Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Програмно-методичне забезпечення дошкільної освіти

  • 0

Програмно-методичне забезпечення дошкільної освіти

Початки, закладені в дитинстві людини, схожі на вирізані на корі молодого дерева букви, що ростуть разом з ним, і складають невід’ємну частину його.

В. Гюго

Дошкільна освіта є найважливішою сферою реалізації прав людини, забезпечення рівних можливостей в отриманні якісної освіти. Адже, основа майбутньої особистості закладається у ранньому віці.

Знання та уміння, набуті в дитинстві – це коріння, і чим воно міцніше, тим впевненіше почувається людина в житті.

ХХІ століття висуває нові вимоги щодо цілей, завдань, структури та змісту дошкільної освіти. До неї підвищилася увага держави, вона викликає стійкий інтерес громадськості.

Сьогодення вимагає створення належних умов для функціонування, збереження та розширення мережі дошкільних навчальних закладів, піднесення на якісно новий рівень соціального статусу педагога.

Функціонування дошкільних навчальних закладів здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компонента дошкільної освіти, Концепції національно- патріотичного виховання дітей та молоді, Положення про дошкільний навчальний заклад, інших нормативно-правових актів.

Вимоги до рівня розвиненості, вихованості, навченості дітей дошкільного віку визначаються Базовим компонентом дошкільної освіти України (державним освітнім стандартом) і реалізуються програмами, рекомендованими або схваленими Міністерством освіти і науки України в установленому порядку.

Пропонуємо Вашій увазі віртуальну виставку літератури з програмно-методичного забезпечення дошкільної освіти, яка знаходиться в читальному залі педагогічного факультету.

1. Дитина в дошкільні роки : комплексна додаткова освітня програмаДитина в дошкільні роки : комплексна додаткова освітня програма / [авт. кол.: А. М. Богуш, О. П. Аматьєва, О. М. Байєр та ін. ; наук. кер. К. Л. Крутій]. – Запоріжжя : ЛІПС ЛТД, 2011. – 188 с.

Програма «Дитина в дошкільні роки» програма нового типу. Вона зорієнтована на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, на збереження дитячої субкультури, на ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя малюка.

Програму адресовано педагогам, практичним психологам і соціальним педагогам дошкільних навчальних закладів, вихователям, які працюють у будинках сімейного типу, школах-інтернатах тощо ; студентам педагогічних інститутів і коледжів, батькам, а також укладачам нових комплексних програм розвитку, виховання та навчання дітей раннього, переддошкільного і дошкільного віку.

2. Дитина : програма виховання і навчання дітей від двох до семи роківДитина : програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / [авт. кол.: Г. В. Бєлєнька, Е. В. Бєлкіна, О. Л. Богініч та ін. ; наук. кер. проекту: О. В. Огнев`юк, К. І. Волинець ; наук. кер. програмою: О. В. Проскура, Л. П. Кочина, В. У. Кузьменко, Н. В. Кудикіна]. – 3-тє вид., доопрац. та допов. – Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. – 492 с.

Комплексна програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» розроблена на виконання законів України «Про дошкільну освіту» та «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу». У ній втілено сучасні тенденції та прогресивні педагогічні і світоглядні гуманістичні ідеї щодо змісту та розвитку дошкільної освіти.

Для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, батьків, студентів, аспірантів і викладачів вищих педагогічних навчальних закладів.

3. Дошкільна освіта : словник-довідник: понад 1000 термінів, понять та назвДошкільна освіта : словник-довідник: понад 1000 термінів, понять та назв / упоряд.: К. Л. Крутій, О. О. Фунтікова. – Запоріжжя : ЛІПС, 2010. – 324 с. – Бібліогр.: с. 5–7. – (Словники).

Словник-довідник вміщує 1020 термінів, понять та назв. Видання розкриває сутність педагогічної термінології з вітчизняної та зарубіжної дошкільної освіти, що використовується в новітніх дослідженнях й уточнена під час захисту докторських і кандидатських дисертацій із дошкільної педагогіки, методики та професійної освіти за останні п’ять років. Основний обсяг словника-довідника складають історичні та сучасні педагогічні терміни, поняття та назви, які широко вживано в монографіях, періодичних виданнях, словниках.

Призначений для студентів вищих навчальних закладів IIV рівнів акредитації, педагогів дошкільних навчальних закладів, аспірантів та викладачів.

4. Дошкільне тіловиховання: вплив рухової активності на здоров'я дитини дошкільного вікуДошкільне тіловиховання: вплив рухової активності на здоров’я дитини дошкільного віку / [авт.-упоряд.: Л. В. Калуська, З. В. Калуський, М. М. Гуменюк]. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 180 с.

Видання допоможе дорослим, батькам і педагогам активізувати рухову активність дитини. У посібнику вміщено нормативно-правову базу, що стосується здоров’я, фізичного розвитку та активізації рухової активності, а також науково-теоретичні підходи до виховання здорової дитини, фізіологічні особливості розвитку дітей дошкільного віку, висвітлено питання впливу рухової активності на функціонування деяких органів і систем дитячого організму, запропоновано лікувальні вправи, спрямовані на усунення відхилень у здоров’ї.

Для працівників дошкільних навчальних закладів, студентів педагогічних закладів та батьків.

5. Інновації в дошкіллі. Програми, технології, проекти, ідеї, досвід : посібник на допомогу дошкільним працівникамІнновації в дошкіллі. Програми, технології, проекти, ідеї, досвід : посібник на допомогу дошкільним працівникам / авт.-упоряд.: Л. Калуська, М. Отрощенко. – Тернопіль : Мандрівець, 2010.– 378 с.

Видання презентує інноваційні підходи до організації дошкільної освіти. У посібнику подано інформацію про авторські програми, технології, проекти, провідні ідеї видатних педагогів минулого і сьогодення, а також методичні поради щодо їх упровадження та орієнтовні зразки практичної роботи з педагогами, батьками, дітьми.

Це видання є складовою комплексу посібників «Інновації в освіті». Всі інноваційні підходи проілюстровані досвідом роботи дошкільних закладів Івано-Франківської області.

6. Кравченко Г. Ю. Метод проектів у розвитку якості дошкільної освіти: для всіх вікових групКравченко Г. Ю. Метод проектів у розвитку якості дошкільної освіти: для всіх вікових груп / Г. Ю. Кравченко, Н. Ф. Кугуєнко. – Харків : Ранок, 2013. – 175 с. – (Сучасна дошкільна освіта).

Видання ознайомлює читачів з методикою організації проектної діяльності, способами її впровадження в роботу ДНЗ, а також містить докладні приклади втілення методу проектів в умовах сучасного закладу освіти. Ця книга допоможе подолати труднощі, які найчастіше виникають на цьому шляху, покаже найпростіші шляхи створення спільного настрою зацікавленості.

Посібник рекомендовано на допомогу методистам та педагогічним працівникам дошкільних закладів.

7. Левченко Т. Г. Валеологія щодня: основи здоров'я для дітей 5-6 роківЛевченко Т. Г. Валеологія щодня: основи здоров’я для дітей 5-6 років / Т. Г. Левченко. – Харків : Основа, 2014. – 221 с. – (Серія «ДНЗ. Вихователю»).

Видання містить розвивальні заняття для дітей старшого дошкільного віку. Матеріали посібника передбачають різні форми взаємодії дітей і дорослих (заняття, ігри, бесіди) і спрямовані на формування основ здоров’я, обережного поводження з небезпечними речами, безпечної поведінки на вулиці.

Матеріали посібника повною мірою відповідають вимогам Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Для завідуючих, методистів, вихователів ДНЗ.

8. Ликова І. О. Образотворча діяльність у дитячому садку: планування, конспекти занять, методичні рекомендації. Ранній вік : метод. посіб. для спеціалістів дошкільних навчальних закладівЛикова І. О. Образотворча діяльність у дитячому садку: планування, конспекти занять, методичні рекомендації. Ранній вік : метод. посіб. для спеціалістів дошкільних навчальних закладів / І. О. Ликова. – Харків : Ранок, 2008. – 144 с.

Книга містить повний курс занять із ліплення, аплікації та малювання з дітьми віком від 2 до 3 років (65 конспектів із методичними рекомендаціями). Усі заняття взаємопов’язані, змістовні й спрямовані на реалізацію базових завдань художньо-творчого розвитку дітей. У «Додатку» подано матеріали для проведення естетизованих розваг із дітьми на заняттях та в повсякденному житті.

Книга адресована вихователям груп раннього віку дошкільних закладів різних типів, завідуючим ДНЗ, студентам педагогічних коледжів і вузів.

9. Ликова І. О. Образотворча діяльність у дитячому садку: планування, конспекти занять, методичні рекомендації. Молодша группа : метод. посіб. для спеціалістів дошкільних освітніх закладівЛикова І. О. Образотворча діяльність у дитячому садку: планування, конспекти занять, методичні рекомендації. Молодша группа : метод. посіб. для спеціалістів дошкільних освітніх закладів / І. О. Ликова. – Харків : Ранок, 2007. – 144 с.

Методичний посібник містить систему занять з ліплення, аплікації і малювання у молодшій групі дитячого садка (64 конспекти з методичними рекомендаціями). Усі заняття пов’язані поміж собою, змістовні й спрямовані на реалізацію завдань художньо-творчого розвитку дітей. Водночас вони оригінальні, цікаві й захоплюючі як для дітей, так і для педагога.

Видання адресоване вихователям та завідуючим дошкільних навчальних закладів, викладачам студій образотворчого мистецтва, студентам, а також батькам, які цікавляться питаннями художнього виховання й розвитку дітей.

10. Ликова І. О. Образотворча діяльність у дитячому садку: планування, конспекти занять, методичні рекомендації. Середня група : метод. посіб. для спеціалістів дошкільних навчальних закладівЛикова І. О. Образотворча діяльність у дитячому садку: планування, конспекти занять, методичні рекомендації. Середня група : метод. посіб. для спеціалістів дошкільних навчальних закладів / І. О. Ликова. – Харків : Ранок, 2007. – 144 с.

Дане видання містить повний курс занять з ліплення, аплікації та малювання у середній групі дитячого садка: пріоритетні задачі на навчальний рік, системне планування і 64 конспекта із конкретними методичними рекомендаціями.

Автор пропонує новий підхід до художньо-творчого розвитку дітей, в якому гармонійно поєднується класика та сучасність, традиції та новаторство, універсальне та індивідуальне. Кожний вихователь побачить і реалізує запропонований матеріал по-своєму, кожна дитина зможе повною мірою розкрити свої здібності.

11. Ликова І. О. Образотворча діяльність у дитячому садку: планування, конспекти занять, методичні рекомендації. Старша группа : метод. посіб. для спеціалістів дошкільних навчальних закладівЛикова І. О. Образотворча діяльність у дитячому садку: планування, конспекти занять, методичні рекомендації. Старша группа : метод. посіб. для спеціалістів дошкільних навчальних закладів / І. О. Ликова. – Харків : Ранок, 2007. – 208 с.

Посібник містить повний курс занять з ліплення, аплікації та малювання у старшій групі дитячого садка: пріоритетні задачі на навчальний рік, системне планування і 96 конспектів із конкретними методичними рекомендаціями.

Книга адресована вихователям і завідуючим дошкільних закладів, викладачам ізостудій, гувернерам, студентам педагогічних коледжів та вузів, а також батькам, бабусям і дідусям, які займаються художнім вихованням і розвитком дітей.

12. Ликова І. О. Програма художнього виховання, навчання й розвитку дітей 2–6 років «Кольорові долоньки». Формування естетичного ставлення і художніх здібностей в образотворчій діяльностіЛикова І. О. Програма художнього виховання, навчання й розвитку дітей 2–6 років «Кольорові долоньки». Формування естетичного ставлення і художніх здібностей в образотворчій діяльності / І. О. Ликова. – Харків : Ранок, 2008. – 128 с.

Авторська програма художнього виховання, навчання й розвитку дітей 26 років «Кольорові долоньки» (формування естетичного ставлення й художньо-творчих здібностей) є варіантом реалізації базисного змісту й специфічних завдань художньо-естетичної освіти дітей в образотворчій діяльності.

Програма «Кольорові долоньки» містить систему занять з ліплення, аплікації й малювання для всіх вікових груп дошкільних навчальних закладів. Вона забезпечена сучасними наочно-методичними і практичними посібниками.

13. Методична робота в ДНЗМетодична робота в ДНЗ / [упоряд. Л. А. Швайка]. – Харків : Основа, 2008. – 287 с. – (Серія «ДНЗ. Керівнику»).

Видання містить весь необхідний матеріал на допомогу методисту дошкільного навчального закладу щодо організації навчально-виховного процесу, методичної роботи з педагогіки, контрольно-аналітичної діяльності в дошкільному навчальному закладі, впровадження інноваційних технологій, зразки оформлення документації тощо.

Для методистів дошкільних навчальних закладів.

14. Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина»Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» / [авт. кол.: Е. В. Бєлкіна, Н. І. Богданець-Білоскаленко, О. Л. Богініч та ін. ; наук. кер. проекту В. О. Огнев’юк ; наук. ред.: Н. В. Кудикіна, В. У. Кузьменко]. – 3-тє вид., доопрац. та допов. – Київ : Ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. – 400 с.

Методичні рекомендації, розроблені за структурою Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», є складовою методичного комплексу і спрямовані на виконання Закону України «Про дошкільну освіту», Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти до 2017 р., а також повністю відповідають Базовому компоненту дошкільної освіти України, що затверджений наказом Міністерства освіти, молоді та спорту України від 22.05.2012р. № 615.

У розділах розкрито сучасні підходи щодо реалізації завдань навчання, виховання і розвитку дітей дошкільного віку, а також концептуальні підходи, сучасні методи і прийоми, зміст і засоби, форми організації роботи з дітьми за кожним розділом програми.

Для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, приватних педагогів, батьків, студентів і викладачів вищих навчальних педагогічних закладів.

15. Нечипорук Н. Особливості організації навчально-виховного процесу в різновікових групах ДНЗНечипорук Н. Особливості організації навчально-виховного процесу в різновікових групах ДНЗ / Надія Нечипорук, Ольга Петько, Тетяна Корж. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 184 с.

Відповідно до змісту чинних програм у посібнику розглянуто своєрідність обладнання різновікових груп, особливості організації ігрової діяльності, педагогічне керівництво доступними формами праці дітей, їх навчання на заняттях та в повсякденному житті. В основу посібника покладено науково-методичні засади побудови педагогічного процесу шляхом раціонального поєднання загальних вимог дошкільної педагогіки та дидактики з конкретними умовами спільного виховання в одній групі дітей різного віку.

Окрім того, видання містить рекомендації щодо планування занять у різновікових групах, конспекти занять та пропонує шляхи оптимізації форм фізкультурно-оздоровчої роботи, співпраці з родинами вихованців.

16. Організація роботи груп короткотривалого перебування у ДНЗОрганізація роботи груп короткотривалого перебування у ДНЗ / уклад.: Л. А. Швайка, Л. М. Чала. – Харків : Основа, 2012. – 207 с. – (Серія «ДНЗ. Вихователю»).

Посібник присвячено актуальній проблемі – створенню умов щодо розвитку, виховання та навчання дітей у групах короткотривалого перебування в ДНЗ.

У посібнику наведено нормативно-правові документи, психолого-педагогічні рекомендації, форми роботи з батьками, орієнтовне планування навчально-виховної діяльності в групах короткотривалого перебування в ДНЗ.

Матеріали посібника стануть у пригоді керівникам та вихователям дошкільних навчальних закладів.

17. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / [О. І. Білан, Л. М. Возна, О. Л. Максименко та ін.]. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 264 с.

«Українське дошкілля» визначає завдання і зміст розвитку дитини віком від двох до шести років. Розгляд кожного вікового періоду розпочинається розділом «Психологічна характеристика дитини», в якому подані вікові характеристики розвитку. Це дає змогу педагогові в освітньому процесі орієнтуватися на психологічні особливості розвитку дитини.

У програмі визначено завдання з різних напрямків роботи з дітьми: фізичний, соціально-моральний, емоційно-ціннісний, пізнавальний, мовленнєвий, художньо-естетичний, креативний.

18. Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» / [О. О. Андрієтті, О. П. Голубович, О. П. Долинна та ін.]. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 104 с.

Програма грунтується на засадах особистісно зорієнтованого, інтегрованого, компетентнісного, діяльнісного підходів до розвитку, виховання та навчання дошкільників, тісної взаємодії навчального закладу і родини у формуванні основ їхньої елементарної життєвої компетентності перед вступом до школи. Вона відображає запити практиків, скеровує педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами, організацію різних видів і форм трудової діяльності та окремо акцентує на ігровій діяльності – провідному виді діяльності для всього дошкільного дитинства, незамінному засобові розвитку дітей.

У кожному розділі окреслено ключові освітні завдання, подано поради батькам щодо організації спільного буття дорослих з дітьми та визначено показники розвитку дітей.

19. Романюк Т. В. Організація освітнього процесу в різновіковій групі дошкільного навчального закладуРоманюк Т. В. Організація освітнього процесу в різновіковій групі дошкільного навчального закладу / Т. В. Романюк, О. І. Бочелюк. – Харків : Ранок, 2015. – 188 с. – (Сучасна дошкільна освіта).

У навчально-методичному посібнику висвітлено особливості комплектування та організацію життєдіяльності дітей різновікової групи, методику проведення ігрової, трудової, навчально-пізнавальної діяльності, умови створення розвивального середовища. Окремим розділом подаються матеріали практичного змісту.

Видання адресоване вихователям дошкільних навчальних закладів, викладачам, студентам вищих навчальних закладів.

20. Стежинки у Всесвіт : програма для дітей п'ятирічного вікуСтежинки у Всесвіт : програма для дітей п’ятирічного віку / [авт. кол.: А. М. Богуш, О. П. Аматьєва, О. М. Байєр та ін. ;наук. кер. К. Л. Крутій]. – Запоріжжя : ЛІПС, 2011. – 124 с.

Програма «Стежинки у Всесвіт» – програма для дітей п’ятирічного віку, які відвідують дошкільні навчальні заклади. Програма є складовою частиною комплексної додаткової освітньої програми «Дитина в дошкільні роки», може використовуватися як окрема самостійна програма або в складі основної.

Програму зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, на збереження дитячої субкультури, взаємозв’язок усіх сторін життя старшого дошкільника.

Програму адресовано педагогам, практичним психологам, соціальним педагогам та вихователям дошкільних навчальних закладів.

21. Тарасова О. С. Організація гурткової роботи в ДНЗТарасова О. С. Організація гурткової роботи в ДНЗ / О. С. Тарасова, Н. С. Рибалка, Н. П. Челомбитько. – Харків : Основа, 2014. – 160 с.

Посібник містить методичні рекомендації щодо організації гурткової роботи, орієнтовні робочі програми гуртків (перспективне планування, конспекти занять та ін.), нормативно-законодавчі документи, що рекомендують організацію гурткової роботи в ДНЗ.

Посібник стане в пригоді завідувачам, вихователям-методистам, вихователям ДНЗ.

22. Терещенко О. П. Пізнання дитиною добра засобами мистецтва: формування базових моральних цінностей у молодших дошкільників засобами мистецтва : навч.-метод. посіб. до базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»Терещенко О. П. Пізнання дитиною добра засобами мистецтва: формування базових моральних цінностей у молодших дошкільників засобами мистецтва : навч.-метод. посіб. до базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» / О. П. Терещенко. – Київ : Наш час ; Харків : Ранок, 2010. – 79 с.

У посібнику розглянуто різні теоретичні аспекти і методичні поради з формування у молодших дошкільників почуття добра та краси, а також організацію практичної взаємодії виховання базових моральних цінностей молодших дошкільників і мистецької діяльності. Акцентуючи увагу дорослих на значущості формування моральних якостей молодших дошкільників, пропонуємо власне бачення шляхів вирішення проблеми.

Для вихователів, викладачів і студентів педагогічних факультетів, слухачів інститутів післядипломної освіти, батьків і членів родини.

23. Яковенко Л. В. Абетка безпеки дошкільників : методичні матеріали та розробки занятьЯковенко Л. В. Абетка безпеки дошкільників : методичні матеріали та розробки занять / Л. В. Яковенко. 2-ге вид. – Харків : Ранок, 2011. – 208 с.

Посібник допоможе працівникам ДНЗ урізноманітнити та розширити роботу з безпеки життєдіяльності дошкільників у трьох напрямках із працівниками закладу, із дітьми та з батьками.

Для зручності користування перспективне планування та розробки занять укладені в три розділи відповідно до вікових груп дітей.

Видання адресоване працівникам дошкільних установ та батькам.

Т. В. Сологуб,

завідувач сектору читального залу педагогічного факультету

8877 : Переглядів взагалі - 5 : Переглядів за сьогодні

Залиште коментар