Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Виставка праць Світлани Петрівни Миронової

  • 0

Виставка праць Світлани Петрівни Миронової

Треба, щоб за дверима кожної задоволеної, щасливої людини стояв хто-небудь з молотком і постійно нагадував би стуком, що є нещасні.

А. П. Чехов

Миронова Світлана Петрівна, доктор педагогічних наук, професорМиронова Світлана Петрівнавикладач Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри корекційної педагогіки та інклюзивної освіти факультету корекційної та соціальної педагогіки та психології. Випускниця Київського державного педагогічного інституту ім. О. М. Горького за спеціальністю «Вчитель і логопед допоміжної школи, олігофренопедагог дошкільних закладів» та докторантури при лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки АПН України, автор докторської дисертації на тему «Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх учителів до корекційної роботи в освітніх закладах для дітей з вадами інтелекту».

За роки роботи у ВНЗ Світлана Петрівна викладала більше десятка дисциплін та спецкурсів, поєднуючи наукову і викладацьку діяльність з практикою корекційного педагога в міській ПМПК. Корекційній педагогіці присвячена більшість її наукових досліджень. Останнім часом багато уваги у своїх працях приділяє проблемам організації та методики інклюзивної освіти дітей з психофізичними порушеннями.

Вона є членом експертної групи з питань впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітні заклади м. Кам’янця-Подільського, заступником голови методичної комісії зі спеціальної педагогіки науково-методичної Ради Міністерства освіти та науки України, членом комісії вищої спеціальної освіти при науково-методичній раді відділення вищої освіти МОН України.

Її творчий доробок – 142 наукових праці, втілені у підручниках, монографіях та науково-методичних посібниках, а також низка статей у міжнародних та українських збірниках наукових праць і фахових періодичних виданнях.

Пропонуємо вашій увазі огляд найзапитаніших підручників, наукових посібників та монографій.

Інклюзивна освіта: теорія та практикаІнклюзивна освіта : теорія та практика : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. С.П. Миронової. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 238 с.

Методичний посібник розкриває окремі теоретичні аспекти інклюзивної освіти, тут наведено практичні рекомендації щодо психолого-педагогічного супроводу дітей з вадами психофізичного розвитку в умовах інклюзії; описано досвід роботи із запровадження інклюзивного навчання в м. Кам’янці-Подільському.

Інклюзивна освіта : теорія та практика. Частина 2Інклюзивна освіта : теорія та практика : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. С.П. Миронової. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – Частина 2.184 с.

В навчально-методичному посібнику зроблено огляд сучасної нормативно-правової бази інклюзивної освіти в Україні; описано досвід запровадження інклюзивної освіти в різних державах; розроблено методичні рекомендації з психолого-педагогічного супроводу учнів з вадами психофізичного розвитку та менеджменту інклюзивного навчання.

Посібник адресований студентам, педагогам і психологам закладів з інклюзивним навчанням.

Інклюзивне навчання : організаційне, змістове та методичне забезпеченняІнклюзивне навчання : організаційне, змістове та методичне забезпечення : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. С.П. Миронової. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 236 с.

В навчально-методичному посібнику розкриті організаційні та соціально-психологічні засади інклюзивного навчання; описані особливості методичного забезпечення навчання і виховання учнів з вадами психофізичного розвитку в інклюзивних закладах; запропоновані зразки ділової документації корекційних педагогів. Посібник адресований студентам, педагогам і психологам інклюзивних закладів.

Миронова С. П. Корекційна психопедагогіка. ОлігофренопедагогікаМиронова С. П. Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка : підручник / С. П. Миронова. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 312 с.

Підручник висвітлює основні питання корекційно спрямованого навчання і виховання дітей з вадами інтелекту. Матеріал розміщений за розділами, темами до них, деталізований за основними питаннями. Матеріал підручника відповідає навчальній програмі з нормативної навчальної дисципліни «Корекційна психопедагогіка. Олігофренопедагогіка», передбаченої у навчальному плані підготовки фахівців відповідного напряму.

Підручник може слугувати також слухачам курсів післядипломної освіти. вчителям і вихователям для активізації теоретичних та практичних основ корекційно-педагогічної діяльності.

Матвєєва М. П. Корекційна робота в системі освіти дітей з вадами розумового розвиткуМатвєєва М. П. Корекційна робота в системі освіти дітей з вадами розумового розвитку : навч.-метод. посіб. / М. П. Матвєєва, С. П. Миронова. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, 2005. – 164 с.

Посібник створено в співавторстві з кандидатом психологічних наук, доцентом Матвєєвою М. П.

У навчально-методичному посібнику висвітлюється сутність педагогічної корекції та її психологічні механізми; описується зміст і методика корекції порушень психофізичного розвитку учнів з вадами інтелекту в навчальній і виховній роботі, подаються шляхи реалізації індивідуального підходу до учнів допоміжної школи в процесі корекційної роботи з ними; характеризується урок як основна форма організації корекційно спрямованого навчання; розкриваються організаційно-методичні питання корекційно-педагогічної діяльності в умовах допоміжної школи.

Посібник адресований студентам – майбутнім корекційним педагогам та психологам, реабілітологам та вчителям спеціальних закладів для дітей з вадами розумового розвитку.

Миронова С. П. Методика корекційної роботи при порушеннях пізнавальної діяльностіМиронова С. П. Методика корекційної роботи при порушеннях пізнавальної діяльності : підручник / С. П. Миронова. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2014. – 260 с.

У підручнику викладено теоретичні основи корекційної роботи при порушеннях пізнавальної діяльності, подано зміст і методику корекційної роботи з дітьми, що мають вади інтелекту та затримку психічного розвитку у різних типах закладів, наведені практичні рекомендації з підготовки батьків до корекційного впливу на розвиток дитини, описані напрямки удосконалення професійно-корекційних компетенцій педагога в процесі методичної роботи.

Підручник адресовано студентам спеціальності «Корекційна освіта» а також корекційним педагогам спеціальних та інклюзивних закладів.

Миронова С. П. Олігофренопедагогіка : Компактний навчальний курсМиронова С. П. Олігофренопедагогіка : Компактний навчальний курс : навч. посіб. / С. П. Миронова. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, редакційно-видавничий відділ, 2008. – 204 с.

Навчальний посібник являє собою компактний конспект дисципліни «Корекційна педагогіка». Матеріал розміщений за модулями і подається у вигляді основних питань з кожної теми та коротких відповідей до них. Посібник не є замінником існуючих підручників, його завданням є допомога студентам щодо узагальнення, активного відтворення та повторення вивченого матеріалу. Може слугувати також слухачам курсів післядипломної освіти, вчителям та вихователям для активізації практичних навиків корекційно-педагогічної діяльності.

Миронова С. П. Основи корекційної педагогікиМиронова С. П. Основи корекційної педагогіки : навч.-метод. посіб. / С. П. Миронова. О. В. Гаврилов, М. П. Матвєєва. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 264 с.

В посібнику подано загальні знання про корекційну педагогіку як науку; дітей із порушеннями психофізичного розвитку як суб’єкт корекційної освіти; загальну характеристику сучасної системи освітньо-корекційних послуг; зміст і процедуру відбору дітей у спеціальні заклади; методичні рекомендації щодо індивідуального навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку та особливостей індивідуального підходу до них в умовах загальноосвітніх шкіл.

Навчально-методичний посібник може бути використаний як студентами при вивченні основ корекційної педагогіки, так і вчителями, педагогами у процесі психолого-педагогічного супроводу дітей з вадами психофізичного розвитку в умовах загальноосвітніх закладів. Матеріал посібника орієнтує психолого-педагогічний персонал загальноосвітніх закладів на тісну співпрацю з фахівцями-корекційними педагогами.

Миронова с. П. Педагогіка інклюзивної освітиМиронова с. П. Педагогіка інклюзивної освіти : навч.-метод. посіб. / С. П. Миронова. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2016. – 164 с.

Навчально-методичний посібник висвітлює основні проблеми організаційного, змістового та методичного забезпечення інклюзивної освіти, зокрема підходи до реалізації інклюзивної освіти як нової соціальної моделі в світі та Україні; психолого-педагогічний супровід дітей в інклюзивному закладі; реалізація корекційно-розвиткового компоненту інклюзивного навчання; співпраця з батьками як членами команди інклюзивного закладу; навчально-методичне забезпечення інклюзивної освіти. Пропонований посібник адресований студентам, слухачам курсів підвищення кваліфікації, педагогам і психологам інклюзивних закладів.

Миронова С. П. Підготовка вчителів до корекційної роботи в системі освіти дітей з вадами інтелектуМиронова С. П. Підготовка вчителів до корекційної роботи в системі освіти дітей з вадами інтелекту : монографія. / С. П. Миронова. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2007. – 304 с.

Монографію присвячено проблемам фахової освіти спеціалістів, що забезпечують корекційну роботу в системі освіти дітей з вадами інтелекту. Подається соціальна характеристика спеціальності «Дефектологія», зміст та методика здійснення корекційної роботи вчителя спеціальної школи; розглядаються питання становлення і розвитку професійної підготовки корекційних педагогів в Україні; пропонується система змісту багаторівневої професійної підготовки корекційних педагогів та форми її реалізації.

Психолого-педагогічні основи корекційної роботи в спеціальній школі. ХрестоматіяПсихолого-педагогічні основи корекційної роботи в спеціальній школі. Хрестоматія : навч. посіб. / за ред. С.П. Миронової. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2004. – 220 с.

Хрестоматія містить праці видатних дефектологів, надрукованих у минулому столітті, зібрані тексти висвітлюють психологічні проблеми корекційної роботи в спеціальній школі, дидактичні та методичні основи корекції. питання корекційної спрямованості виховання дітей з вадами інтелекту.

Самостійна робота студентів з дисципліни «Корекційна педагогіка (олігофренопедагогіка)» для спеціальності «Дефектологія. Корекційна педагогіка»Самостійна робота студентів з дисципліни «Корекційна педагогіка (олігофренопедагогіка)» для спеціальності «Дефектологія. Корекційна педагогіка» : навч. посіб. / Уклад. С. П. Миронова – Кам’янець-Подільський : Кам’янецьодільський державний університет, інформ.-видав. відділ, 2003. – 104 с.

У посібнику міститься загальна інформація про дисципліну «Корекційна педагогіка (олігофренопедагогіка)», програма курсу. інформаційні та методичні матеріали з дисципліни, тематика рефератів та курсових робіт, вимоги до них. Детальна програма самостійної роботи студентів. запропонована в посібнику, є професійно спрямованою, відповідає кваліфікаційній характеристиці корекційного педагога.

Навчально-методичний посібник адресований студентам та викладачам ВНЗ, а також вчителям спеціальних шкіл з метою підвищення кваліфікації.

Миронова С. П. Формування самообслуговуючої діяльності у дітей-сиріт з вадами інтелекту : монографіяМиронова С. П. Формування самообслуговуючої діяльності у дітей-сиріт з вадами інтелекту : монографія / С.П. Миронова, О.С. Форнальчук. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 156 с.

У монографії науково обґрунтовані педагогічні умови забезпечення корекційно спрямованого процесу формування навичок самообслуговування у розумово відсталих дошкільників в умовах дитячого будинку. Матеріал монографії може використовуватись вихователями та корекційними педагогами дитячих будинків та реабілітаційних закладів

Виставку підготувала:

Лук’янчук І. М.,

провідний бібліотекар читального залу факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології

 

430 : Переглядів взагалі - 2 : Переглядів за сьогодні

Залиште коментар