Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

На службі освіті, науці й людям (до 65-річчя від дня народження М. Б. Петрова)

  • 0

На службі освіті, науці й людям (до 65-річчя від дня народження М. Б. Петрова)

Микола Борисович Петров кандидат історичних наук, професор і завідувач кафедри історії України, відмінник освіти України.

Петров М.Б.

Микола Борисович Петров народився 25 грудня 1952 р. в с. Сирватинці, Смотрицького району (тепер Городоцький), що на Хмельниччині, в сім’ї Леоніди й Бориса Петрових. Щасливі батьки нарекли хлопчика Миколою, оскільки за декілька днів до його народження, українці споконвічно відзначали свято дуже шанованого ними св. Миколая. Зростав добрим, слухняним, життєрадісним і допитливим. З дитячих літ відзначався щирістю вчинків, доброзичливістю, працелюбністю й скромністю.

Навчався (переважно на відмінно) Микола спочатку у Сирватинецькій початковій школі, потім у Завадинецькій восьмирічці та Великояромирській загально освітній середній школі, яку закінчив 1969 р.

З 1971 по 1973 рр. юнак проходив військову службу у збройних силах СРСР (м. Калінінград, Російська Федерація). Після її закінчення вступив на історичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, навчання на якому досить швидко полонило його. Найкраще імпонували дисципліни, які вивчали давню, середньовічну і нову історію України. Було і в кого навчатися. Це провідні викладачі факультету професори Л. А. Коваленко та П. Ф. Лаптін, доценти І. І. Винокур, П. Ф. Щербина, А. О. Копилов та інші.

У 1977 р., після закінчення навчання був залишений працювати на факультеті на посаді старшого лаборанта кафедри історії СРСР і УРСР. Окрім обов’язків старшого лаборанта займався науковою та навчальною роботою. Проводив заняття у студентів історичного факультету з історії СРСР та УРСР та зі слухачами підготовчого відділення.

У 1980 р. з’явилася перша публікація Миколи Борисовича у збірнику «Археологические исследования» у співавторстві з І. І. Винокуром та В. П. Мегеєм.

У 1983 р. вступив на денну форму навчання до аспірантури Інституту археології АНУРСР (нині Інститут археології НАН України).

У 1986 р. успішно закінчив аспірантуру. 24 грудня 1987 р. блискуче захистив кандидатську дисертацію.

З кінця 1986 р. до 1990 р. М. Б. Петров займав посади аспіранта і старшого викладача кафедри історії СРСР та УРСР Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, яку очолював доктор історичних наук, професор І. І. Винокур.

Наприкінці 1990 р. на історичному факультеті організовується кафедра історії України, завідуючим якої призначається М. Б. Петров. На цій посаді сповна проявилися кращі риси його вдачі і виваженість, мудрість, придірливість, уміння ладити з колегами й студентами, тонкий доброзичливий гумор, самокритичність, здатність до компромісів. Саме під керівництвом М. Б. Петрова відбулося становлення кафедри, яка нині поправу належить до провідних в університеті. Тому не випадково він ще тричі обирався на цю посаду.

Проаналізувавши творчий доробок М. Б. Петрова, можна визначити три провідних напрями наукового пошуку. Перший з них пов’язаний з історією міст і містечок Поділля і Волині епохи середньовіччя й раннього нового часу, другий з історіографічною спадщиною дослідників, котрі вивчали подільські та волинські старожитності, і третій з історією Кам’янець-Подільського ХІІ – ХVІІІ століть.

Чимало уваги вчений приділив висвітленню наукової спадщини Ю. Сіцінського, В. Січинського, Я. Дашкевича та інших відомих українських істориків, котрі досліджували кам’янецькі старожитності.

З листопада 2004 по листопад 2007 рр. М. Б. Петров навчався в докторантурі при кафедрі історії України Кам’янець-Подільського університету (науковий консультант – професор В. С. Степанков). Темою дослідження було обрано наступну: «Кам’янець-Подільський ХVXVIII ст.: проблеми демографічного, етнічного, соціально-економічного й історико-топографічного розвитку» Дякуючи його клопіткій і самовідданій праці розробка чорного варіанту дисертації завершилася весною 2008 р. Водночас на її основі Микола Борисович готував фундаментальне монографічне дослідження, довершене у чорному варіанті влітку 2008 р. і розпочата робота над удосконаленням його структури та змісту розділів. Однак, у першій декаді літа стан його здоров’я різко погіршився. Попри страхітливу недугу він продовжував працювати над текстом майбутньої книги до останнього подиху. Ранком 2 жовтня 2008 р. смерть обірвала нитку життя талановитого вченого, надзвичайно щиросердечної, скромної і доброї людини.

Працюючи на історичному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету понад 30 років, Микола Борисович був завжди активним учасником і творцем його багатогранного життя, об’єктивно оцінював внесок кожного із викладачів та співробітників у функціонування історичного факультету, підготовку висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів для української освіти та науки. Наукова та навчально-педагогічна діяльність талановитого вченого знайшли висвітлення на сторінках різних наукових та науково-популярних видань. А його світла постать назавжди вкарбувалась в душі його рідних, колег і студентів.

За наукові і навчальні досягнення його було нагороджено нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (1998 р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2002 р.), Грамотою Хмельницької обласної державної адміністрації (2003 р.), Грамотою Хмельницької обласної ради (2007 р.), Почесною відзнакою Кам’янець-Подільського державного університету (2007 р.), Знаком Міністерства освіти і науки «Петро Могила» за розвиток вищої освіти (2008 р.).

І. Основні наукові праці М. Б. Петрова

Задорожнюк А. Б. Вірменський храм св. Миколи ХV – XVIII ст. у Кам’янці-ПодільськомуЗадорожнюк А. Б. Вірменський храм св. Миколи ХVXVIII ст. у Кам’янці-Подільському (історія пам’ятки) / А. Б. Задорожнюк, М. Б. Петров. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2009. – 64 с.

Важливу роль у розвитку торгівлі та ремесла, становленні Кам’янця як міського осередку відіграла вірменська громада. Згідно історичних джерел будівництво вірменських церков в Кам’янці відноситься до XIV ст. У другій половині XV ст. з’являється велична Миколаївська церква, яка стає центром духовного та культурного життя вірмен. При храмі знаходилася значна бібліотека, архів та багата скарбниця. До уваги читачів пропонується історичний нарис про виникнення, функціонування, занепад та відродження цієї історичної пам’ятки.

Задорожнюк А. Б. Казанський собор у Кам’янці-ПодільськомуЗадорожнюк А. Б. Казанський собор у Кам’янці-Подільському / А. Б. Задорожнюк, С. А. Копилов, М. Б. Петров. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2007. – 52 с.

Статус міста Кам’янця-Подільського, як важливої історичної пам’ятки, обумовлюється його містобудівними нормами і відповідною архітектурою не лише історичних житлових, адміністративних, військових та господарських будівель, а й культових споруд, котрі, посуті, і формували неповторність його архітектурного образу в ретроспективі історії кам’янецького краю та Східної Європи загалом. До числа таких архітектурних пам’яток Кам’янця-Подільського нової та початку новітньої доби відносився храм Казанської Богоматері, що знаходився на вул. Соборній (тепер вул. Татарська) у Старому місті. До уваги читачів пропонується історичний нарис про виникнення, існування та занедбання цієї історичної пам’ятки.

Петров М.Б. Історична топографія Кам’янця-Подільського кінця ХVІІ – XVIII ст.Історична топографія Кам’янця-Подільського кінця ХVІІ – XVIII ст. (Історіографія. Джерела) / М. Б. Петров. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. – 384 с.

У монографії досліджуються особливості соціально-економічного, культурного та містобудівного розвитку Кам’янця-Подільського кінця ХVІІ – XVIII ст., простежується їх вплив на історичну топографію міста, аналізується стан вивчення проблеми у вітчизняній та зарубіжній історіографії, подається загальний огляд різних категорій джерел, з’ясовується їх значення для дослідження різноманітних напрямів територіальної історії.

Петров М.Б. Вірмени на ПоділліВірмени на Поділлі : методична розробка на допомогу вчителям історії та студентам / М. Б. Петров. – Кам’янець-Подільський : Центр Поділлєзнавства, 1995. – 40 с.

Конспект лекції, що читається для студентів історичного факультету, які вивчають курс історії рідного краю.

ІІ. Статті у збірниках наукових праць

Освіта, наука і культура на Поділлі. Т.9Акти органів державного управління ХVXVIII ст. – важливе джерело для дослідження соціально-економічних, демографічних, етнічних та історико-топографічних аспектів Кам’янця-Подільського / М. Б. Петров // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2007. – Т. 9 : Матеріали п’ятого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі». – С. 338–358.

В статті автор аналізує актові документи державних інститутів у якості книг міських, громадських і земських судів, статутів цехів та їхніх книг, королівських грамот, тарифів, люстрацій, інвентарів, актів міста та замку, топографічного та інших сфер життя Кам’янця-Подільського XVXVIII ст.

Освіта, наука і культура на Поділлі. Т.8Кам’янець-Подільський XVXVIII ст. у польській історіографії ХІХ – початку ХХІ ст. (соціально-економічний, етно-демографічний та історико-топографічний аспект) / М. Б. Петров // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2006. – Т. 8 : Матеріали четвертого круглого столу «Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі». – С. 256–269.

У статті автор аналізує основні напрями дослідження історії Кам’янця-Подільського XVXVIII ст. в польській історіографії ХІХ – ХХІ ст.

Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Вип. 4. Т.1Кам’янець-Подільський очима іноземців XVXVIII ст. / М. Б. Петров // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний університет, 2005. – Вип.4, Т. 1. – С. 81–84.

В статті на основі писемних свідчень іноземних очевидців XVXVII ст. автор розкриває історико-топографічну структуру Кам’янця тих часів, деякі аспекти його економічного розвитку, питання етнічного і демографічного характеру.

Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки. Т.12Демографія Кам’янця-Подільського XV – першої половини XVII ст. / М. Б. Петров // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2004. – Т. 12. – С. 261–270.

В статті на основі писемних джерел автор аналізує кількісні характеристики міського люду Кам’янця упродовж XV – першої половини XVII ст., що засвідчує в цьому відношенні місто можна віднести до категорії великих міст України і Європи загалом.

Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. Т.11Населення Кам’янця-Подільського та його етнічна структура у другій половині XVIIXVIII ст. / М. Б. Петров // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський державний педагогічний університет, 2003. – Т. 11. – С. 93–104.

В статті автор на основі загального огляду досліджень та писемних джерел дає підстави стверджувати, що упродовж другої половини XVIIXVIII ст. населення Кам’янця-Подільського у кількісному та етнічному відношеннях не було стабільним. За кількістю населення Кам’янець відносився до великих міст не лише України, а й Східної та Західної Європи.

Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. Т.8 (10)Кам’янець-Подільський – важливий осередок торгівлі України в XVXVIII ст. / М. Б. Петров // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2002. – Т. 8 (10). – С. 179–181.

В статті автор проаналізував торгівлю Кам’янця з містами і містечками Поділля. В цьому напрямку місто досягло чималих успіхів і займало ключові позиції в системі міст та містечок України.

Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. Т.6 (8)Масова забудова Кам’янця-Подільського наприкінці XVIIXVIII ст. та її вплив на формування історичної топографії міста / М. Б. Петров // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2001. – Т. 6 (8). – С. 396–403.

В статті автор проаналізував основні типи житлових споруд Кам’янця-Подільського за видовими ознаками, становою приналежністю і розташуванням.

IІІ. Публікації про М. Б. Петрова

Археологія і фортифікація України. Збірник матеріалів VII Всеукраїнської науково-практичної конференціїБіляєва С. Біля початків комплексного вивчення історичної топографії Кам’янця-Подільського: з розробок М. Б. Петрова / С. Біляєва // Археологія і фортифікація України : зб. матеріалів VII Всеукраїнської науково-практичної конференції / [редкол. : О. О. Заремба (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2017. – С. 9–13.

У статті розглядаються здобутки М. Б. Петрова, який здійснив комплексне дослідження історичної топографії Кам’янця-Подільського на основі порівняльного аналізу писемних, графічних та археологічних джерел. Це відкрило шлях до розробки теоретико-методологічних та практичних підходів створення історико-архітектурного заповідника, охорони видатних пам’яток історії та культури міста.

Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. Випуск 5Копилов С. А. Микола Борисович Петров: учений, педагог, особистість. Відомий український історик, талановитий педагог / С. А. Копилов, В. С. Степанков // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки / [редкол. : В. С. Степанков (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – Вип. 5 : На пошану професора М. Б. Петрова. – С. 7–19.

У статті проаналізовано основні віхи життя й наукової творчості М. Б. Петрова.

Філінюк А. Г. У пошуках нової якості історичної освіти та історичної правдиФілінюк А. Г. У пошуках нової якості історичної освіти та історичної правди: до 20-річчя створення кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / А. Г. Філінюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – С. 8–9.

У книзі розкриті найважливіші сторінки створення, становлення, розвитку та діяльності кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Проаналізована багатогранна навчальна, навчально-методична, наукова і громадська робота її колективу, зокрема, її засновника М. Б. Петрова.

Кам’янець-Подільський державний університет в особах. Т.2Степанков В. С. Петров Микола Борисович / В. С. Степанков // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2003. – Т. 2. – С. 346–364.

Ця чергова книга із серії видань, що присвячені людям, які свій професійний і життєвий шлях пов’язали з найдавнішим вищим навчальним закладом Поділля. В. С. Степанков розкриває життєвий та творчий шлях М. Б. Петрова.

Виставку підготувала:

провідний бібліотекар відділу рідкісних видань Н. Д. Крючкова

23923 : Переглядів взагалі - 1 : Переглядів за сьогодні

Залиште коментар