Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Іван Огієнко – на ниві служіння українському народові

 • 0

Іван Огієнко – на ниві служіння українському народові

Категорія : Каталоги виставок

Іван Огієнко – універсальна і унікальна постать в історії України, надзвичайно обдарована, яка самовіддано і саможертовно керувалася виключно інтересами української нації, служила власному народу. Написані вченим понад півтора тисяч праць стосуються тієї чи іншої української ділянки історії, культури, мовознавства, філософії, історії держави. Його дослідження проблем і самобутності української мови, культури, історії української православної церкви принесли йому ім’я і велич ученого світового масштабу.

Processed with VSCO with hb1 preset

З метою вшанування пам’яті видатного українського вченого, мовознавця, державного, громадського та церковного діяча Івана Огієнка (митрополита Іларіона) та з нагоди 135-річчя від дня його народження, в читальному залі педагогічного факультету була оформлена книжкова виставка «Іван Огієнко – на ниві служіння українському народові», яка експонувалася з 13.01.2017 року до 31.01.2017 року.

Processed with VSCO with acg preset

Користувачі читального залу педагогічного факультету мали можливість ознайомитися з працями Івана Огієнка та літературою про життєвий і творчий шлях Великого Українця.

Список літератури до книжкової виставки

 1. Боднарчук А. Іван Огієнко – ректор, фундатор, мовознавець, літературознавець / Анна Боднарчук // Наукові досягнення студентів – рідному університету : матер. регіональної наук.-практ. конф. студ. і магістрантів, присвяч. 93-й річниці від дня заснування Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, 1920 жовт. 2011 р. / [редкол.: І. М. Конет (голов. ред.), Н. Б. Ладиняк, Л. А. Онуфрієва та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2011. – С. 50–52.
 2. Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка (18821972) в контексті українського національного відродження : наук. доп. другої всеукр. наук.-теорет. конф. (18–19 лют. 1997 р.) до 115-річчя від дня народження / [від. ред. Євгенія Сохацька]. – Кам’янець-Подільський ; Київ : [Коломийська друкарня імені Шухевича], 1997. – 352 с.
 3. Завальнюк О. М. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918–2009 рр.) : історичний нарис / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 389 с.
 4. Завальнюк О. М. Огієнко Іван Іванович / О. М. Завальнюк // Історія Кам’янець-Подільського державного університету в іменах (1918–1921 рр.). – Кам’янець-Подільський, 2006. – С. 58–83.
 5. Завальнюк О. М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори й будівничі (1917–1920 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2005. – 496 с.
 6. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Серія історична та філологічна / [редкол.: О. М. Завальнюк (гол. ред.), Є. І. Сохацька (відп. ред.), С. А. Копилов та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнко, 2009. – Вип. VI. – 348 с.
 7. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Серія історична та філологічна / [редкол.: О. М. Завальнюк (гол. ред.), Є. І. Сохацька (відп. ред.), С. А. Копилов та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнко, 2010. – Вип. VII. – 360 с.
 8. Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Серія історична та філологічна / [редкол.: О. М. Завальнюк (гол. ред.), Є. І. Сохацька (відп. ред.), С. А. Копилов та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнко, 2010. – Вип. VIII. – 416 с.
 9. Іван Огієнко: «Тобі, Україно, віддав я всі сили…» : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України ; [уклад.: Є. Сохацька, О. Трончук, В. Пархоменко]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т , 2008. – Вип. 1. – 76 с.
 10. Іларіон (Огієнко І.) Життєписи великих українців / митрополит Іларіон (Іван Огієнко) ; упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміток М. С. Тимошик. – Київ : Либідь, 1999. – 672 с. : іл.
 11. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка / [редкол.: О. М. Завальнюк, В. А. Смолій, І. М. Вишневський та ін.]. – Київ : Логос Україна, 2008. – 200 с.
 12. Кучинська І. О. Виховання духовних цінностей дітей і молоді у творчій спадщині Івана Огієнка / І. О. Кучинська. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2002. – 104 с.
 13. Ляхоцький В. Просвітитель: видавничо-редакційна діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона) : [монографія] / Володимир Ляхоцький. – Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 2000. – 528 с. : іл.
 14. Ляхоцький В. Тільки книжка принесе волю українському народові…: книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона) : [монографія] / Володимир Ляхоцький. – Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 2000. – 664 с. : іл.
 15. Митрополит Іларіон (в миру професор Іван Огієнко) – видатний ієрарх Православної Церкви і будівничий Української держави : зб. матер. міжнар. наук.-прак. конф. / Українська православна церква Київський патріархат. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2012. – 264 с.
 16. Огієнко І. (митрополит Іларіон) Історія української літературної мови / Іван Огієнко (митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміток М. С. Тимошик. – Київ : Либідь, 1995. – 296 с. : іл.
 17. Огієнко І. (митрополит Іларіон) Наша літературна мова / Іван Огієнко (митрополит Іларіон) // Дивослово. – 2007. – № 10. – С. 45–51.
 18. Огієнко І. (митрополит Іларіон) Рідна мова / Іван Огієнко (митрополит Іларіон) ; упоряд., авт. передмови та коментарів Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2010. – 436 с.
 19. Пентилюк М. Рідномовний кодекс Івана Огієнка / Марія Пентилюк // Дивослово. – 2007. – № 12. – С. 38–40.
 20. Сохацька Є. І. Іван № Огієнко (митрополит Іларіон) – літературознавець і літературний критик за сторінками «Віри й Культури» (1953-1967 рр.) / Є. І. Сохацька // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка ; [редкол.: Л. В. Баженов, В. П Газін, С. А. Копилов та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2014.– Т. 21: Присвячено 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка. – С. 344–369.
 21. Тимошик М. Голгофа Івана Огієнка: українознавчі проблеми в державотворчій, науковій, редакторській та видавничій діяльності : монографія / Микола Тимошик ; передмова М. Г. Жулинського. – Київ : Заповіт, 1997. – 231 с. : іл.
 22. Тимошик М. Життєвий подвиг Івана Огієнка як взірець для наслідування / Микола Тимошик // Дивослово. – 2007. – № 1. – С. 40–44.

Т. В. Сологуб,
завідувач сектору читального залу педагогічного факультету

753 : Переглядів взагалі - 1 : Переглядів за сьогодні

Залиште коментар