовича Хоптяра.

Фондові лекції викладачів факультету іноземної філологіїФондові лекції викладачів факультету іноземної філології : [навчальне видання] / за заг. ред. П. Л. Шулик, О. В. Кеби. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – Ч. 4. – 180 с.

Колективне видання містить фондові лекції викладачів факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з дисциплін літературознавчого і мовознавчого циклів та методики їх навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”. Тексти представлених лекцій можуть стати підгрунтям для розробки лекторами власних лекцій, а також слугувати матеріалом для підготовки та проведення семінарських практичних занять.

Для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, а також вчителів і учнів, які обрали філологічний профіль навчання.

Чеканська О. А. Диференційна психологіяЧеканська О. А. Диференційна психологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. А. Чеканська, Н. М. Дідик. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2016. – 210 с.

У навчальному посібнику подано основні теоретичні і прикладні аспекти щодо викладання навчальної дисципліни “Диференційна психологія”. Посібник містить інформацію про диференційну психологію як науку, її методи дослідження та історію становлення. Детально розглядаються індивідуальні, типологічні та групові відмінності. Обгрунтовано темпераментні, характерологічні, статеві, етнічні, професійні особливості. Проаналізовано специфіку становлення здібностей та інтелекту. Подано значний прикладний матеріал з  диференційної психології.

Посібник рекомендовано для підготовки студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” спеціальності “Психологія”, “Соціальна педагогіка”, “Соціальна допомога”. Адресовано студентам, практичним психологам і викладачам вищих навчальних закладів.

Підготувала  Опря Т. М.,

завідувач інформаційно-бібліографічного відділу

657 : Переглядів взагалі - 2 : Переглядів за сьогодні

Залиште коментар