Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Іван Іванович Огієнко – організатор, керівник і оборонець Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918–1920 рр.)

  • 0

Іван Іванович Огієнко – організатор, керівник і оборонець Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918–1920 рр.)

100-річчю заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка присвячується

Іван Огієнко

«З Кам’янецьким університетом душею своєю я навіки зв’язний».

Ректор Іван Огієнко, жовтень 1920 р.

«У 2018 році Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка виповнюється століття. Він пройшов складний історичний шлях, на якому були і високі державні визнання та повага, і непродумані, руйнівні експерименти, і переривання діяльності.

Основу нинішнього університету закладено в часи Кам’янець-Подільського державного українського університету – унікальної національної вищої школи, що з’явилася і функціонувала завдяки Українській революції 1917–1921 рр.

Заснування і діяльність Кам’янець-Подільського університету нерозривно пов’язані з іменем видатного українського діяча, державотворця, науковця, рішучого захисника української ідеї професора Івана Івановича Огієнка (1882–1972). Завдяки його величезним організаторським зусиллям, цілеспрямованості і наполегливості за короткий час вдалося блискуче перетворити місцеву ідею щодо заснування одного із перших українських університетів в адміністративному центрі Поділля, підтриману на столичному громадському і державному рівні, у доконаний факт, який став справжнім проривом у творенні національної вищої школи. Подальший розвиток університету також пов’язаний з його іменем.

Державний, науковий і освітній діяч І. І. Огієнко переконливо довів, що творення і підтримка української освіти є для нього національним пріоритетом, якому він готовий служити повсякчас».

С. А. Копилов, О. М. Завальнюк

Частина І. Кам’янецький період діяльності І. І. Огієнка в спогадах

Огієнко І. Рятування України. На тяжкій службі своєму народовіОгієнко І. Рятування України. На тяжкій службі своєму народові / І. Огієнко. – 2-ге вид., допов. – Вінніпег : Вид. т-ва “Волинь”, 1968. – 92 с.

Книга-спогади розповідає про різні сторони життя Кам`янця-Подільського з середини листопада 1919 до початку липня 1920 р. Подано коротку хронологічну канву головної праці Івана Огієнка на посадах міністра освіти і міністра віросповідань в уряді УНР (1919), Головноуповноваженого уряду УНР (1919-1920 рр.).

Огієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народуОгієнко І. Українська культура. Коротка історія культурного життя українського народу. З малюнками і портретами українських культурних діячів : курс, читаний в Українськім Народнім Університеті / І. Огієнко. – Репр. відтворення вид. 1918 р. – К. : Абрис, 1991. – 272 с.

Курс лекцій розкриває історію української культури, її право на власний шлях розвитку. І. Огієнко розширив у часовому вимірі межі функціонування української культури, обстоюючи неперервність національного культурного розвитку та його еквівалентність генезису нації. Концептуально учений виходив з того, що українська культура почала формуватись з глибокої давнини, перебуваючи на перехресті багатьох культурних впливів. Однак вона залишилася самостійною та самобутньою з притаманними їй рисами амальгамності, відкритості та місійності. В книзі створено цілісний образ національної культури, до формування якого великих зусиль доклала Українська Православна Церква.

Биковський Л. Бібліотека Кам`янець-Подільського державного українського університету (спомини)Биковський Л. Бібліотека Кам`янець-Подільського державного українського університету (спомини) / Л. Биковський. – Нью-Йорк ; Вінніпег, 1949. – 9 с.

Спогади очевидця подій (1918-1920 рр.) Л. Биковського відтворюють важливу роль першого ректора К-ПДУУ Івана Огієнка у створенні й комплектуванні університетської бібліотеки, діяльності Кам`янець-Подільського Бібліотечного Товариства (1918 р.).

Биковський Л. Книгарні – бібліотеки – академія. Спомини (1918-1922)Биковський Л. Книгарні – бібліотеки – академія. Спомини (1918-1922) / Л. Биковський. – Мюнхен ; Денвер : Вид-во “Дніпрова хвиля”, 1971. – 151 с.

Спогади очевидця подій (1918-1920 рр.) Л. Биковського відтворюють важливу роль першого ректора К-ПДУУ Івана Огієнка у створенні й комплектуванні університетської бібліотеки, діяльності Кам`янець-Подільського Бібліотечного Товариства (1918 р.).

Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки)Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914-1920 роки) : наук-попул. вид. : у 4 ч. / Д. Дорошенко. – К. : Темпора, 2007. – 632 с.

Ч. 1: Галицька руїна (1914-1917 рр.)

Ч. 2: Доба Центральної Ради (1917-1918 рр.)

Ч. 3: Доба Гетьманщини (1918 р.)

Ч. 4: Доба Директорії (1918-1920 рр.)

Спогади визначного історика і громадського діяча присвячені найдраматичнішому періоду української історії ХХ століття. Перша світова війна на українських землях, Національна революція 1917 р., діяльність політиків, політичних рухів та українських державних установ доби Центральної Ради, Гетьманату Павла Скоропадського та Директорії УНР, буденне життя тих буремних років – усе це описано активним учасником подій того часу, об`єктивно та безпристрасно, з глибоким знанням подій та людей. Окрім багатьох інших подій описана участь автора у започаткуванні українського університету у Кам`янці-Подільському та роль Івана Огієнка в організації та керуванні ним.

Ярмусь С. О. Феномен Івана Огієнка (митрополита Іларіона)Ярмусь С. О. Феномен Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / С. О. Ярмусь ; передм. М. С. Тимошика. – К. ; Вінніпег, 1998. – 26 с. : іл. вкл.

Відомий український церковний діяч і вчений Степан Ярмусь на основі власних спостережень і архівних матеріалів досліджує феномен свого колишнього вчителя – Івана Огієнка (митрополита Іларіона) – одного з найвидатніших діячів українського відродження і будівничих Української церкви ХХ століття.

Частина II. Постать І. Огієнка в працях професорсько-викладацького складу університету, та його почесних професорів

Іван Огієнко – організатор, керівник і оборонець Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918–1920 рр.)Іван Огієнко – організатор, керівник і оборонець Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918–1920 рр.) : Документи. Матеріали. Світлини: хроніка діяльності / [уклад. і авт. статті: С. А. Копилов, О. М. Завальнюк]. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2014. – 384 с.

У науково-документальному виданні із серії, присвяченої 100-річчю заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, вміщено документи, матеріали, світлини і перелік переконливих фактів про багатогранну, цілеспрямовану діяльність фундатора і першого ректора цього вищого навчального закладу, міністра народної освіти і головного уповноваженого уряду УНР, визначного громадського діяча, відомого вченого-мовознавця та історика української культури, екстраординарного професора Івана Івановича Огієнка (1882–1972) в царині заснування, юридичного оформлення і подальшого розвитку створеного за його найактивнішої участі державного українського університету в Кам’янці-Подільському.

Кам'янець-Подільський державний український університет (1918–1921) у документах і матеріалахКам’янець-Подільський державний український університет (1918–1921) у документах і матеріалах / [уклад. і авт. статті: С. А. Копилов, О. М. Завальнюк]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 848 с.

У науково-документальному виданні із серії, присвяченої 100-річчю заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, вміщено документи і матеріали, які розкривають процес появи в добу Української Центральної Ради ідеї заснувати вогнище національної вищої освіти, науки і культури в історичному Кам’янці-Подільському, юридичне оформлення університету та підготовку до початку роботи за допомогою місцевої громадськості його навчальних приміщень, святкування відкриття, формування професорсько-викладацької корпорації та студентського контингенту вишу, організацію навчальної і науково-дослідної діяльності, формування матеріально-технічної бази, участь трудового колективу і студентства у державному будівництві і громадсько-політичному житті країни, повсякденне життя учасників навчального процесу, долю вишу за радянського режиму.

Тимошик М. С. Голгофа Івана ОгієнкаТимошик М. С. Голгофа Івана Огієнка. Українознавчі проблеми в державотворчій, науковій, редакторській та видавничій діяльності : [монографія] / М. С. Тимошик ; передм. М. Г. Жулинського. – К. : Заповіт, 1997. – 231 с. : іл. вкл., ім. покажч.

У монографії висвітлюється життєвий і творчий шлях видатного вченого-українознавця, патріота-державотворця Івана Огієнка (митрополита Іларіона), ім`я якого ідеологи тоталітарного режиму протягом усіх підрадянських років забороняли вживати у будь-якому контексті. Проаналізовано величезний пласт його наукової, публіцистичної, художньої, епістолярної творчості, обсяг якої можна вмістити в добру сотню томів. До наукового обігу залучено матеріали зарубіжних архівів, зокрема швейцарських. Для студентів вищих навчальних закладів, науковців, викладачів. Може бути корисним для учителів та учнів загальноосвітніх шкіл, усіх, хто цікавиться джерелами духовності українського народу.

Тимошик М. С. “Лишусь навіки з чужиною...”Тимошик М. С. “Лишусь навіки з чужиною…”. Митрополит Іларіон (Іван Огієнко) і українське відродження : [наук. вид.] / М. С. Тимошик ; прередм. О. Кравченко та В. Скопенко. – К. : Наша культура ; Вінніпег : Український православний Собор Св. Покрови, 2000. – 548 с. : іл. вкл., ім. покажч.

Перше в Україні та за кордоном грунтовне видання, де життєпис не пізнаної й не поцінованої досі гідно на Батьківщині видатної постаті нашої історії – Івана Огієнка (митрополита Іларіона) – подається в контексті ідеї українського національного відродження. Розповідь побудована на невідомих досі архівних матеріалах, віднайдених і опрацьованих автором у Швейцарії, Канаді, а також у колишніх радянських спецфондах. Книга складається з трьох частин – життєпису, аналізу вершин творчості та спогадів тих, хто працював з митрополитом Іларіоном у Європі і Канаді і зберіг про нього добру пам`ять. Для всіх, хто цікавиться питаннями духовного і національного відродження України.

Тимошик М. Запізніле вороттяТимошик М.  Запізніле вороття : документально-публіцистична оповідь [про Івана Огієнка] / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2017. – 392 с. : іл. – (Ім. покажч., резюме англ., нім. мовами).

Чи й віднайти в історії ХХ століття такого автора, чиї численні рукописні тексти мали так багато драматичних пригод на тернистому шляху до читача? Вони губилися, горіли, пліснявіли розчинялися від води, розліталися за вітром, свідомо нищилися недоброзичливцями. Але щоразу відроджувалися, чекаючи слушного моменту повернення до того читача, кому первинно призначалися, – в Україну.

В основі документально-публіцистичної оповіді про творчий і науковий спадок Івана Огієнка (митрополита Іларіона) – драматичні колізії втілення творчих задумів автора за неймовірно складних житейських обставин, перипетії з побутуванням текстів, головні змістові домінанти творів, непроста дорога повернення їх із чужини.

Тимошик М. Його бій за державністьТимошик М. Його бій за державність : документально-публіцистична оповідь [про Івана Огієнка] / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2017. – 376 с. : іл. – (Ім. покажч., резюме англ., нім. мовами).

Документально-публіцистична оповідь про драматичні воловоди долі великого українця – Івана Огієнка (митрополита Іларіона) – створена на основі нових документів, віднайдених автором у архівах України, Польщі, Швейцарії, Франції, США та Канади.

Сповнена злетів і падінь, успіхів і поразок життєва дорога героя поділена на три головні відтінки: в Україні, в країнах Західної Європи, та на американському континенті. Акценти автора зосереджені довкола мінливих обставин, які формували різного Огієнка-Іларіона, але гартували головний стрижень характеру, головне життєве його кредо: українська Україна і Українська церква.

Ляхоцький В. П. ПросвітительЛяхоцький В. П. Просвітитель : Видавничо-редакційна діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона) : [наук. вид.] / В. П. Ляхоцький. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2000. – 528 с. : іл.

У монографії комплексно досліджується видавничо-редакційна діяльність Івана Огієнка (митрополита Іларіона) – видатного діяча українського друкарства ХХ с., видання котрого за доби української революції та тривалого еміграційного періоду були духовним джерелом для українського загалу. Виклад доповнюють покажчики основних публікацій І. Огієнка, імен дописувачів його періодичних видань. Для науковців, журналістів, духовенства, студентів і викладачів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться історією України.

Ляхоцький В. П. Тільки книжка принесе волю українському народові...Ляхоцький В. П. Тільки книжка принесе волю українському народові… : Книга, бібліотека, архів у житті та діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона) / В. П. Ляхоцький. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2000. – 664 с. : іл.

Монографія присвячена дослідженню маловідомих аспектів діяльності видатного діяча української культури ХХ століття Івана Івановича Огієнка (митрополита Іларіона) як урядовця, організатора бібліотечної та архівної справи, книгознавця, бібліографа та бібліофіла. Додатки містять перелік джерел та списки окремих архівних фондів України і Канади. Розрахована на істориків, філологів, культорологів, а також фахівців у галузі книгознавства, бібліографознавства, біографістики, всіх, хто цікавиться історією України.

Тези доповідей науково-теоретичної конференціїТези доповідей науково-теоретичної конференції “Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка в контексті українського національного відродження” (до 110-річчя від дня народження). – Кам`янець-Подільський : Вид-во “Поділля”, 1992. – 219 с.

До збірки увійшли наукові доповіді, виголошені на першій Всеукраїнській конференції, присвяченій 110-річчю від дня народження Івана Івановича Огієнка (митрополита Іларіона) (1882-1972), яка відбулась 16-17 квітня 1992 р. у м. Кам`янці-Подільському.

Велетень наукиВелетень науки : матеріали всеукр. наук.-пед. читань, присвяч. вивченню спадщини Івана Огієнка (15-16 січ. 1996 р.) / [відп. ред. і упоряд. А. А. Марушкевич]. – К. : Четверта хвиля, 1996. – 234 с.

До збірника включено матеріали науково-педагогічних читань, організованих кафедрою педагогіки (факультет соціології та психології) Київського університету ім. Тараса Шевченка і присвячених людині, яка в свій час була студентом, приват-доцентом і професором цього ВНЗ. Авторами цілого ряду статей є викладачі нашого університету (С. Копилов, О. Завальнюк, А. Копилов, Є. Сохацька, О. Чехівський, Ю. Маркітантов, Н. Грипас, О. Мозолюк,, М. Чопик, Я. Чопик).

Духовна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка (1882-1972) в контексті українського національного відродженняДуховна і науково-педагогічна діяльність І. І. Огієнка (1882-1972) в контексті українського національного відродження : наук. доп. другої всеукр. наук.-теорет. конф. (18-19 лютого 1997 р.). – Кам`янець-Подільський, 1997. – 352 с.

До збірки увійшли наукові доповіді, виголошені на другій Всеукраїнській конференції, присвяченій 115-річчю від дня народження Івана Івановича Огієнка (митрополита Іларіона) (1882-1972), яка відбулась 18-19 лютого 1997 р. у м. Кам`янці-Подільському.

Огієнківські читанняОгієнківські читання : матеріали наукових круглих столів 1991-1996 рр. / за наук. ред. А. Колодного, А. Марушкевич, Л. Філіпович. – К., 1997. – Вип. І. – 199 с.

У першому випуску збірника матеріалів Огієнківських читань (1991-1996 рр.), підготовленому групою дослідників спадщини видатного українського вченого, державного діяча, ієрарха церкви, розглянуті основні напрями його наукового доробку, подана бібліографія творів 1907-1970 рр. Це видання може бути корисним аспірантам, докторантам, ученим і всім тим, хто цікавиться внеском Митрополита Іларіона (Івана Огієнка) в розвиток різних галузей науки.

Наукові праці історичного факультетуНаукові праці історичного факультету / Кам`янець-Подільський державний педагогічний інститут ; [редкол.: І. С. Винокур, А. О. Копилов, М. Г. Кукурудзяк (відп. ред.), О. М. Завальнюк (заст. відп. ред.) та ін.]. – Кам`янець-Подільський, 1996. – Т. 2. – 264 с.

Пропоноване видання – це збірка різних за змістом і обсягом статей, повідомлень і заміток, які згруповані за різними напрямками (історія України, археологія, джерелознавство, історичне краєзнавство, на допомогу вчителю історії, проблеми економіки і політології). Найбільше матеріалів присвячено історії України – основному стержню науково-дослідної роботи факультетських кафедр. Серед опублікованих праць виділяється грунтовністю стаття О. М. Завальнюка “І. І. Огієнко і Кам`янець-Подільський державний український університет (1918-1920)”.

Освіта, наука і культура на ПоділліОсвіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам`янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т. 12: Матеріали восьмого круглого столу “Культура, освіта і просвітницький рух на Поділлі. Присвячено 90-річчю Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка”. – 520 с.

Збірник наукових праць, в якому висвітлюються різноманітні питання культурно-освітнього життя Подільського краю. Значна увага приділяється історії нашого навчального закладу. Постановою Президії ВАК України від 19 січня 2006 року збірник зареєстровано як наукове фахове видання з історії України, археології, етнології, історіографії та джерелознавства. Дванадцятий том, присвячений 90-річчю Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, відкриває грунтовна стаття О. М. Завальнюка “Святкування відкриття Кам`янець-Подільського державного українського університету – велика подія національно-освітнього життя України”, цілий ряд статей присвячені історії підрозділів університету, подвижникам науки, освіти і культури Поділля.

Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія філологічна. Випуск 14Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Сер. історична та філологічна / [редкол.: Завальнюк О. М. (голов. ред.), Є. І. Сохацька (відп. ред.), С. А. Копилов та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – 2003. – Вип. 1. – 198 с.; 2005. – Вип. 2. – 255 c.; 2006. – Вип. 3. – 283 с.; 2007. – Вип. 4. – 338 с.; 2008. – Вип. 5. – 415 с.; 2009. – Вип. 6. – 347 с.; 2010. – Вип. 7. – 359 с.; 2011. – Вип. 8. – 416 с.; 2012. – Вип. 9. – 392 с.; 2013. – Вип. 10. – 352 с.; 2015. – Вип. 11 / [редкол.: С. А. Копилов (голов. ред.), В. С. Прокопчук (відп. ред.), Л. М. Марчук та ін.]. – 392 с.; 2015. – Вип. 12. Сер. філологічна / [редкол.: Л. М. Марчук (голов. ред.), В. П. Атаманчук (відп. ред.) та ін.]. – 512 с.; 2016. – Вип. 13. Сер. філологічна. – 384 с.; 2017. – Вип. 14. Сер. філологічна. – 516 с.

Науковий збірник, започаткований 2003 року як серійне видання, присвячений дослідженню творчої спадщини Івана Огієнка та її рецепції в українській громадсько-політичній, культурологічній, освітньо-педагогічній та філософській думці ХХ – ХХІ ст. Матеріали збірника репрезентують неповторний феномен державницької, духовно-культурної, наукової діяльності Івана Огієнка. Статті присвячені осмисленню, інтерпретації, дослідженню та розвитку наукових і творчих концепцій Івана Огієнка та їх проекцій на сучасний освітній простір, мають новаторський та пошуковий характер, відповідають сучасному рівневі української науки, значно розширюють наукові обрії огієнкознавства.

Завальнюк О. М. Історія Кам`янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918-1921 рр.)Завальнюк О. М. Історія Кам`янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918-1921 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам`янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2006. – 632 с.

Книга присвячена 125-річчю від дня народження українського діяча, державотворця, організатора, ректора і оборонця Кам`янець-Подільського державного українського університету Огієнка Івана Івановича. Досліджуються також імена державних, освітніх і громадських діячів, повязаних із заснуванням, становленням та функціонуванням Кам`янець-Подільського державного українського університету (1918-1921 рр.) – одного із найбільших досягнень національного відродження в добу Української революції. Розраховано на науковців, студентів, вчителів, краєзнавців, аспірантів, студентів, всіх, хто цікавиться історією національної вищої школи в Україні.

Завальнюк О. М. Українська еліта і творення національної університетської освітиЗавальнюк О. М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори, будівничі (1917-1920 рр.) : наук. вид. / О. М. Завальнюк. – Кам`янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – 496 с.

У посібнику вміщено 26 нарисів про видатних державних, освітніх і громадських діячів, які зробили великий внесок у творення і функціонування українських університетів – одного із найбільших досягнень національного відродження 1917-1920 років. Видання має список рекомендованої літератури та документальні додатки. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, усіх, хто цікавиться історією національної вищої школи в Україні.

Завальнюк О. М. Минуле і сучасне Кам`янець-ПодільськогоЗавальнюк О. М. Минуле і сучасне Кам`янець-Подільського: політики, військові, підприємці, діячі освіти, науки, культури й медицини. Історичні нариси / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Вип. 1. – Кам`янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2003. – 316 с.

У книзі вміщено нариси про 38 видатних кам`янчан, які в XIV-XIX століттях, працюючи у різних сферах, прославляли Кам`янець-Подільський, примножували історію, матеріальну і духовну культуру міста, регіону, країни, залишили після себе вікопомний слід або високопрофесійно творять сьогодення. В окремій статті висвітлено життєвий і творчий шлях І. Огієнка, зокрема його роль у заснуванні К-ПДУУ.

Даниленко В. М. Освіта України в роки національно-демократичної революціїДаниленко В. М. Освіта України в роки національно-демократичної революції (1917-1920): з хроніки подій / В. М. Даниленко, О. М. Завальнюк, Ю. В. Телячий. – Кам`янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2005. – 264 с.

У виданні зібрано фактографічний матеріал з історії національної освіти Української революції (1917-1920), впорядкований за хронологічним принципом. Довідник відновлює маловідомі та невідомі факти, події становлення й розвитку системи освіти України в період Української Центральної Ради, часи гетьманату П. Скоропадського, добу Директорії Української Національної Республіки. Для науковців, викладачів, учителів, студентів, учнів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією освіти та українського державотворення (1917-1920 рр.).

Свято відкриття Кам`янець-Подільського державного українського університетуСвято відкриття Кам`янець-Подільського державного українського університету. Дослідження. Документи. Матеріали / уклад., авт. перед. слова і дослідж. О. М. Завальнюк. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 280 с.

Проаналізовано громадсько-освітній рух за українізацію вищої освіти, хід матеріалізації ідеї заснування та святкові заходи, присвячені відкриттю осередка національної вищої освіти і науки в Україні – Кам`янець-Подільського державного українського університету на основі архівних документів, матеріалів періодичної преси, мемуарної і наукової літератури. Подано підбірку матеріалів, які розкривають процес підготовки до свята і реалізацію сценарію торжества 22 жовтня 1918 р., звіти журналістів про перебіг святкування, а також тексти привітань К-ПДУУ від різних осіб, установ, громадських організацій. Розраховано на науковців, освітян, студентів, всіх, хто цікавиться історією національної вищої освіти в Україні.

Завальнюк О. М. Кам`янець-Подільський в Українській революції 1917-1920 рр.Завальнюк О. М. Кам`янець-Подільський в Українській революції 1917-1920 рр. : навч. посіб. зі спецкурсу для студ. іст. ф-ту / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 116 с.

Навчальний посібник висвітлює основні процеси, події, факти, пов`язані з роллю і місцем Кам`янця-Подільського в Українській революції 1917-1920 рр., яка стала важливим періодом в реалізації основних завдань розвитку молодої української нації. Відображена хронологія найважливіших подій з історії Кам`янця-Подільського зазначеного періоду. Розраховано на викладачів і студентів-істориків, вчених, краєзнавців, вчителів і учнів.

Завальнюк О. М. Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918-2011 рр.)Завальнюк О. М. Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918-2011 рр.) : іст. нарис / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 452 с.

Висвітлюються питання становлення і розвитку найдавнішого вищого навчального закладу Поділля – Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, який постав у часи Української революції 1917-1920 рр. Адресується науковцям, учнівській і студентській молоді, всім, хто цікавиться історією освітніх закладів, культурним поступом України та її регіонів.

Завальнюк О. М. Утворення і діяльність державних українських університетів (1917-1921 рр.)Завальнюк О. М. Утворення і діяльність державних українських університетів (1917-1921 рр.) : монографія / О. М. Завальнюк. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 644 с.

У монографії на основі багатої архівно-документальної бази, здобутків вітчизняних і учених діаспори досліджується багатогранний процес утворення та діяльності державних українських університетів у 1917-1921 роках через з`ясування основних чинників університетотворення й усіх важливих складових життя національних вищих шкіл. Розрахована на істориків, аспірантів, студентів історичних факультетів і учителів історії, усіх, хто цікавиться історією освітньо-культурного відродження українського народу.

Сохацька Є. “Молюся за ввесь Рідний Край...”Сохацька Є. “Молюся за ввесь Рідний Край…” (Штрихи до життєпису Івана Огієнка та його культурологічної діяльності) / Є. Сохацька. – Кам`янець-Подільський : ПП Мошак М. І., 2007. – 276 с.

До книги увійшли статті з проблем творчої спадщини Івана Огієнка (1882-1972 рр.), написані упродовж 1997-2007 років. У них висвітлюються маловідомі сторінки біографії визначного діяча, аналізуються його мовознавчі, літературознавчі та культурологічні праці. Видання адресується науковцям, учителям, студентам, широкому читацькому загалу. Книга приурочена 125-річчю від дня народження Івана Огієнка.

Сохацька Є. На варті українстваСохацька Є. На варті українства : Статті з літературознавчого та культурологічного доробку. До 30-річчя науково-педагогічної діяльності / Є. Сохацька. – Кам`янець-Подільський : Оіюм, 2004. – 380 с.

До книги увійшли статті з проблем української критики ХІХ ст., російсько-українських літературних взаємозв`язків ХІХ ст., шевченкознавства та огієнкознавства, написані упродовж 1974-2004 років. Видання адресується науковцям, учителям, студентам, широкому читацькому загалу.

Іван Огієнко “Тобі, Україно, віддав я всі сили...”Іван Огієнко: “Тобі, Україно, віддав я всі сили…” : біобібліогр. покажч. / [уклад.: Є. Сохацька, О. Трончук, В. Пархоменко]. – Вип. 1. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. – 76 с.

Видання містить бібліографію праць про різносторонні аспекти життя і діяльності Івана Огієнка (митрополита Іларіона) – церковного, державного та громадського діяча, просвітителя, видавця, вченого. Авторами описаних праць є члени професорсько-викладацького складу Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, а також його почесні професори. Покажчик, приурочений 90-річчю університету, фундатором і першим ректором якого був Іван Огієнко, став поважним внеском до створення всеукраїнської огієнкіани. Покажчик адресується науковцям, учителям, студентам, широкій громадськості.

Навчальна і робоча програма дисципліни “Іван Огієнко і Кам`янець-Подільський університет”Навчальна і робоча програма дисципліни “Іван Огієнко і Кам`янець-Подільський університет” / уклад. Є. І. Сохацька. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – 71 с.

Методичні рекомендації містять навчальну і робочу програму дисципліни “Іван Огієнко і Кам`янець-Подільський університет”. Структура програми складається з теоретичної, лекційної частини, в якій акцент зроблено на хронологічному принципі побудови викладу матеріалу (від суспільно-політичного й культурного становища України на початку ХХ ст. до уроків Івана Огієнка для сьогодення) та практичної частини і блоку самостійної роботи. Таким чином, комплексно охоплено широке коло питань пізнавального, світоглядного, виховного характеру, засвоєння яких у межах вивчення курсу помітно впливатиме не лише на набуття фахових знань, а й становлення випускників університету як особистостей і патріотів Української держави.

Т. М. Опря, завідувач інформаційно-бібліографічного відділу

17867 : Переглядів взагалі - 1 : Переглядів за сьогодні

Залиште коментар