Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

В здоровому тілі – здоровий дух

  • 0

В здоровому тілі – здоровий дух

Здоров’я – дарунок молодості. Кожній людині приємно відчувати себе здоровою, коли виконання будь-якої роботи, навантаження не є обтяжливим і дарує тільки радість. Тому у зрілому віці, а тим більше в старшому і похилому воно залежить від того, як ми ставилися до нього в молодості, чи вживали заходів для його своєчасного збереження, та як підтримували протягом всього свого життя.

Здорова і духовно розвинута людина щаслива: вона відмінно себе почуває, отримує задоволення від своєї роботи, прагне до самовдосконалення, досягає нев’янучої молодості духу і внутрішньої краси. Цілісність людської особистості проявляється перш за все у взаємозв’язку і взаємодії психічних і фізичних сил організму. Гармонія психофізичних сил підвищує резерви здоров’я, створює умови для творчого самовираження в різних сферах нашого життя.

Для детальнішого ознайомлення з основами формування здорового способу життя пропонуємо Вашій увазі віртуальну виставку книг, наявних у фондах центрального абонементу бібліотеки.

Бароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студентаБароненко В.А., Рапопорт Л.А. Здоровье и физическая культура студента / В.А. Бароненко, Л.А. Рапопорт. – Москва : Альфа-М, 2006. – 352 с.

Навчальний посібник побудований на основі сучасного валеологічного світобачення. Розкриває провідні фактори здоров’я: культуротворчість та здоровотворчість, основи здорового способу життя, взаємозв’язок здоров’я з навколишнім середовищем та фізичною культурою. Відповідає освітньому стандарту для середньої професійної освіти із спеціальності “Фізична культура”.

Для студентів середніх спеціальних навчальних закладів. Являє інтерес також для студентів та викладачів вищих навчальних закладів.

Берсенєв В. Тримаю ударБерсенєв В. Тримаю удар : автобіограф. повість / В. Берсенєв. – Київ : Ярославів Вал, 2003. – 216 с.

Скільки коштує здоров’я? Що в організмі передається нам у спадок, а що набуваємо за життя? Що є причиною захворювання? Психологія хвороб – чи існує таке поняття? Що треба для того, щоб бути здоровим? Як жити так, щоб не отруювати існування собі й своїм ближнім? Про все це – і не тільки про це – розповідається в книжці відомого невропатолога Володимира Берсенєва.

Лук’яненко М. Педагогіка здоров’я теорія та практикаЛук’яненко М. Педагогіка здоров’я: теорія та практика : монографія / М. Лук’яненко. – Дрогобич : Ред.-видав. відділ Дрогобицького держ. пед. ун-ту імені І. Франка, 2012. – 348 с.

У монографії розглянуто основні положення здоров’язберігаючої діяльності у вихованні дітей та молоді; визначено й охарактеризовано умови формування здоров’язберігаючої компетенції учнів; розкрито зміст профілактичних заходів щодо попередження девіантної поведінки у середовищі дітей та молоді. Окреслено шляхи здоров’язберігаючих технологій в українському суспільстві.

Результати монографії розширюють і збагачують традиційні підходи до наявних здоров’язберігаючих теорій у вихованні дітей та молоді, сприяють розкриттю потенціалу педагогічної науки у збереженні здоров’я нації.

Монографія адресується фахівцям охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, педагогічним працівникам, науковцям, студентом, аспірантам.

Плахтій П. Продукти бджільництва в оздоровленні людиниПлахтій П. Продукти бджільництва в оздоровленні людини / П. Плахтій. – Кам’янець-Подільський : МЕДОБОРИ, 2002. – 167 с.

В книзі розповідається про продукти бджільництва (мед, віск, прополіс, квітковий пилок, бджолину отруту, маточне молочко), їх походження, склад, властивості і використання в харчуванні та лікуванні людини.

Видання адресоване учням і студентам навчальних закладів різних рівнів акредитації.

Плахтій П.Д., Кеба О.В., Плахтій Д.П. Основи здоров’яПлахтій П.Д., Кеба О.В., Плахтій Д.П. Основи здоров’я: теорія, афоризми, прислів’я, приказки / П.Д. Плахтій, О.В. Кеба, Д.П. Плахтій. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2008. – 211 с.

У посібнику викладені основні положення теоретичної фізкультури, валеології і безпеки життєдіяльності, афоризми, прислів’я та приказки про здоров’я і здоровий спосіб життя. Особлива увага звертається на важливість для збереження і зміцнення здоров’я, правильного режиму праці і відпочинку, дотримання правил особистої гігієни, раціонального харчування, оптимальної рухової активності, загартування.

Для педагогічних працівників і студентів закладів освіти ІІ – ІV рівнів акредитації.

Плахтій П.Д., Рарицький О.А. Афоризми, прислів’я і приказки про здоров’я і здоровий спосіб життяПлахтій П.Д., Рарицький О.А. Афоризми, прислів’я і приказки про здоров’я і здоровий спосіб життя / П.Д. Плахтій, О.А. Рарицький. – Кам’янець-Подільський : МЕДОБОРИ, 2003. – 72 с.

В книзі зібрані афоризми, прислів’я та приказки, які розкривають із різних сторін сутність понять здоров’я і здорового способу життя, показують важливість для щасливого здорового життя душевної рівноваги, правильного режиму праці і відпочинку, дотримання особистої гігієни, раціонального харчування, оптимальної рухової активності, загартування, згубність шкідливих звичок.

Плахтій П.Д., Федорчук І.В., Плахтій Д.П. Чинники довкілля і здоров’я людини (основи теорії і тести)Плахтій П.Д., Федорчук І.В., Плахтій Д.П. Чинники довкілля і здоров’я людини (основи теорії і тести) : навч. посібн. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2008. – 139 с.

В систематизованому дидактично витриманому вигляді посібник містить відомості про вплив метеорологічних, шумових, вібраційних, геліофізичних та інших чинників довкілля на організм людини. Особлива увага приділена таким елементам біосфери як повітря, ґрунт та вода. Закономірності взаємодії людини з довкіллям розглядаються як засіб вирішення проблеми збереження здоров’я, покращення якості життя, удосконалення біологічної та соціально-психологічної адаптації.

Студентам і викладачам ВУЗів екологічних, біологічних, соціально-психологічних, медичних, географічних та інших спеціальностей, вчителям та учням загальноосвітніх закладів різного типу де викладаються природничі та соціально-гуманітарні дисципліни, а також фахівцям у сфері екології і охорони навколишнього середовища.

Про здоров’я та здоровий спосіб життяПро здоров’я та здоровий спосіб життя / під заг. ред. П.Д. Плахтія. – Кам’янець-Подільський : Видавець Мошак М.І., 2004. – 224 с.

У книзі викладені основні положення теоретичної фізкультури, валеології і безпеки життєдіяльності, афоризми, прислів’я та приказки про здоров’я і здоровий спосіб життя. Висвітлені шляхи формування у школярів та студентів мотивації до здорового способу життя, розглядаються немедикаментозні засоби зміцнення здоров’я і профілактики захворювань.

Соціальна медицина та організація охорони здоров’яСоціальна медицина та організація охорони здоров’я : практикум / за ред. Ю.В. Вороненка, В.В. Рудень. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 376 с.

У навчальному посібнику викладений методичний алгоритм підготовки та проведення практичного заняття з навчальної дисципліни “Соціальна медицина та організація охорони здоров’я” для студентів вищих навчальних медичних закладів І – ІV рівнів акредитації, що дає можливість студенту оволодіти під час заняття основними статистичними величинами та методиками їх обрахунку, методами аналізу й оцінки показників здоров’я, основами організації системи охорони здоров’я та медичної допомоги та її аналізу, методикою проведення експертизи тимчасової втрати працездатності, формами, методами та засобами санітарно-освітнього забезпечення – як складовими первинної профілактики захворювань.

Соціально-просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життяСоціально-просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу / за ред. С.В. Страшка. – 2-е вид., перероб. і доповн. – Київ : Освіта України, 2006. – 259 с.

Навчально-методичний посібник для викладачів валеології, основ медичних знань та безпеки життєдіяльності, вчителів основ здоров’я, студентів вищих педагогічних навчальних закладів.

Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освітиФормування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : зб. наук. пр.- Вип.3.- Кам’янець-Подільський : КПНУ ім. Івана Огієнка, 2013. – 227 с.

У збірнику розміщені матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, які репрезентують психолого-педагогічні та медико-біологічні аспекти формування здорового способу життя учнівської та студентської молоді, а також науково-методичні засади застосування засобів освіти для впровадження здоров’я зберігаючи освітніх технологій у фізичне виховання учнів та студентів.

Адресується науковцям,вчителям, студентам та магістрантам.

Хижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров’я людини та екологіяХижняк М.І., Нагорна А.М. Здоров’я людини та екологія / М.І. Хижняк, А.М. Нагорна. – Київ : Здоров’я, 1995. – 230 с.

Навчальний посібник розкриває складну систему взаємозв’язку здоров’я людини і чинників навколишнього середовища.

Наведено дані про забруднення об’єктів навколишнього середовища (атмосферного повітря, водоймищ, ґрунту) та інші несприятливі його зміни, які беруть участь у формуванні індивідуального та популяційного здоров’я.

Представлені матеріали про стан здоров’я населення та медико-демографічну ситуацію в Україні.

Всебічно розглянуто проблему особливостей характеру патології в умовах антропогенного забруднення природного середовища та заходів щодо підвищення стійкості організму до його впливу.

Викладені в навчальному посібнику визначення, поняття, закономірності, статистичні дані про здоров’я та чинники навколишнього середовища покликані сформувати основи наукового світосприйняття у системі “людина-навколишнє середовище”.

Для студентів вищих та середніх навчальних закладів немедичного профілю.

Хочу быть здоровымХочу быть здоровым. – Киев : Лыбидь, 1991. – 336с.

В книзі зібрані поради провідних спеціалістів України з профілактичної медицини. Виконуючи їх рекомендації можна зберегти здоров’я, красу і молодість, досягти активного довголіття, позбутися шкідливих звичок.

 

Цимбал Н.М. Практикум з валеологіїЦимбал Н.М. Практикум з валеології. Методи зміцнення фізичного здоров’я / Н.М. Цимбал. – Тернопіль : Навч. кн.- Богдан, 2005. – 167 с.

У навчально-методичному посібнику розглянуті актуальні питання використання фізичних вправ людьми різних вікових груп з оздоровчою метою, при профілактиці остеохондрозу, юнацького кіфозу, короткозорості, корекції порушень постави. Запропонована методика і техніка мануального лікувального масажу при різних захворюваннях, описано способи і зміст аутогенного тренування, сутність і принципи психофізичного тренування.

14757 : Переглядів взагалі - 3 : Переглядів за сьогодні

Залиште коментар