Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Краса України — Поділля

  • 0

Краса України — Поділля

Ми живемо на території, яка називається Поділлям. Етнонім “Поділля” відомий здавна. В різних джерелах звучав по-різному: “Подольє”, “Подільське воєводство”, “Подільська губернія”. Вперше термін “Поділля” згадується у литовському літописі 1362 року, де ця назва вжита літописцем так, ніби вона була давно відомою. У давніших джерелах Поділля мало іншу назву – “Пониззя”. В наш час під терміном Поділля розуміється територія, яку займають теперішні Вінницька та Хмельницька області. У бібліотеці природничого факультету є книги, які розповідають про наш край.

Поділля

У монографії С. Д. Гальчака “Поділля: природа, людина — еволюція, історичний розвиток” досліджуються еволюція та характерні особливості клімату Поділля, вплив кліматичного фактору на історичний розвиток людини і суспільства, економічно-соціальні наслідки стихійних явищ, намагання людини бути менш залежною від природних катаклізмів. Праця бачиться актуальною, оскільки процес еволюції клімату триває, а залежність людського суспільства від нього не стає меншою. Тому збагачення знань про минуле і сучасне клімату, його вплив на різні сторони господарської діяльності і людини є життєво необхідним процесом [1].

Книга І. В. Федорчука “Фітомоніторинг екологічного стану основних річок природоохоронних територій ( на прикладі національного природного парку “Подільські Товтри”)” розповідає про проведені гідрохімічні і гідрофізичні дослідження та геоботанічні описи індикаторної флори, які дозволили встановити індекси фотоіндикації відносно кожного дослідженого створу, провести широкомасштабний фітомоніторинг і дати оцінку якості вод основних річок НПП “Подільські Товтри” шляхом ранжирування їх за підвищенням ступеня забруднення води [2].

Про водні ресурси розповідається також у книзі “Водні багатства Хмельниччини”, яку написали викладачі природничого факультету, яким хочеться, щоб закинуті або забуті природні водні джерела, як і колись земля товариства “Відродження”, себе відродили та стали служити людям, нести життєдайну вологу і полям, і людям, і тваринам. Бо вода — найважливіший дар Природи, без якої неможливий будь-який прояв життя [3].

Тему води продовжує М. Козак у у монографії “Вища водна флора та рослинність Західного Поділля: синтаксономія, антропогення динаміка, охорона”. У книзі розглядаються систематична, географічна, біоморфологічна, екологічна структури флори та виявлено їх особливості. Визначено основні напрямки та тенденції змін рослинного покриву. Встановлено провідну роль антропогенних факторів у формуванні рослинного покриву в сучасних умовах. Відмічено незадовільний стан охорони флористичного та фітоценотичного різноманіття. Розроблено напрямки оптимізації рослинного покриву [4].

Методичний посібник “Характеристика техногенної та природної небезпеки Хмельницької області”, підготовлений фахівцями Головного управління МНС України в Хмельницькій області та педагогічними працівниками Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, пропонує ознайомитись з основними характеристиками техногенної та природної небезпеки області з метою прийняття відповідних рішень та запровадження заходів щодо захисту населення області від можливих надзвичайних ситуацій техногенного, природного та екологічного характеру [5].

Про унікальні ландшафти, ботанічні та лісові природоохоронні території, геологічні відслонення, скелі, печери, озера, про заповідну фауну і флору Хмельницької області розповідає книга “Пам’ятки природи Хмельниччини” [6]. Про проведене комплексне експедиційне дослідження видової різноманітності фіто-, міко- та зообіоти міста Кам’янець-Подільський розповідають книги “Біорізноманіття Кам’янця-Подільського” [7] та “Різноманіття природи Хмельниччини” [8]. У цих збірках представлені статті, автори яких окреслюють сучасний стан збереження ландшафтного та біологічного різноманіття Хмельниччини, проблеми та перспективи охорони та відтворення рослинного та тваринного світу та природних ресурсів області, а також роль екологічної освіти у збереженні цього різноманіття.

Наше Поділля, цю перлину України, ми повинні берегти, щоб передати її прийдешнім поколінням у всій неповторній красі та довершеності. Лише наші нащадки через багато років зможуть оцінити, наскільки ми були мудрими та розважливими, господарюючи на нашій землі, наскільки зберегли її природну красу та історичну славу.

Список літератури

1. Гальчак С. Д. Поділля: природа, людина — еволюція, історичний розвиток ( кліматичний фактор в історичному антропогенезі) / С. Д. Гальчак. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2006. – 368 с.

2. Федорчук І. В. Фітомоніторинг екологічного стану основних річок природоохоронних територій ( на прикладі національного природного парку “Подільські Товтри”) / Іван Вікторович Федорчук. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошинський В. С. , 2009. – 264 с.

3. Водні багатства Хмельниччини / С. Ковальчук, Л. Любінська, Ю. Сорочан. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001. – 32 с.

4. Козак М. І. Вища водна флора та рослинність Західного Поділля: синтаксономія, антропогенна динаміка, охорона : монографія / М. І. Козак. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2012. – 268 с.

5.Характеристика техногенної та природної небезпеки Хмельницької області : методичний посібник / Головне управління МНС України в Хмельницькій обл. – Хмельницький: [б.в.], 2004. – 76 с.

6. Ковальчук С. І. Пам’ятки природи Хмельниччини / С. І. Ковальчук, М. А. Задорожний. – Львів : Каменяр, 1985. – 56 с. : іл.

7. Біорізноманіття Кам’янця-Подільського. Попередній критичний інвентаризаційний конспект рослин, грибів і тварин / за ред. О. О. Кагала, М. В. Шевери, А. А. Леванця. – Львів : Ліга-Прес, 2004. – 180 с. : іл.

8. Різноманіття природи Хмельниччини: збірник статей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції “Ландшафтне та біологічне різноманіття Хмельниччини : дослідження, збереження та відтворення”, м. Кам’янець-Подільський, 17-18 грудня 2003 р. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2004. – 296 с.

Клімчук Тетяна Петрівна, бібліотекар ІІ-категорії

5146 : Переглядів взагалі - 1 : Переглядів за сьогодні

Залиште коментар