Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Книги в дарунок читальному залу педагогічного факультету

  • 0

Книги в дарунок читальному залу педагогічного факультету

З давніх-давен скарбницею духовного богатства, що поєднує минуле, сучасне і майбутнє, є книга. А вчасно прочитана книга – величезна удача. Вона здатна змінити життя, бути кращим другом і наставником. Тож недарма в народі кажуть, що людина перестає мислити, коли перестає читати. Пам’ятки людської думки накопичувалися саме в бібліотеці упродовж багатьох століть.

Вже не перший рік бібліотека К-ПНУ імені Івана Огієнка проводить акцію «Подаруй бібліотеці книгу!». Її мета – поповнення фонду книгозбірні університету. Приймаються як нові видання, так і книги, електронні ресурси, періодичні видання, які не втратили своєї наукової, історико-культурної, мистецької цінності і є фізично придатними для подальшого використання. Кожний дар дуже важливий, оскільки надає можливість продовжити життя видань, необхідних для студентів, викладачів, співробітників університету.

Користувачі читального залу педагогічного факультету завжди беруть активну участь у цій благодійній акції. Вони дбають про поповнення книгозбірні факультету необхідною навчально-методичною літературою. Дарувальниками книг у 2017 році стали викладачі факультету, а саме: Демчик К. І. – 51 прим., Бахмат Н. В. – 20 прим., Гнатенко О. С. – 14 прим. та інші.

Користуючись нагодою, висловлюємо сердечну подяку всім, хто долучається до цієї достойної справи та дбає про книгозбірню педагогічного факультету.

Пропонуємо Вашій увазі віртуальну виставку дарунку Демчик Катерини Іванівни.

Березіна О. Грайлик. Програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладіБерезіна О. Грайлик : програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі / Олена Березіна, Олена Гніровська, Тетяна Линник. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 54 с.

Парціальна програма «Грайлик» розширює та доповнює зміст роботи педагогів дошкільних навчальних закладів з питань організації театралізованої діяльності. Складена відповідно до Базового компонента дошкільної освіти з урахуванням вікових психолого-фізіологічних особливостей розвитку дітей. Розкриває особливості та умови успішної освітньої роботи, завдання та змістові блоки з організації театралізованої діяльності з дітьми молодшого, середнього та старшого дошкільного віку.

Для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів та студентів педагогічних закладів.

Білецька С. В. Дитиноцентрована педагогікаБілецька С. В. Дитиноцентрована педагогіка: теорія і практика західних країн : [навч. посіб.] / С. В. Білецька. – Харків : Факт, 2008. – 253, [2] с.

Матеріали посібника вміщують набутки з історії дитинства, яка розглядається в контексті дитиноцентрованої педагогіки. На основі широкого кола першоджерел, а також особистих вражень автора здійснюється аналіз становлення та розвитку сучасної американської системи батьківської освіти, в основі якої лежить процес трансформації педоцентричної ідеології; у контексті концепції «позитивної самооцінки» дитини аналізується освітньо-виховна практика західних країн.

Адресується студентам і викладачам педагогічних ВНЗ, науковцям, соціальним працівникам.

Богуш А. Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнотБогуш А. Навчання дітей української мови в дошкільних навчальних закладах національних спільнот : програма та навч.- метод. посіб. / Алла Богуш. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 136 с.

Програму і методичні рекомендації складено відповідно до нової редакції Базового компонента дошкільної освіти, а також з урахуванням чинних варіативних програм та рівня розвитку рідного мовлення дітей раннього і дошкільного віку.

Провідний принцип побудови програми – інтеграція знань, умінь і навичок з української мови, українського народознавства, довкілля та української художньої літератури.

Для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів національних спільнот.

Борщ Р. М. Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості»Борщ Р. М. Програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» / Р. М. Борщ, Д. В. Самойлик. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 70 с.

Програма «Радість творчості» – це сучасна парціальна програма з художньо-естетичного розвитку дітей раннього і дошкільного віку. Особливу увагу в ній приділено виявленню, збереженню та розвитку творчого й особистісного потенціалу дитини.

Зміст програми узгоджено з основними вимогами та концептуальними засадами Базового компонента дошкільної освіти та чинних програм виховання, розвитку і навчання дітей від 2 до 6 років.

Для педагогів різних форм здобуття дошкільної освіти та батьків.

Білан О. Веселий дзвіночокВеселий дзвіночок : книга для читання в дошкільному навчальному закладі / упоряд. О. Білан. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 382 с. – (Серія «Бібліотека дошкільника»).

Книга пропонує прозові та поетичні твори відомих українських письменників та малознаних авторів. Твори дібрано відповідно до програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

Матеріали хрестоматії упорядковано за тематичним принципом, що дозволить читачам швидше знайти потрібний твір.

Книга адресована педагогам дошкільних навчальних закладів, студентам, батькам.

Гетьман Т. О. Проблеми педагогічної психологіїГетьман Т. О. Проблеми педагогічної психології: хрестоматія : навч. посіб. / авт.-упоряд.: Т. О. Гетьман, Т. Д. Кричковська. – Київ : КНТ, 2016. – 381 с.

У хрестоматії розкриваються психологічні особливості навчання і виховання особистості на різних вікових етапах, висвітлюються питання освітнього процесу в цілому, а також специфіка діяльності педагога зокрема. Крім того, представлені фрагменти літератури, у якій розглядаються основні напрямки, цілі та завдання психологічної служби освіти. Тут наведені роботи, які протягом багатьох років використовуються при викладанні педагогічної психології і тексти яких у наш час є гостродефіцитними.

Даний посібник може бути корисним студентам, учителям, вихователям, соціальним педагогам та практичним психологам освіти, які прагнуть до професійного зростання.

Дибіна О. В. Дитина і навколишній світ Дибіна О. В. Дитина і навколишній світ / О. В. Дибіна. – Харків : Ранок, 2007. – 79 с. – (Бібліотека вихователя дитячого садка).

У посібнику подано програму та методичні рекомендації щодо ознайомлення дітей 2–7 років із навколишнім світом. У кожній віковій групі визначено види, завдання та зміст роботи з дітьми, наведено орієнтовні конспекти дидактичних ігор і занять.

Книжка адресована широкому колу працівників дошкільної освіти, а також студентам педагогічних коледжів і університетів.

Діб Л. М. Орієнтовне перспективне плануванняДіб Л. М. Орієнтовне перспективне планування. Молодший дошкільний вік: 5-й рік життя / Л. М. Діб, В. М. Новікова. – Харків : Ранок, 2010. – 192 с. – (Дошкільна освіта).

Посібник містить орієнтований навчальний план за лініями розвитку, орієнтований розклад занять та програмований зміст за лініями розвитку. Видання допоможе вихователям розвинути в дошкільників базові якості, різні форми активності та оптимальні для віку моделі основних видів діяльності.

Книжка рекомендована педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів.

Діб Л. М. Орієнтовне перспективне планування. Старший дошкільний вікДіб Л. М. Орієнтовне перспективне планування. Старший дошкільний вік / Л. М. Діб, В. М. Новікова. – Харків : Ранок, 2010. – 192 с. – (Дошкільна освіта).

Посібник містить орієнтований навчальний план за лініями розвитку, орієнтований розклад занять та програмований зміст за лініями розвитку. Видання допоможе вихователям розвинути в дошкільників базові якості, різні форми активності та оптимальні для віку моделі основних видів діяльності.

Книжка рекомендована педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів.

Ігрова діяльність старших дошкільниківІгрова діяльність старших дошкільників / [упоряд. Н. Ф. Юрченко]. – Харків : Основа, 2012. – 302 с.

Посібник містить теоретичні та практичні аспекти організації ігрової діяльності дітей п’ятирічного віку. Дидактичні, сюжетно-рольові, театралізовані, настільні, цікаві математичні ігри, вікторини допоможуть вихователям реалізувати завдання, сутність та специфіку розділу «Ігрова діяльність» програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт».

Матеріали посібника повною мірою відповідають вимогам програми.

Калуська Л. Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку «Соняшник»Калуська Л. Комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку «Соняшник» / Любомира Калуська. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 144 с.

Комплексна програма «Соняшник» визначає основні завдання розвитку, навчання та виховання дітей четвертого-шостого років життя згідно з державним стандартом дошкільної освіти України, яким є Базовий компонент дошкільної освіти.

Складовими комплексної програми є цільові підпрограми «Помагайлик» для дітей четвертого року життя, «Пізнавайлик» – п’ятого, «Дослідник» – шостого років життя.

Для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, батьків.

Калуська Л. В. Ремесла українського народуКалуська Л. В. Ремесла українського народу : метод. посіб. для вихователів дошкільних закладів / Л. В. Калуська. – Харків : Ранок-НТ, 2007. – 64 с. – (Бібліотека вихователя дитячого садка).

У навчально-методичному посібнику розкриваються програмові вимоги, зміст роботи з використання елементів народних ремесел у дошкільному закладі. Основою представленої програми є інтеграція процесу ознайомлення старших дошкільників із різними видами народних ремесел та іншими видами програми.

Практичну значущість мають також добірка фольклорних та художніх творів про народні ремесла, словник деяких термінів та орієнтовані моделі занять.

Для методистів та вихователів дошкільних закладів.

Кравченко Г. Ю. Метод проектів у розвитку якості дошкільної освітиКравченко Г. Ю. Метод проектів у розвитку якості дошкільної освіти: для всіх вікових груп / Г. Ю. Кравченко, Н. Ф. Кугуєнко. – Харків : Ранок, 2013. – 175 с. – (Сучасна дошкільна освіта).

Видання ознайомлює читача з методикою організації проектної діяльності, способами її впровадження в роботу ДНЗ, а також містить докладні приклади втілення методу проектів в умовах сучасного закладу освіти. Ця книга допоможе подолати труднощі, які найчастіше виникають на цьому шляху, покаже найпростіші шляхи створення спільного настрою зацікавленості.

Посібник рекомендовано на допомогу методистам та педагогічним працівникам дошкільних закладів.

Кулікова І. Англійська мова для дітей дошкільного вікуКулікова І. Англійська мова для дітей дошкільного віку : програма та методичні рекомендації / І. Кулікова, Т. Шкваріна ; за заг. ред. О. В. Низковської. – Вид. 4-те, без змін. – Тернопіль : Мандрівець, 2017. – 48 с.

Програма і методичні рекомендації до неї є складниками навчально-методичного комплекту для здійснення дошкільної іншомовної освіти. В них обґрунтовано доцільність початку системного навчання дітей англійської мови з трирічного віку, запропоновано концепцію та зміст навчання, розподіл програмового матеріалу за роками навчання.

Для вчителів іноземної мови у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах, батьків, студентів і викладачів ВНЗ.

Лаба Н. Відкриваємо СвітЛаба Н. Відкриваємо Світ : система інтегрованих занять з дітьми п’ятого року життя / Наталія Лаба, Тамара Поніманська. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 319 с.

Методичний посібник – результат чотирирічної апробаційної роботи за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» в дошкільному навчальному закладі № 5 «Усмішка» м. Здолбунів Рівненської області.

Посібник презентує авторську систему навчально-виховних блоків як орієнтир планування, практичні доробки та досвід упровадження в практику Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».

Для вихователів дошкільних навчальних закладів, методистів, студентів педагогічних навчальних закладів.

Лопатіна О. О. 600 творчих ігор для дошкільнят і школярівЛопатіна О. О. 600 творчих ігор для дошкільнят і школярів / О. О. Лопатіна, М. В. Скребцова. – 3-є вид. – Харків : Основа, 2012. – 224 с. – (Серія «Мудрі казки»).

Книга «600 творчих ігор» продовжує серію видань про мудрість, любов і доброту.

У цій книзі для вихователів та вчителів запропоновані творчі ігри, які будуть доречними в навчальній діяльності для дошкільнят, учнів початкової та середньої школи.

А батькам не варто забувати, що гра служить розвитку дитячої душі та впливає на формування характеру дитини.

Книга призначена для вихователів, учителів, батьків.

Лохвицька Л. Програма з основ здоров'я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного вікуЛохвицька Л. Програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» / Любов Лохвицька. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 119 с.

Парціальна програма «Про себе треба знати, про себе треба дбати» упорядкована відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної освіти України. Програма поглиблено висвітлює змістові компоненти «Про здоров’я» та «Безпека життєдіяльності» освітньої лінії інваріантної складової «Особистість дитини».

Для використання в дошкільних навчальних закладах та альтернативних формах дошкільної освіти як варіативної програми.

Лохвицька Л. Програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі»Лохвицька Л. Програма з морального виховання дітей дошкільного віку «Скарбниця моралі» / Любов Лохвицька. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 127 с.

Програма поглиблено висвітлює змістові компоненти, що розкривають питання морального виховання дітей, які представлені в усіх освітніх лініях інваріантної складової: формування етичних уявлень, розвиток моральної свідомості і саморегуляції, гуманних почуттів і емоцій, навичок моральних взаємин з довколишніми і моральної поведінки, моральних якостей тощо.

Для використання в дошкільних навчальних закладах та альтернативних формах дошкільної освіти.

Остапенко А. С. Організація роботи ДНЗ в літній оздоровчий періодОстапенко А. С. Організація роботи ДНЗ в літній оздоровчий період / А. С. Остапенко, О. В. Шинкевич. – Харків : Основа, 2012. – 239 с. – (Серія «ДНЗ. Вихователю»).

Пропонований посібник містить рекомендації щодо підготовки та організації роботи ДНЗ в літній оздоровчий період, планування роботи з дітьми, педагогами, батьками.

Видання допоможе завідувачам, вихователям-методистам та всім педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів ефективно організувати роботу закладу в літній оздоровчий період з урахуванням сучасних підходів, вимог нормативних документів та основних завдань розвитку дітей дошкільного віку.

Пасічний А. М. Образотворче мистецтво. Словник-довідникПасічний А. М. Образотворче мистецтво: словник-довідник / А. М. Пасічний. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. – 215 с.

Словник-довідник містить близько 2000 термінів і виразів, які побутують у мистецтвознавстві, та найуживаніші поняття теорії й історії мистецтв. Розрахований на широке коло читачів.

Предметне середовище. Сенсорика. ЕкологіяПредметне середовище. Сенсорика. Екологія : посібник / [ред.-уклад. О. Г. Жукова]. – Харків : Ранок, 2009. – 109 с. – (Серія «Дошкільне виховання»).

Пропонований посібник – це збірник практичних матеріалів і методичних рекомендацій до програми «Розвиток» – однієї з комплексних програм для дошкільних закладів. Збірник включає інформацію про базові компоненти розвивального середовища ДОЗ, рекомендації з його оформлення; перспективне планування; приклади занять із розвитку екологічних уявлень і сенсорного виховання.

Посібник рекомендований керівникам, методистам, педагогам і вихователям дошкільних освітніх закладів.

Рагозіна В. В. Учимося в майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Малюємо, ліпимоРагозіна В. В. Учимося в майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Малюємо, ліпимо: шостий рік життя  : альбом для дитячої творчості та методичні рекомендації / В. В. Рагозіна, Н. В. Очеретяна. – Київ : Генеза, 2017. – 48 с.+12 с. вкл. – (Серія «Маленький митець»).

Зміст видання відповідає Базовому компоненту дошкільної освіти та чинним програмам навчання, виховання та розвитку дітей дошкільного віку. В альбомі наведено 8 занять з малювання та ліплення для дітей шостого року життя та методичні рекомендації. Темами занять є твори декоративно-ужиткового мистецтва українських майстрів.

Альбом призначено для творчої роботи дітей з педагогами, батьками в умовах дошкільного навчального закладу чи сім’ї.

Світ дитинства. Комплексна освітня програма для дошкільного навчального закладуСвіт дитинства: комплексна освітня програма для дошкільного навчального закладу / наук. керівник акад. А. М. Богуш. – Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 197 с.

Програма укладена відповідно до вимог державних стандартів – Базового компонента дошкільної освіти України – за освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини». Метою програми є забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини 4–6 років, її психічного і фізичного здоров’я, виховання ціннісного ставлення до природного, предметного й соціального довкілля, до самої себе, формування механізмів соціальної адаптації, набуття освітніх компетенцій, реалізація творчого потенціалу дитини в різних видах діяльності.

Зміст програми розраховано на дітей дошкільного віку: четвертого, п’ятого і шостого років життя.

Сухар В. Л. Планування роботи за сферами життєдіяльності. 3–4 рокиСухар В. Л. Планування роботи за сферами життєдіяльності. 3–4 роки: зима / В. Л. Сухар. – Харків : Ранок, 2011. – 208 с. – (Дошкільна освіта).

Посібник укладено відповідно до вимог нової Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі». Він містить блочно-тематичне планування на три місяці, завдання за лініями розвитку до кожної сфери життєдіяльності, практичні матеріали до навчально-виховної роботи на кожен день тижня. Видання допоможе вихователям розвинути в дошкільників базові якості, різні форми активності та оптимальні для віку моделі основних видів діяльності.

Книжка рекомендована педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів.

Сухар В. Л. Планування роботи за сферами життєдіяльності. 3–4 роки (осінь)Сухар В. Л. Планування роботи за сферами життєдіяльності. 3–4 роки: осінь / В. Л. Сухар. – Харків : Ранок, 2011. – 208 с. – (Дошкільна освіта).

Посібник укладено відповідно до вимог нової Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі». Він містить блочно-тематичне планування на три місяці, завдання за лініями розвитку до кожної сфери життєдіяльності, практичні матеріали до навчально-виховної роботи на кожен день тижня. Видання допоможе вихователям розвинути в дошкільників базові якості, різні форми активності та оптимальні для віку моделі основних видів діяльності.

Книжка рекомендована педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів.

Сухар В. Л. Планування роботи за сферами життєдіяльності. 5–6 років (весна)Сухар В. Л. Планування роботи за сферами життєдіяльності. 5–6 років: весна / В. Л. Сухар. – Харків : Ранок, 2011. – 208 с. – (Дошкільна освіта).

Посібник укладено відповідно до вимог нової Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі». Він містить блочно-тематичне планування на три місяці, завдання за лініями розвитку до кожної сфери життєдіяльності, практичні матеріали до навчально-виховної роботи на кожен день тижня. Видання допоможе вихователям розвинути в дошкільників базові якості, різні форми активності та оптимальні для віку моделі основних видів діяльності.

Книжка рекомендована педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів.

Сухар В. Л. Планування роботи за сферами життєдіяльності. 5–6 років (зима)Сухар В. Л. Планування роботи за сферами життєдіяльності. 5–6 років: зима / В. Л. Сухар. – Харків : Ранок, 2011. – 208 с. – (Дошкільна освіта).

Посібник укладено відповідно до вимог нової Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі». Він містить блочно-тематичне планування на три місяці, завдання за лініями розвитку до кожної сфери життєдіяльності, практичні матеріали до навчально-виховної роботи на кожен день тижня. Видання допоможе вихователям розвинути в дошкільників базові якості, різні форми активності та оптимальні для віку моделі основних видів діяльності.

Книжка рекомендована педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів.

Тимовський О. Дитина у світі дорожнього рухуТимовський О. Дитина у світі дорожнього руху : програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху / Олександр Тимовський, Ігор Репік. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 31 с.

Програма «Дитина у світі дорожнього руху» створена на реалізацію вимог змістового напряму «Безпека життєдіяльності» освітньої лінії «Особистість дитини» Базового компонента дошкільної освіти.

Вона є парціальною програмою, у якій конкретизовано освітні завдання з формування у дітей дошкільного віку елементарних уявлень про Правила дорожнього руху, вмінь та навичок безпечної поведінки на вулицях міста (села), у транспорті.

Для педагогів дошкільних навчальних закладів та батьків, які не байдужі до виховання своїх дітей та турбуються про їх безпеку.

Фесюкова Л. Б. Пори року. Осінь. Зима. Весна. ЛітоФесюкова Л. Б. Пори року. Осінь. Зима. Весна. Літо : комплексні заняття / Л. Б. Фесюкова, О. О. Григор’єва. – Харків : [Веста], 2007. – 208 с. – (Серія «Педагогіка ХХІ століття»).

У даному посібнику наведено конспекти занять на рік: від вересня до серпня. Вони містять проблемні запитання, оповідання, цікаву інформацію, вірші, казки, ігри, тематику образотворчої діяльності, сюжетні ілюстрації, а також розвиваючі схеми й таблиці, що забезпечують диференційований підхід і різносторонній розвиток особистості кожної дитини від 4 до 7 років.

Даний практичний матеріал суттєво допоможе вихователям, учителям, психологам, батькам.

Шульга Л. Барвиста радість (розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання)Шульга Л. Барвиста радість (розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання) / Людмила Шульга. – Запоріжжя : ЛІПС ЛТД, 2007. – 280 с.: іл. – (Бібліотека вихователя дошкільного навчального закладу).

Запропоновані методичні матеріали розкривають систему роботи з розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях із малювання. Рекомендації є результатом багаторічного досвіду роботи автора з дітьми.

Призначені для викладачів образотворчої діяльності в дошкільних закладах, для вихователів, студентів педагогічних навчальних закладів.

Яковлєва Н. В. Аплікація (конспекти занять з дітьми 5–6 років)Яковлєва Н. В. Аплікація: конспекти занять з дітьми 5–6 років / Н. В. Яковлєва. – Харків : Ранок, 2011. – 88 с. – (Дошкільна освіта).

У посібнику запропоновано план-програму з образотворчої діяльності для дітей старшого дошкільного віку та орієнтовані конспекти занять із аплікації. Конспекти містять докладні технологічні карти, а також дидактичні розвивальні ігри за темами занять, серед них і вправи з розвитку мовлення та ознайомлення з довкіллям. Це сприяє підвищенню інтересу дітей до занять і виникненню творчої атмосфери.

Посібник призначений для вихователів і методистів дитячих дошкільних закладів, учителів початкової школи та студентів ВНЗ.

Яковлєва Н. В. Ліплення (конспекти занять для дітей 5–6 років)Яковлєва Н. В. Ліплення: конспекти занять для дітей 5–6 років / Н. В. Яковлєва. – Харків : Ранок, 2011. – 88 с. – (Дошкільна освіта).

У посібнику запропоновано план-програму з образотворчої діяльності для дітей старшого дошкільного віку й орієнтовані конспекти занять з ліплення. Конспекти містять докладні технологічні карти, дидактичні розвивальні ігри з теми заняття, вправи на розвиток мовлення та ознайомлення з довкіллям. Це допомагає підвищити інтерес дітей до заняття і зробити його атмосферу творчою.

Посібник призначений для педагогів, вихователів і методистів дитячих дошкільних закладів, учителів початкової школи та студентів педагогічних спеціальностей.

Янушко О. А. Аплікація з дітьми раннього вікуЯнушко О. А. Аплікація з дітьми раннього віку : [метод. посіб. для вихователів і батьків] / О. А. Янушко. – Харків : Ранок, 2007. – 64 с. – (Бібліотека вихователя дитячого садка).

У посібнику поданий матеріал для формування в дітей раннього віку найпростіших навичок аплікації. Запропоновані в книзі заняття розвивають дрібну моторику рук, мовлення, фантазію малюків, знайомлять з навколишнім світом, сприяють особистісному й естетичному розвиткові.

Призначене для педагогів дошкільних освітніх закладів, гувернерів і батьків.

Для детального ознайомлення зі змістом книг запрошуємо всіх бажаючих завітати до книгозбірні читального залу педагогічного факультету.

Т. В. Сологуб,

завідувач сектору читального залу педагогічного факультету

19057 : Переглядів взагалі - 1 : Переглядів за сьогодні

Залиште коментар