Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Книги отримані від дарителів бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

  • 0

Книги отримані від дарителів бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Традиційно протягом року комплектування фондів бібліотеки поповнювалось дарчою літературою через акцію «Подаруй бібліотеці книгу!». Активну участь брали ректорат та викладачі університету, а саме: ректор Копилов С. А. – 141 прим., Рарицький O. A. – 75 прим., Матвеев М. Д. – 116 прим., Солопчук Д. М. – 30 прим., Сторчова Т. В. – 61 прим., Демчик К. І. – 51 прим., Дубінський A. B. – 29 прим., Стасюк І. І. – 34 прим. та інші. Через безкоштовну програму «Українська книга» отримано 90 прим. Загалом до фонду було подаровано 2667 примірників.

Бібліотечні працівники щиро вдячні всім, хто дбає про поповнення бібліотечного фонду власними виданнями, серед яких  збірники наукових праць університету, матеріали конференцій, монографії, підручники, навчально-методичні посібники, літературно-художні видання тощо. Пропонуємо Вашій увазі книги, подаровані протягом 2017 року.

Дарунок Дубінського Володимира Анатолійовича

Документи українського козацтва XVI - першої половини XVII ст.Документи українського козацтва XVI – першої половини XVII ст.: універсали, листування, угоди, присяги / [упоряд. В. Брехуненко ( відп. секр.), О. Заєць, Ю. Мицик, С. Потапенко, В. Щербак]. – Київ: Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2016.– 608 с.– (Матеріали до українського дипломатарію; Серія ІІ).

У збірнику здійснена археографічна публікація документів XVI – першої половини XVII ст., які вийшли з-під пера українських козаків (старшини та рядового козацтва) або були адресовані Війську Запорозькому загалом чи різним його представникам. Джерельна база збірника охоплює листи, універсали, ґлейти, інструкції, угоди, присяги. У додатках вміщені сеймові конституції з козацького питання, конфесати козаків, інструкції посланцям до Війська Запорозького. Для науковців, студентів та всіх, хто цікавиться історією українського козацтва та України загалом.

Місце збереження: відділ рідкісних видань.

Листування митрополита Іларіона (Огієнка)Листування митрополита Іларіона (Огієнка) / упоряд. Юрій Мицик. – Київ:Києво-Могилянська академія, 2006. – 566 с. – (Серія “Джерела з історії української еміграції”)

“У книзі вміщено частину епістолярної спадщини видатного українського церковного і державного діяча, вченого, митрополита Іларіона (Огієнка) (1882-1972). Листування висвітлює життя і діяльність і самого митрополита Іларіона, і його численних кореспондентів видатних представників українського православного духовенства, науковців, письменників, громадських діячів тощо. Призначена для істориків, філологів, дослідників історії української православної церкви, а також усіх, хто цікавиться рідною культурою та історією.”

Місце збереження: абонемент, абонемент історичного, відділ рідкісних видань, читальний зал №2, читальний зал історичного факультету.

Мицик Ю.А. та ін. Петро МогилаМицик Ю. А. Петро Могила / Ю. А. Мицик, В. М. Нічик, З. І. Хижняк. – Київ: Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2014. – 400 с.

У книзі па широкому фактичному матеріалі, на підставі як опублікованих, так і архівних джерел, висвітлено життєвий шлях св. Петра Могили одного з найвидатніших церковних, культурних і політичних діячів України XVII ст., проаналізовано найважливіші риси його світогляду.

Місце збереження: відділ рідкісних видань.

Пащенко О. Матеріали до життєписуПащенко О. Матеріали до життєпису / Олімпіада Пащенко ; упоряд., авт. передм. В. Адамський. – Хмельницький : Мельник А. А., 2012. – 469 с.: іл.

Основу видання склали мемуарно-публіцистичні праці відомої на Поділлі громадської діячки Олімпіади Михайлівни Пащенко (Шульмінської), в яких висвітлюються різні аспекти суспільно-політичного та культурно-освітнього процесів кінця ХІХ – ХХ ст. як в Україні, так і на Поділлі. Переважна більшість творчого доробку автора публікується вперше.

Місце збереження: відділ рідкісних видань, інформаційно-бібліографічний відділ, читальний зал №1.

Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідникУкраїна в міжнародних відносинах:енциклопедичний словник-довідник. Вип. 5: Біографічна частина: А — М / НАН України, Ін-т історії України. – Київ: Ін-т історії України НАН України, 2014. – 330 с.

5 випуск (літери А–М) є біографічною частиною енциклопедичного словника-довідника “Україна в міжнародних відносинах”. Містить інформацію про політиків, учених, письменників, митців ХІ–ХХІ ст., діяльність яких була пов’язана з розвитком державних, громадсько-політичних і культурних зв’язків України із зарубіжним світом.

Місце збереження: відділ рідкісних видань.

Дарунок Копилова Сергія Анатолійовича

Козлітін В. Д. Країни Європи і Північної Америки в 1944-1974 рр.Козлітін В. Д. Країни Європи і Північної Америки в 1944-1974 рр.: навч. посіб. / Козлітін Володимир Дмитрович. – Київ: [б.в.], 2016. – 738 с.

На основі багатого фактичного матеріалу висвітлено основні тенденції політичного й соціально-економічного розвитку країн Європи й Північної Америки у 1944-1974 рр. — історію становлення розвинутого індустріального суспільства. Усебічно проаналізовано як головні тенденції та проблеми суспільного розвитку, так і специфіку історичного розвитку окремих країн і регіонів.

Дослідження історії країн Європи й Північної Америки дає можливість узагальнити досвід цивілізаційного розвитку євроатлантичної спільноти народів, яка багато в чому стала взірцем для значної частини українського народу. Урахування й можливе запровадження цього досвіду має допомогти краще зрозуміти сучасний стан української держави, українського суспільства, визначити ціннісні орієнтири, шляхи здійснення необхідних модернізаційних реформ.

Книга призначена для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, учителів середніх загальноосвітніх шкіл, усіх, хто цікавиться сучасною історією країн Європи й Північної Америки.

Місце збереження: читальний зал №2.

Конет І. М. Прикладна статистикаКонет І. М. Прикладна статистика: навч.-метод. посіб. / І. М. Конет, Т. М. Пилипюк. – Чернівці: Технодрук, 2016. – 170 с.

Навчально-методичний посібник містить матеріали лекцій, практичних занять, варіанти модульних контрольних робіт, зразки програм з навчальної дисципліни “Прикладна статистика» і тестові завдання для перевірки знань.

Рекомендовано для викладачів і студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Освітні вимірювання”, а також фізико-математичних, економічних, інженерних та інших спеціальностей, що використовують прикладні методи статистичної обробки даних.

Місце збереження: інформаційно-бібліографічний відділ.

Конет І. М. Профессор М. П. Ленюк (до 80-річчя від дня народження)Конет І. М. Профессор М. П. Ленюк (до 80-річчя від дня народження): науково-довідкове видання / І. М. Конет. – Кам’янець-Подільський: Вид. Зволейко Д. Г., 2016. – 152 с. : іл.

Книга містить біографічну довідку, список наукових і навчально-методичних публікацій, інформацію про участь в атестації наукових кадрів та інші види науково-педагогічної діяльності Михайла Павловича Ленюка – доктора фізико-математичних наук, профессора, дійсного члена Академії наук вищої школи України.

Місце збереження: інформаційно-бібліографічний відділ.

Російська окупація і деокупація УкраїниРосійська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення:матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ 2016р.) / упоряд. П. Гай-Нижник. – Київ: МП Леся, 2016. – 348 с.

У пропонованому збірнику містяться матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення», яка відбулася 2016 року в Києві.

Автори статтей виклали власний погляд на історичні витоки та паралелі російської агресії проти України, дали наукову оцінку Російській Федерації як державі-агресору та спонсору міжнародного тероризму, проаналізували російсько-українську війну, що розпочалася в 2014 р. внаслідок віроломного нападу Росії, а також сучасні виклики та шляхи зміцнення системи національної безпеки України.

Пропонується увазі державних органів влади, істориків, політологів, викладачів вищих навчальних закладів, студентів й усіх, хто цікавиться новітньою історією України і є небайдужим до долі соборної і самостійної України.

Місце збереження: читальний зал №2.

Трухманова C. Л. Соціокультурні та політичні процеси у містах Східного Поділля у 1920-х - на початку 1930-х ррТрухманова C. Л. Соціокультурні та політичні процеси у містах Східного Поділля у 1920-х – на початку 1930-х рр.: монографія / Світлана Леонідівна Трухманова – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2016. – 236 с.

У монографії простежуються соціальні та культурні зміни у житті мешканців міст Східного Поділля на тлі історичних змін. Подається значний статистичний матеріал, що характеризує соціодемографічиу ситуацію у містах Східного Поділля у вказаний період.

На основі аналізу архівних документів пояснюються умови формування радянської інтелігенції, характеризуються особливості праці та побуту міських мешканців Східного Поділля. В умовах згортання так званої нової економічної політики та зростання централізованого контролю, посилення тоталітарних методів управління розглядаються факти наростання переслідувань місцевої інтелігенції, в тому числі, краєзнавчої еліти за звинуваченням в опозиційній діяльності.

Монографія може бути використана у процесі викладання курсу історії та культури України, історії Поділля, соціології міста. Розрахована на викладачів, студентів вищих закладів освіти II-1V рівня акредитації, а також усіх, хто цікавиться даною проблематикою.

Місце збереження: інформаційно-бібліографічний відділ.

Фондові лекції викладачів факультету іноземної філологіїФондові лекції викладачів факультету іноземної філології: [навчальне видання] / за заг. ред. П. Л. Шулик, О. В. Кеби. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. – Ч. 4. – 180 с.

Колективне видання містить фондові лекції викладачів факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка з дисциплін літературознавчого і мовознавчого циклів та методики їх навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр”. Тексти представлених лекцій можуть стати підгрунтям для розробки лекторами власних лекцій, а також слугувати матеріалом для підготовки та проведення семінарських практичних занять.

Для студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, а також вчителів і учнів, які обрали філологічний профіль навчання.

Місце збереження: інформаційно-бібліографічний відділ.

Дарунок Матвєєва Миколи Дмитровича

Борейко В. Е. Санитарные рубки в объектах ПЗФБорейко В. Е. Санитарные рубки в объектах ПЗФ:экологический вред и противозаконный вид деятельности / В. Е. Борейко, Г. Н. Левина;Киев. эколого-культ. центр, Эко Право-Киев. – Киев: Логос, 2016. – 132 с.: ил. – (Серия “Охрана дикой природы”. Вып. 75).

В книге рассказывается о масштабном экологическом вреде и несоответствии закону санитарных рубок в объектах природно-заповедного фонда Украины. +

Місце збереження: абонемент природничого факультету.

Куйбіда В. В. Теплокровні хордові твариниКуйбіда В. В. Теплокровні хордові тварини: посіб. для самост. і дистанц. роботи / В. В. Куйбіда, О. Д. Анзіна. – Переяслав-Хмельницький: Лукашевич О. М., 2016. – 232 с.

У посібнику розроблені завдання для самостійної і дистанційної роботи студентів природничих спеціальностей за структурою програми навчальної дисципліни «Зоологія хребетних». Вони узгоджені із вимогами кредитно-модульної системи. Кожен змістовий модуль роботи представлений комплексною системою творчих завдань, які студент виконує в позааудиторному режимі. Необхідною умовою успішної реалізації поставлених завдань є ретельна робота з додатковою науковою і навчальною літературою та ресурсами Інтернету. Рисунки і завдання до них, таблиці, кросворди, тести та інші компоненти видання — авторські. Репродуктивним завданням автори намагалися надати творчого і практичного характеру.

Посібник розрахований на студентів та викладачів природничих спеціальностей. Окремі завдання можуть знадобитися для проведення олімпіад із біології.

Місце збереження: абонемент природничого факультету.

Наукові основи басейнового управління природними ресурсамиНаукові основи басейнового управління природними ресурсами (на прикладі річки Гнила Липа): наукова монографія / за ред. М. М. Приходька ; М-во освіти і науки України [та ін.]. – Івано-Франківськ:[б. в.], 2006. – 270 с.: іл.

У монографії дається обгрунтування басейнового підходу до вивчення процесів у системі “природа – суспільство” і управління природними ресурсами.

Перехід світового господарства на функціональну систему управління обумовлює необхідність перегляду сформованих галузевих принципів організації економіки та управління природними ресурсами. Проблема ефективного управління ресурсами за умов необхідності | збереження природного середовища є надзвичайно складною і охоплює множину різних аспектів і окремих завдань. Басейнова концепція дає можливість, враховуючи природні закономірності річкового басейну як геосистеми, обгрунтувати екологічно безпечний розвиток у басейні певних галузей економіки, допустимі обсяги використання ресурсів і форми взаємодії між суб’єктами природокористування.

Монографія видана в рамках проекту “Створення комісії басейнового управління (пілотного центру водних ресурсів) відповідно до регулювання Європейського Союзу” за фінансової і підтримки Британського фонду “Довкілля для Європи” та сприяння Міністерства у справах і охорони довкілля, харчових продуктів та сільського господарства Великобританії та Британської і Ради.

Погляди, які викладені тут, належать авторам і не можуть ні за яких обставин вважатися такими, що виражають офіційну точку зору Міністерства у справах охорони довкілля, харчових продуктів та сільського господарства Великобританії та Британської Ради.

Книга адресується спеціалістам з використання природних ресурсів, екологам, географам, економістам, керівникам соціально-економічної та інших сфер діяльності, викладачам вузів і студентам.

Місце збереження: абонемент природничого факультету.

Дарунок Рарицького Олега Анатолійовича

Віконська Дарія. За силу й перемогу. Нариси Ч. ІВіконська Д. За силу й перемогу: нариси, Ч. 1: За державну бронзу / Дарія Віконська. – Львів: Піраміда, 2016. – 341 c. – (Приватна колекція).

У західноукраїнському літературно-мистецькому дискурсі 20-30-х pp. XX ст. самобутня письменниця Дарія Віконська (1893-1945) була яскравою творчою особистістю. Вона підносила художнє слово і українську критичну думку на високий естетичний та філософський рівень.

Завдяки підтримці NB Arts Foundation та д-ра Ігоря Бирки (Онтаріо, Канада) здійснено видання всієї творчої спадщини Дарії Віконської. Першою після багатолітнього забуття побачила світ її книжка «Жінка в чорному: Етюди, поезії в прозі, нариси, діалоги. Джеймс Джойс: Тайна його мистецького обличчя» (Львів, 2013), другою – «Ars Longa…: Літературознавство. Мистецтвознавство. Культурологія» (Львів, 2015), і ось нарешті український читач має змогу ознайомитися з найвагомішим її творчим здобутком – працею «За силу й перемогу», яка вперше побачила світ у Львові 1938 року.

Місце збереження: читальний зал №1.

Мельничук Я. 20 есеїв про Ольгу Кобилянську та її поціновувачівМельничук Я. 20 есеїв про Ольгу Кобилянську та її поціновувачів / Ярослава Мельничук. – Чернівці: Букрек, 2014. – 232 с.; іл.

Нова книга літературознавця, кандидата філологічних наук Ярослави Мельничук розкриває вплив попередників Ольги Кобилянської  Т. Шевченка та Ю. Федьковича на її творчість Відтак увагу сфокусовано на аналізі взаємин письменниці із сучасниками, на значенні досліджень пізнішого часу О.Бабишкіна, О.Коваленко, Е.Панчука, Н.Томашука, Ф.Погребенника, В.Вознюка та ін.

Для літературознавців, студентів-філологів та широкого кола поціновувачів письменниці з Буковини в Україні та за її межами.

Місце збереження: абонемент, читальний зал №1.

Рарицький О. Українська історична літератураРарицький О. А. Українська історична література : навчально-методичний посібник / О. А. Рарицький, Н. А. Глушковецька. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2015. – 75 с.

Навчально-методичний посібник адресується студентам історичних факультетів. Він містить навчальну програму з курсу «Українська історична література», плани семінарських занять та методичні поради до них, питання модульної контрольної роботи (МКР), завдання та методичні рекомендації до виконання самостійної роботи, тематику індивідуальних навчально-дослідних завдань (ІНДЗ). У посібнику також подано список літератури з навчально-методичного забезпечення курсу.

Місце збереження: абонемент історичного факультету, інформаційно-бібліографічний відділ.

Романенко О. Семіосфера української масової літератури. Текст. Читач. ЕпохаРоманенко О. Семіосфера української масової літератури. Текст. Читач. Епоха / Олена Романенко. – Київ: Приватний видавець Якубець А. В., 2014.– 364 с.

Масова література і культура, масовий читач та формування читацьких спільнот, провідні жанри масової літератури в Україні від кінця XIX до початку XXI століття – це тільки частина тем і проблем, які висвітлюються у цій монографії. Вперше в українському літературознавстві зроблено спробу системно проаналізувати та узагальнити передумови виникнення та умови розвитку української масової літератури. Авторка розглядає феномен масліту в контексті семіотичної теорії, соціокультурних змін у суспільстві та естетичних трансформацій у літературному процесі України.

Книга адресована літературознавцям, викладачам, науковцям-філологам й усім, хто цікавиться українською літературою.

Місце збереження: читальний зал №1

Юрчук О. У тіні імперії. Українська література у світлі постколоніальної теоріїЮрчук О. У тіні імперії. Українська література у світлі постколоніальної теорії: монографія / Олена Юрчук. – Київ:Академія, 2013. – 224 с. – (Серія “Монограф”)

У монографії осмислено українську наукову традицію постколоніалізму, запропоновано модель інтерпретації історії української літератури крізь призму постколоніальної теорії, актуалізовано чоловічий та жіночий типи художнього реагування на колоніалізм.

Адресована теоретикам та історикам письменства, літературним критикам, викладачам української літератури, а також усім, хто цікавиться постколоніальною інтерпретацією її явищ.

Місце збереження: читальний зал №1.

26604 : Переглядів взагалі - 1 : Переглядів за сьогодні

Залиште коментар