Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Життєве кредо професора Василя Петровича Струманського

  • 0

Життєве кредо професора Василя Петровича Струманського

1 червня виповнюється 70 років з дня народження професора, доктора педагогічних наук Василя Петровича Струманського.

imagesСтруманський Василь Петрович народився 1 червня 1947 р., с. Чабанівка Кам’янець-Подільського району. Навчався в місцевій восьмирічці, а згодом закінчив Грушківську середню школу. Після закінчення школи деякий час працював у колгоспній будівельній бригаді. Вищу освіту здобув у Київському інституті народного господарства ім. Д. С. Коротченка, українській сільськогосподарській академії, аспірантуру закінчив при Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка.

Його педагогічна діяльність у Кам’янець-Подільському інституті розпочалась з 1979 року, за час роботи в інституті він пройшов всі рівні кваліфікаційно-посадової структури у вищій школі: асистент, старший викладач, доцент, професор. У цей період він підготував і захистив кандидатську (1982 р.) і докторську (1990 р.), дисертації за спеціальністю «Теорія та історія педагогіки».

Ним розроблені і вдосконалені на високому кваліфікаційному і методичному рівні курси лекцій: педагогіки, вступу до вчительської спеціальності, методично-виховної роботи в школі, основи національного виховання, основи педагогічної майстерності. З цих названих курсів, у відповідності до навчальних планів і предметових програм, він творчо проводив семінарські і практичні заняття, багато уваги приділяв організації самоосвітньої роботи над вивченням державної програми в галузі освіти, документів Міністерства освіти і науки України.

Пропонуємо вашій увазі основні праці В. П. Струманського, наявних у бібліотеці:

Життєве кредо професора В.П. СтруманськогоЖиттєве кредо професора В.  С. Струманського : біобібліографічний покажчик / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека; [уклад.: В. С. Прокопчук, І. І. Грінішина, І. О. Старенький; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – 64 с.: іл.– (Серія: Постаті в освіті і науці; вип. 19).

До покажчика включено біобібліографічні матеріали, в яких йдеться про наукову та педагогічну діяльність доктора педагогічних наук, професора Василя Петровича Струманського, а також подано одну з його неопублікованих праць.

Струманський В.П. Народознавство ПоділляСтруманський В. П. Народознавство Поділля : хрестоматія / В. П. Струманський. – Хмельницький : Поділля, 1995. – 448 с.

У книзі у відповідності до Програми факультативного курсу «Етнографія і фольклор України» для загальноосвітніх шкіл підібрано та систематизовано літературні і документальні ілюстрації до народознавчого матеріалу про Поділля, подаються історичні довідки про етнічний склад подільського краю, головні напрямки господарської діяльності на Поділлі; про традиційні регіональні ремесла і промисли, особливості народної архітектури, одягу, про місцевий фольклор тощо.

Цей навчальний посібник розрахований на учнів та вчителів загальноосвітніх шкіл Хмельницької області, може також бути використаний широким загалом для самоосвіти з питань народознавства.

Струманський В.П. Виховна робота в національній школіСтруманський В. П. Виховна робота в національній школі : навчальний посібник / В. П. Струманський. – Київ : ІЗМН, 1997. – ­ 184 с.

У посібнику подається коментована методична схема вивчення лекційного курсу з навчального предмета вищої педагогічної школи «Основи національного виховання». Простежується внутрішня логіка структурування теоретичного матеріалу, висвітлюються оптимальні прийоми узагальнення народнопедагогічного досвіду соціалізації зростаючої молоді і трансформації напрацьованих виховних модулів у практику підготовки учнівської юні до життя в загальноосвітній школі за програмою національного виховання.

Для викладачів лекційного курсу «Основи національного виховання» у вищих педагогічних закладах України. Може бути використаний студентами і слухачами шкіл удосконалення педагогічної кваліфікації для самоосвіти.

Струманський В.П. Українські народні побрехенькіСтруманський В. П. Українські народні побрехеньки / В. П. Струманський, В. В. Сіркізюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. – 43 с.

В збірник увійшли вибрані зразки українських народних побрехеньок, охоплено різні теми: родинно-побутові, соціально-побутові, суспільно-етичні, злободенного громадського звучання. Книжка стане у добрій нагоді студентам, учителям, на думку упорядників, зацікавить і масового читача.

Струманський В.П. та ін. Слово в золотій оправіСлово в золотій оправі : антологія усної народної творчості подолян. – Вип. І. – Кам’янець-Подільський : АБЕТКА, 1998. – 149 с.

Збірник «Слово в золотій оправі» започатковує антологічне видання подільської народної творчості. В ньому подані апробовані поколіннями кращі взірці народного фольклору: легенди, пісні, приказки, загадки тощо. Вони були зібрані та записані учнями шкільних колективів, гуртківцями позашкільних закладів Хмельницької області. Видання може бути використане викладачами, учнями загальноосвітніх шкіл при вивченні таких нормативних предметів і факультативних курсів, як «Народознавство», «Рідний край», «Етнографія і фольклор України», а також при проведенні різних фольклорно-етнографічних, краєзнавчих та народознавчих заходів.

Струманський В.П. Нариси народно-побутового життя подолянСтруманський В. П. Нариси народно-побутового життя Поділля / В. П. Струманський. – Хмельницький, 1995. – 101 с.

В посібнику подається інформативний матеріал на допомогу вчителям та учням національної середньої загальноосвітньої школи України у вивченні таких курсів як «Народознавство Поділля», «Рідний край», «Історія рідного краю», «Краєзнавство» тощо. Розкриваються основні питання етнічної історії подолян, формування виробничо-господарського комплексу мешканців краю, особливостей матеріальної культури, традиційних форм виховання і соціалізації підростаючих поколінь, проведення дозвілля і відпочинку та змісту духовного життя на Поділлі.

Струманський В.П. До питань з народознавства ПоділляДо питань народознавства Поділля : навч. посіб. / за ред. В. П. Струманського. – Хмельницький : Обласний інститут удосконалення вчителів, 1992. – 68 с.

В посібнику знайшли концентроване відображення матеріали обласної заочної олімпіади учнів загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних училищ області «Народознавство Поділля», проведеної в 1991-1992 навчальному році.

Посібник може бути використаний вчителями та викладачами, а також учнями загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних училищ при вивченні таких нормативних предметів і факультативних курсів як «Народознавство», «Рідний край», «Етнографія і фольклор України».

Струманський В.П. ЕтнопедагогікаЕтнопедагогіка : програма курсу для пед. навч. закл. / уклад.: В. П. Струманський, І. В. Мартинюк. – Київ : НМКВО, 1992. – 28 с.

«Етнопедагогіка» складає емпіричні уявлення та погляди народу на життя, виховання і навчання нових поколінь, на цілі і завдання виховання і навчання дітей та молоді, а також апробовані народом засоби й шляхи розв’язання основних навчально-виховних задач.

Інформацію підготувала І. І. Грінішина

5348 : Переглядів взагалі - 2 : Переглядів за сьогодні

Залиште коментар