Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Daily Archives: Березень 17, 2017

  • 0

Організація готельно-ресторанної справи

Готельно-ресторанний бізнес на думку науковців, економістів і спо­стерігачів усього світу — це сфера людської діяльності, яка бурхливо розвивається у найближчі роки. Готельне господарство — основний фактор і важлива скла­дова туристичної інфраструктури, відіграє провідну роль у презен­тації вітчизняного туристичного продукту на світовому ринку ту­ристичних послуг.

“Читати далі”