Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Граматика М. Смотрицького — перлина давнього мовознавства

  • 0

Граматика М. Смотрицького — перлина давнього мовознавства

Минає вже триста дев’яносто вісім років із часу виходу в світ видатного твору давнього східнослов’янського мовознавства – «Грамматіки СлавέнскиА правилноε Сvнтаґма…» Мелетія Смотрицького. Та за цей великий проміжок часу славнозвісна праця видатного вченого не пішла в забуття, адже вона стала значним етапом у старій східно- й південнослов’янській освіті, науці, культурі.

image001Про «Граматику» М. Смотрицького та її значення написано багато. Проте викладена в ній система ще далеко не вивчена.

Життєвий шлях автора «Граматики» – одного з найосвіченіших українських філологів кінця XVI – початку XVII ст.– складний і суперечливий. Мелетій Смотрицький жив у час бурхливої антифеодальної й національно-визвольної боротьби українського й білоруського народів. Одним із виявів цієї боротьби був рух проти наступу католицизму, за збереження православної віри, на захист церковнослов’янської мови, яка була літературною мовою передусім у галузі конфесіонального письменства.

Мелентій Смотрицький (світське ім’я Максим Герасимович) народився у містечку Смотрич, тепер смт. Дунаєвецького району Хмельницької обл. Навчався в Острозькій школі, потім (1594–1600) – у Віленській академії, слухав лекції в Лейпцігському, Віттенберзькому й Нюрнберзькому університетах. Імовірно, за кордоном одержав ступінь доктора медицини.

Приблизно в 161518 рр. викладав церковнослов’янську та латинську мови в Київський братській школі, був одним з перших її ректорів.

У 1618 р. повернувся до Вільна, де в Святодухівському монастирі постригся в ченці під ім’ям Мелетій. 1619р. у м. Єв’ї біля Вільна вийшла друком його славнозвісна праця «Грамматіки СлавέнскиА правилноε Сvнтаґма».

У фондах нашої бібліотеки наявне факсимільне видання «Граматики» 1619 року [4] з докладним науковим дослідженням В. В. Німчука. Книга розрахована на істориків східнослов’янських мов, славістів, істориків, філологів, викладачів та студентів філологічних факультетів.

image005В книзі Короткого В. Г. «Творческий путь Мелетия Смотрицкого» 1987 р. [2] проаналізовані твори видатного білоруського і українського письменника-полеміста кінця ХVI – першої третини ХVІІ ст. Творчість письменника розглядається на фоні історичних подій, пов’язаних з прийняттям Брестської церковної унії 1596 р. В додатку публікуються документи, розкриваючі творчу біографію Мелетія Смотрицького, характеризуючи його епоху.

В монографії Яременка П.К. «Мелетій Смотрицький: життя і творчість» [8] досліджується життя і творчість Мелетія Смотрицького. Автор всебічно аналізує твори з погляду їх ідейно-пізнавального змісту, стилю та художньо-публіцистичних якостей.

У 2007 р. вийшов Указ Президента України «Про увічнення пам’яті Мелетія Смотрицького» [1]. В Указі зазначено:« Ураховуючи важливе значення першої слов’янської «Граматики» Мелетія Смотрицького в розвитку східноєвропейських науки і культури, у зв’язку з відзначенням у 2008 році 430-річчя від дня народження Мелетія Смотрицького, вказано провести низку заходів приурочених даті…» Цій знаменній даті приурочили свою книгу «Я спасення шукав для народу» відомий краєзнавець, професор Прокопчук В. С. та Прокопчук Т. К. [7]. Автори розкривають сторінки життя науково-літературної, громадської і просвітницької діяльності Мелетія Смотрицького.

Матеріали про життєвий і творчий шлях Мелетія Смотрицького вміщують довідкові видання: УРЕ [6], Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька область [5], хрестоматія давньої української літератури О.І. Білецького [3].

Отже, наш земляк Мелетій Смотрицький досяг значних успіхів на літературній ниві. З його літературної спадщини відомі 20 творів. Загального визнання набула «Граматика словенскія…», яку він написав у 1619 році. Вона створила цілу епоху у вітчизняному мовознавстві, а також у всій славістичній науці та на довгі роки стала неперевершеним взірцем шкільного підручника, побудованого з педагогічним смаком і бездоганною методичною майстерністю. . «Вона утверджувала наукові норми грамотності в галузі книжкової, слов’яно-української мови, яка розвивалася на основі сполучення староруської книжкової мови з живомовною стихією, що й зумовило в історичному майбутньому її популярність»[8].

Список використаної літератури

1. Україна. Президент. Про увічнення пам’яті Мелетія Смотрицького : Указ від 28 квітня 2007 р. № 366/2007 // Уряд. кур’єр. – 2007. – 8 трав. – С. 12.

2. Короткий В. Г. Творческий путь Мелетия Смотрицкого / В. Г. Короткий. – Минск : Наука и техника, 1987. – 192 с.

3. Мелетій Смотрицький // Хрестоматія давньої української літератури / упоряд. О. І. Білецький. – Київ : Рад. школа, 1967. – С. 162–168.

4. Смотрицький М. Грамматіки СлавέнскиА правилноε Сvнтаґма: факсимільне видання «Граматики» 1619 року / упоряд. і автор дослідження пам’ятки В. В. Німчук. – Київ : Наук. думка, 1979. – 388с.

5. Смотрицький Мелетій // Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька область. – Київ : АН УРСР, Ін-т історії, 1971. – С. 262.

6. Смотрицький (Мелетій) Максим Герасимович // УРЕ. – Вид. друге. – Київ, 1983. – Т. 10. – С. 280.

7. Прокопчук В. С. Я спасення шукав для народу (Мелетій Смотрицький в долі України) / В.С Прокопчук, Т. К. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Мошак М. І., 2008. – 64с. : іл. 16 с.

8. Яременко П. К. Мелетій Смотрицький: життя і творчість / П. К. Яременко. – Київ : Наук. думка, 1986. – 160с.

820 : Переглядів взагалі - 2 : Переглядів за сьогодні

Залиште коментар