Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Презентація монографії Демчик Катерини Іванівни «Художнє виховання старших дошкільників засобами живопису: формування ціннісного ставлення»

  • 0

Презентація монографії Демчик Катерини Іванівни «Художнє виховання старших дошкільників засобами живопису: формування ціннісного ставлення»

5 червня 2018 року на педагогічному факультеті Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка відбулася презентація монографії кандидата педагогічних наук, старшого викладача кафедри теорії та методик дошкільної освіти Демчик Катерини Іванівни «Художнє виховання старших дошкільників засобами живопису: формування ціннісного ставлення».

Загальне фото

На презентацію монографії, яку організували працівники читального залу педагогічного факультету, завітали науковці університету, директор бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, викладачі, співробітники та студенти педагогічного факультету.

Конет І. М.

Іван Михайлович Конет, проректор із наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, повідомив присутнім, що монографія Демчик Катерини Іванівни підготовлена за матеріалами дисертаційного дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук із теми «Формування ціннісного ставлення до живопису у дітей старшого дошкільного віку», яку вона успішно захистила 2013 року.

Бібліотеарі читального залу

Бібліотекарі читального залу педагогічного факультету ознайомили присутніх із біографією та науково-педагогічною діяльністю Демчик Катерини Іванівни. Коротко зробили бібліографічний огляд наукового доробку, який представлений на книжковій виставці. Для детального ознайомлення з кожним виданням запросили всіх охочих переглянути на сайті бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка віртуальну виставку «Науковий доробок Демчик Катерини Іванівни».

Тамара Володимирівна Сологуб, завідувач сектору читального залу педагогічного факультету, наголосила, що фундаментальною науковою працею, яку подарувала Катерина Іванівна читальному залу педагогічного факультету, є її монографія «Художнє виховання старших дошкільників засобами живопису: формування ціннісного ставлення». В монографії здійснено науковий аналіз проблеми формування ціннісного ставлення до живопису в старших дошкільників та визначено сутність поняття «ціннісне ставлення дитини до живопису». Розкрито й обґрунтовано особливості сприймання і розуміння живопису старшими дошкільниками на основі досліджень у галузі дошкільної педагогіки. Виявлено реальний стан науково-методичного забезпечення процесу формування ціннісного ставлення до живопису у практиці дошкільного виховання. Обґрунтовано та визначено критерії та їхні показники, встановлено рівні сформованості ціннісного ставлення до живопису в старших дошкільників. Розроблено авторські методики, спрямовані на формування ціннісного ставлення до живопису в старших дошкільників. Подані методичні рекомендації з художнього виховання старших дошкільників засобами живопису. Монографія складається з передмови, переліка умовних позначень, двох розділів, післямови, списку використаних джерел, предметного покажчика-визначника та додатків. Для детального ознайомлення з монографією до слова запросили автора.

Катерина Іванівна Демчик зазначила, що дослідження проблеми формування ціннісного ставлення до живопису в старших дошкільників, розробка й впровадження авторських методик з обраного напряму тривали з осені 2003 року до літа 2013 року. З осені 2013 року до сьогодення наукове дослідження було реструктуризоване та доповнене відповідно до освітніх завдань художньо-естетичного розвитку старших дошкільників засобами живопису.

Авторка також повідомила учасникам презентації, що зростання демократичних тенденцій у житті сучасного суспільства спонукало освітню систему визначити пріоритетні напрями виховання дошкільника, серед яких формування цінностей є домінантним. Водночас посилюються педагогічні акценти, які впливають на саморозкриття і самореалізацію в різних видах творчої діяльності, виховання особистості дитини, вивчення її можливостей і умов та індивідуального розвитку. Актуальність досліджуваної проблеми обумовлена необхідністю розгляду та обґрунтування великих виховних можливостей живопису для формування початків естетичної культури у дошкільників.

Розповіла дослідниця про авторські методики та хід впровадження їх у практику дошкільних навчальних закладів України, використовуючи презентацію слайд-шоу. Катерина Іванівна також зазначила, що проблема формування ціннісного ставлення до живопису в старших дошкільників не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. Перспективними напрямами дослідження можуть стати: визначення особливостей формування ціннісного ставлення до творів живопису в умовах сільських малокомплектних ДНЗ; підготовка педагогів до здійснення формування ціннісного ставлення до живопису в старших дошкільників різного соціального статусу; розробка педагогічних технологій роботи із сім’ями старших дошкільників на матеріалі живопису.

Климчук Л. В.

Людмила Вікторівна Климчук, директор бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, акцентувала увагу присутніх на тому, що презентація цієї монографії входить у запланований цикл просвітницьких заходів, присвячених 100-річчю заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та 100-річчю бібліотеки університету. Також вона зазначила, що Катерина Іванівна Демчик бере активну участь у щорічній акції «Подаруй бібліотеці книгу» і за останні п’ять років подарувала понад 350 примірників видань. Людмила Вікторівна вручила Катерині Іванівні подяку за особистий вагомий внесок у комплектування фонду бібліотеки університету навчальними, навчально-методичними та науковими виданнями, що сприяє інформаційному забезпеченню освітнього процесу та науково-дослідницької діяльності викладачів і студентів університету.

Віктор Миколайович Лабунець, декан педагогічного факультету, зазначив, що Катерина Іванівна творча особистість, перспективний молодий науковець. Також подякував організаторам презентації монографії Демчик Катерини Іванівни та побажав авторові успіхів у подальшій науково-педагогічній діяльності.

Наталія Валеріївна Бахмат, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методик початкової освіти, голова науково-методичної ради педагогічного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, заступник декана з наукової роботи та інформатизації освітнього процесу, зауважила, що монографія, представлена Катериною Іванівною є досить вагомим науково-практичним дослідженням, спрямована на допомогу педагогам ДНЗ і батькам старших дошкільників у активізації особистісно орієнтованої виховної роботи з дітьми на матеріалі живопису, а також в організації образотворчої, самостійної художньої діяльності дітей, гурткової роботи в процесі ознайомлення їх з картинами.

Наталія Василівна Гудима, завідувач кафедри теорії та методик початкової освіти, охарактеризувала Катерину Іванівну, як творчого та наполегливого науковця. Також звернула увагу присутніх на виставку подарованих книг бібліотеці Демчик Катериною Іванівною у 2018 році та побажала дарувальниці, щоб кількість подарованих видань з кожним роком збільшувалася.

До привітань приєднались також студенти 2–4 курсів спеціальності «Дошкільна освіта».

Захід пройшов у творчій та науковій атмосфері. Присутні мали також можливість ознайомитися з виставкою творчих робіт студентів педагогічного факультету під керівництвом Демчик Катерини Іванівни.

Сологуб Т. В.,

завідувач сектору читального залу педагогічного факультету

28252 : Переглядів взагалі - 2 : Переглядів за сьогодні

Залиште коментар