Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

23 КВІТНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ КНИГИ

 • 0

23 КВІТНЯ – ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ КНИГИ

Категорія : Каталоги виставок

На початку нового тисячоліття ми, як і раніше, шануємо книгу. Завдяки книзі отримуємо доступ до знань, ідей, духовних і моральних цінностей, творчих досягнень людства.

З долею книги – продукту писемної культури тісно пов’язана доля національної культури. І сьогодні людина залучається до національної культури через книги, періодичні видання, а її культурний рівень вимірюється кількістю прочитаних книг. Ще у давні часи суспільство, відчуваючи потребу в збиранні, накопиченні та збереженні інформації, створювали заклади, які інтегрували в собі абсолютно рівні за видовою структурою документи, як наприклад, Олександрійська бібліотека Стародавнього Єгипту, яка виконувала функції бібліотеки, архіву, музею, засобів масової інформації, культурно-освітнього рівня.

Із розвитком інформаційних систем доступ до відкритих баз даних дає можливість отримати інформацію у різних куточках світу, що сприяє швидкому пошуку даних. Однак, рідкісні історичні видання не завжди можливо відшукати у Всесвітній павутині, які дають змогу ознайомитися із історичними подіями того часу. Саме частина таких раритетних видань знаходяться на полицях у відділі рідкісних видань Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Відтак, одним із напрямків роботи ВРВ є не лише зберігання, але й поширення та популяризація історичних документів. Необхідно виокремити такі раритетні видання, які спрямовані на становлення та розвиток української мови в Україні, а саме:

MyCollages

 1. Василенко В. К вопросу о толковом словаре украинской народной терминологии / В. Василенко. – Харьков : Типо-лит. “Печатное Дело”, 1902. – 15 с.
 2. Возняк М. Граматика Лаврентія Зизанія з 1596 р. / М. Возняк. – [Б.м.] : [б.в.], 1911. – 87 с.
 3. Житецкий П.И. Словарь книжной малорусской речи по рукописи XVII века. Приложение к первой части сочинения : “Очерк литературной истории малоруського язика в XVII и XVIIІ вв.” / П.И. Житецкий. – [Б.м.] : [б.и.], 1950. – 133 с. – Машинопись.
 4. Крымский А. Украинская грамматика для учеников высших классов гимназий и семинарий Приднепровья / А. Крымский. М. – : Тип. В.А. Гатцук, 1907. – 545, 144 с.
 5. Курило О. Фонетичні та деякі морфологічні особливості говірки села Хоробричів (давніше Городнянського повіту, тепер Сновської округи на Чернігівщині) / О. Курило. – У Київі : З друк. Всеукраїнської АН, 1921. – 111 с.
 6. Німчинов К. Український язик у минулому й тепер / К. Німчинов. – 2-е вид. – Харків : Держвидав України, 1926. – 87 с.
 7. Пам’ятки українсько-руської мови і літератури / видає комісія Археографічно-Наукового Товариства імені Шевченка. – У Львові : [б.в.], 1856. – Том І. Апокріфи і легенди з українських рукописів. – LХVI, 394 с.
 8. Потебня А. Заметки о малорусском наречи / А. Потебня. – Воронеж : В тип. В.А. Гольдштейна, 1871. – 134 с.
 9. Потебня А.А. Разбор сочинения П. Житецкого : “Очерк звуковой истории малорусского наречия” / А.А. Потебня. – Киев : [б.и.], 1876. – 76 с.
 10. Равлюк М. Дієприкметники і дієприслівники в українській мові. Часть І. Про дієприкметники і дієприслівники в творах Григорія Квітки-Основ’яненка, Марка Вовчка, Юрія Федьковича і Василя Стефаника / Микола Равлюк. – Кіцмань : З друк. т-ва “Руска Рада”, 1912. – 78 с.
 11. Свєнціцкий І. Основи науки про мову українську / Іларіон Свєнціцкий. – Київ : Друк. Ун-ту св. Володимира, 1917. – 71 с.
 12. Сумцов М.Ф. Начерк розвитку української літературної мови / М.Ф. Сумцов. – Харків : Вид-во “Союз”, 1918. – 40 с.
 13. Черкасенко С. Найпотрібніші правила правопису з додатком самостійного писання : підруч. для учнів початкових шкіл / С. Черкасенко. – Київ : Друк. “Петро Барський”, 1918. – 32 с.

Книжкову виставку підготувала :

Крючкова Н.Д., провідний бібліотекар

відділу рідкісних видань

761 : Переглядів взагалі - 1 : Переглядів за сьогодні

Залиште коментар