Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Іван Мазепа – гетьман України

  • 0

Іван Мазепа – гетьман України

logoТа й що то за народ, коли за свою

користь не дбає і очевидній

небезпеці не запобігає? Такий народ

неключимістю своєю подобиться,

воістину, нетямущим тваринам,

од усіх народів зневаженим.

Іван Мазепа

Поза всяким сумнівом, Іван Степанович Мазепа-Колединський є однією з найяскравіших, найвидатніших і найсуперечливіших постатей української історії. Крім того, що ця постать визначна за своїм масштабом- політичний діяч, військовий, дипломат, меценат, – мало кому в українській історії випала така цікава й непроста доля за життя та після смерті. Іван Мазепа – одна з тих знакових особистостей, чиє життя і вчинки і сьогодні викликають гарячі суперечки як фахових істориків, так і аматорів, а нерідко – і людей, взагалі далеких від історичних перипетій.

1Борщак І. Іван Мазепа: життя й пориви великого гетьмана / Ілько Борщак, Рене Мартель; пер. з фр. М. Рудницького. – Київ : Вид-во СП «Свенас», 1991. – 136 с.

Ця книга – життєпис і політичний портрет гетьмана Івана Мазепи, однієї з найдраматичніших і найзагадковіших постатей в історії України, видатного полководця, громадського діяча. До неї увійшли також поеми В. Гюго і Дж. Байрона під назвою «Мазепа».

2Доба гетьмана Івана Мазепи в документах / Упоряд. С. О. Павленко. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 1144 с. – (Присвячується 300-річчю повстання мазепинців).

У книзі вміщено 900 документів, які висвітлюють спосіб життя, економічні, політичні інтереси провідної верхівки Гетьманщини та гетьмана Івана Мазепи.

3Журавльов Д. В. Мазепа: людина, політик, легенда / Д. В. Журавльов. – Харків : Філіо, 2007. – 382 с. – (Історичне досьє).

Хто такий Іван Степанович Мазепа? Приятель царя Петра, один із перших кавалерів найвищого російського ордену Андрія Первозванного – і борець за інтереси Української козацької держави; будівничий великих соборів, що дотепер є окрасою багатьох українських міст, – і «Юда» відлучений від церкви, підданий анафемі, що нерідко виголошувалася з амвонів тих самих соборів; зазвичай неймовірно обережний майстер складних дипломатичних ігор – і людина, що зуміла поставити на карту все і, зрештою, програла найризкованішу й найголовнішу гру свого життя; блискучий світський кавалер у дусі розкішного, неповторного ХVІІ століття, улюбленець жіноцтва і чи не єдиний справді поет і музикант-аматор серед усіх українських гетьманів…

Можливо, той, хто прочитав цю книжку, зможе створити свій власний варіант образу Мазепи – одного з найколоритніших, найцікавіших українців.

4Крупницький Б. Д. Гетьман Мазепа та його доба / Б. Д. Крупницький; передм. В. М. Горбця. – Київ : Україна, 2003. – 240 с. : іл.

Перу визначного історика українського зарубіжжя Б. Крупницького, самобутній талант якого розквітнув на чужині після вимушеної еміграції, належать понад 120 наукових праць, ще більше статей і оригінальних розвідок з історії України. Особливо ретельно і всебічно він розробляв тему Мазепіани. Тож не дивина, що книга «Гетьман Мазепа та його доба» є одним з найповніших досліджень із зазначеної тематики.

У додатках вміщено документальні свідчення епохи: універсали І. Мазепи, донесення гетьмана царю, листи різним особам тощо.

5Мазепа : збірник / Передм., упоряд. тексту й іл., комент. Ю. І. Іванченка. – Київ : Мистецтво, 1993. – 240 с.

Збірник присвячений життю одного з найосвіченіших діячів української історії, видатного державця, гетьмана України, який у світовій галереї політиків посідає одне з найпочесніших місць. Книга ілюстрована репродукціями з творів давнього українського, російського та західноєвропейського мистецтва.

6Мицик Ю. Іван Мазепа / Ю. Мицик. – Київ, 2007. – 72 с.

У книзі в науково-популярному стилі йдеться про визначного українського гетьмана Івана Мазепу. Простежено родовід, життєвий шлях, непересічні людські якості цього Великого Українця. Розгорнуто описано його політичну програму, діяльність на посаді гетьмана як адміністратора, господарника, полководця, мецената, покровителя православної Церкви. З’ясовано мотиви антиросійського повстання І. Мазепи, спростовано численні фальсифікації, які зображали гетьмана як «зрадника».

7Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / О. Оглоблин; ред. Л. Винар. – 2-е доп. вид. – Нью-Йорк; Київ; Париж; Торонто, 2001. – 464 с.

У збірці праць видатного українського історика Олександра Петровича Оглоблина вміщені одна з найкращих монографій про гетьмана Івана Мазепу, доповнена пізнішими примітками автора, а також статті, присвячені Мазепинській добі. Крім того, до книги включено бібліографію праць різних авторів про Мазепу, опублікованих після 1960 року та сучасні описуваним подіям мапи.

8Павленко С. О. Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники / С. О. Павленко. – Київ : Вид. дім «КМ Академія», 2004. – 602 с.

Сергій Павленко вперше ґрунтовно знайомить українського читача з членами команди гетьмана І. Мазепи, його соратниками та прибічниками, показує їхню роль у контексті подій 1687-1709 рр. Дослідження про найзначніших діячів оточення зверхника України містить багато важливого фактажу для розуміння причин поразки мазепинців під час повстання за визволення Гетьманщини з-під опіки Москви.

9Сергійчук В. І. Кого зрадив гетьман Мазепа / В. І. Сергійчук. – Київ : МП «Фотовідеосерві», 1992. – 70 с.

Іван Мазепа (1644-1709) – всевладний гетьман Лівобережної України (1687-1708), найбагатша людина Російської імперії. Волею історичної долі Мазепа опинився у фокусі тогочасного міжнародного життя. У політичних відносинах і війнах Росії із Швецією, Польщею, Туреччиною, Кримом він був однією з найактивніших дійових осіб. Багато цікавих історичних фактів описує В. І. Сергійчук.

10Січинський В. Іван Мазепа людина і меценат / В. Січинський. – 2-е вид. – Нью-Йорк, 1959. – 58 с.

Меценатство гетьмана І. Мазепи – це тема надзвичайно широка й різноманітна. Писати про меценатство Гетьмана – це значить робити огляд цілого розвитку мистецтва і культури на Україні кінця ХVІІ і початку ХVІІІ століття.

Меценатство Мазепи – це внутрішня потреба культурної людини.

Автор цієї книги намагається розсіяти час історії, опрокинути грубу тенденцію і дати правдивий образ минувшини.

11Хоткевич Г. Два гетьмани / Г. Хоткевич. – Київ : Дніпро, 1991. – 107 с.

Дві постаті історичного минулого українського народу в полі зору українського письменника Гната Хоткевича, два гетьмани, перший з яких – Богдан Хмельницький (1595-1657) – стояв біля витоків ідеї української державності, а другий – Іван Мазепа (1639-1709) – намагався втілити цю ідею в життя.

Перо письменника – схвильоване, пристрасне, роздуми про трагічні сторінки української історії глибокі, об’єктивно логічні, а стиль викладу – легкий, іскристий, динамічний.

Виставку підготували:

Гончарова Л. В., зав. сектором чит. залу №3 історичного факультету;

Биковська В. Ф., бібліотекар відділу рідкісних видань

705 : Переглядів взагалі - 2 : Переглядів за сьогодні

Залиште коментар