Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Талановитий учений, відомий історик, ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

 • 0

Талановитий учений, відомий історик, ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

До 55-річчя доктора історичних наук, професора, ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, відмінника освіти України, кавалера відзнак МОН України «Петро Могила» і міського голови Кам’янця-Подільського «За заслуги перед міською громадою», лауреата обласної наукової премії імені Пилипа Клименка Сергія Анатолійовича Копилова.

Копилов С.А.

Народився Сергій Анатолійович Копилов 23 червня 1963 р. в м. Слов’янськ Донецької обл. в сім’ї освітян. У 1980 р. закінчив Кам’янець-Подільську середню школу № 8 із золотою медаллю. Цього ж року став студентом історичного факультету Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Природні здібності та щоденна копітка праця стали запорукою успішного опанування нелегкою професією науковця й викладача-історика. Вже в університеті вирішив вивчати історію слов’янських народів. Темою дипломної роботи, яку в червні 1985 року захистив на «відмінно», обрав повоєнну історію Болгарії. Роботу як найкращу на курсі подали від історичного факультету на республіканський конкурс студентських наукових робіт, на якому вона виборола перше місце. Постановою Президії Академії наук УРСР від 19 лютого 1986 р. її автора нагородили медаллю і премією для студентів вищих навчальних закладів.

Після закінчення університету з відзнакою молодий історик за призначенням поїхав на роботу до Луцького державного педагогічного інституту ім. Лесі Українки. Через кілька місяців перевівся на посаду стажиста-дослідника Інституту історії АН УРСР, щоб мати змогу працювати над кандидатською дисертацією. У грудні 1988 р. дисертація на тему “Участь Робітничої молодіжної спілки Болгарії у зміцненні народно-демократичного ладу в Болгарії (1944–1947 рр.)” була успішно захищена.

У жовтні 1988 року Сергій Анатолійович разом з дружиною і донькою переїхав до Кам’янця-Подільського, де став працювати на кафедрі всесвітньої історії педінституту. Саме тут розпочався процес формування його як висококваліфікованого викладача. Працював на посадах асистента, старшого викладача (1989), доцента (1992), професора кафедри всесвітньої історії (2000). Чималу увагу приділяв розробці нормативних курсів: “Нова історія країн Європи і Америки (1870–1918 рр.)”, “Джерелознавство нової і новітньої історії країн Європи і Америки”, спецкурсу “Історія країн Латинської Америки”.

Друга половина 90-х рр. відіграла помітну роль у формуванні Сергія Анатолійовича як талановитого науковця й педагога. Копітка дослідницька робота в архівах, рукописних відділах наукових бібліотек України та зарубіжних країн приносила позитивні результати. Вийшла серія його праць (14 статей, включаючи закордонні видання), що проливали світло на стан з’ясування проблем слов’янознавства в Історичному товаристві Нестора-Літописця (1872–1914 рр.), у Київській духовній академії (1819–1920 рр.), українських історичних творах ХVІІІ ст., на роль Києво-Могилянської академії у становленні слов’янознавства в Україні тощо. Вперше зроблено успішну спробу з’ясувати значимість українських книгозбірень першої третини ХVІІІ ст. як джерела знань соціальної еліти про слов’янські народи. Відбувався також інтенсивний збір джерельного матеріалу для майбутньої монографії, розроблялася її структура. А відтак окреслилась тема докторської дисертації, науковим консультантом якої погодився стати директор Інституту історії НАН України, академік НАН України В. А. Смолій. Докторську дисертацію на тему “Українська історична славістика нового часу: витоки, становлення і етапи розвитку” С. А. Копилов успішно захистив 26 травня 2006 р. в Інституті історії НАН України.

У 2002 р. рада історичного факультету обрала С. А. Копилова деканом, а з вересня 2006 р. він очолив ще й кафедру всесвітньої історії. Під керівництвом Сергія Анатолійовича історичний факультет досяг помітних успіхів. У 2007 р. успішно пройшов акредитацію за ІV рівнем за основними показниками, визначеними Міністерством освіти і науки, з-поміж факультетів університету зайняв загальне перше місце у навчальному закладі та переміг у номінаціях “Інтеграція вищої освіти і науки”, “Науково-педагогічний потенціал”, “Підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів”. У цьому була немала заслуга декана й очолюваного ним деканату. На факультеті була запроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу. Колектив належним чином оцінив особисті зусилля Сергія Анатолійовича, обравши його в березні 2007 р. деканом факультету вдруге, а 2012 р. – втретє.

Велику увагу декан приділяв науково-дослідній роботі в колективі, підготовці докторських і кандидатських праць. За 2002–2011 рр. наукові ступені отримали 32 особи, що за питомою вагою докторів і кандидатів наук вивело факультет на перше місце в університеті. У грудні 2009 р. на історичному факультеті запрацювала перша в університеті спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій. Сергій Анатолійович посів у ній місце заступника голови, багато працював над дотриманням здобувачами наукового ступеня усіх необхідних нормативних вимог щодо якості дисертаційних робіт, належного оформлення поданих ними документів. Окрім того, під його науковим керівництвом було підготовлено і успішно захищено молодими вченими 3 кандидатські дисертації.

Науковий доробок Копилова С. А. складає понад 150 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 4 монографії, збірники документів і матеріалів, підручники, навчально-методичні посібники, наукові статті. Учений цікавиться українською історіографією, історією славістики, новітньою історією Болгарії. Бере активну участь в організації і проведенні багатьох республіканських і міжнародних наукових конференцій. Він – член редколегій наукових збірників: “Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. Історичні науки”; “Освіта, наука і культура на Поділлі”, “Іван Огієнко і сучасна наука та освіта”; “Славістичний альманах”.

13 серпня 2012 р. Копилов С. А. призначений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в. о. ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 16 січня 2013 р. конференція трудового колективу університету, заслухавши проголошену ним програму діяльності на 2013–2020 рр. та обговоривши її, майже одноголосно проголосувала за обрання Сергія Анатолійовича на посаду ректора. Враховуючи цю позицію колективу, міністр освіти, науки, молоді й спорту 30 січня 2013 р. затвердив його на посаді ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

На посаді ректора С. А. Копилов неухильно виконує свої нелегкі керівні обов’язки, спрямовує колектив в русло державного реформування галузі, що сприяє новій якості української вищої освіти. Як викладач забезпечує на високому науково-теоретичному рівні викладання низки складних навчальних дисциплін на історичному факультеті. Як науковець виробляє плани своєї науково-дослідної роботи на наступні роки, а це – нові публікації, багатогранна науково-редакторська, невтомна рецензійна робота, активна участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференціях тощо.

Незважаючи на велику зайнятість ректора в організаційній та навчально-виховній діяльності, він продовжує приділяти велику увагу науково-дослідній роботі. Зокрема, у 2014 р. зініціював комплекс заходів з підготовки до 100-річчя від дня заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918–1921 рр.), серед яких велика увага приділена, зокрема, популяризації історії нашого вишу. В результаті тісної співпраці двох учених – С. А. Копилова і О. М. Завальнюка – вийшли друком два унікальні збірники документів і матеріалів: 1) “Іван Огієнко – організатор, керівник і оборонець Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918–1920 рр.) : Документи. Матеріали. Світлини: хроніка діяльності” (2014 р.); 2) “Кам’янець-Подільський державний український університет (1918–1921) у документах і матеріалах»”(2016 р.).

Невтомна керівна, організаційна і викладацька праця професора С. А. Копилова високо оцінена українською державою. За вагомі успіхи, отримані у сфері науки й навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, нагороджений відзнакою МОН України “Відмінник освіти України” (1997), відзнакою МОН України “Петро Могила”, відзнакою міського голови Кам’янця-Подільського “За заслуги перед міською громадою”, лауреат обласної наукової премії імені Пилипа Клименка, у грудні 2017 року нагороджений Грамотою Верховної Ради України.

Степанков В. С., Завальнюк О. М.

І. Життєвий і творчий шлях С. А. Копилова в працях науковців

Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка на 2018 рікСтепанков В. С. 55 років від дня народження Сергія Анатолійовича Копилова, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри всесвітньої історії (2006–2015), декана історичного факультету (2002–2012), ректора університету (з 2012 р.) / В. С. Степанков, О. М. Завальнюк // Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка на 2018 рік. До 100-річчя заснування Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка та 100-річчя заснування університетської бібліотеки : довід.-біобібліогр. вид. / [уклад. Т. М. Опря ; редкол.: С. А. Копилов (голов. ред.), Л. В. Климчук (відп. ред.), І. М. Конет та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. – Вип. 9. С. 4650.

У календарі подано довідки про визначні події навчального закладу та ювілеї працівників Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, які відзначатимуться 2018 року, а також біобібліографічні матеріали про ювілярів. У нарисі про С. А. Копилова висвітлено основні життєві віхи та творчі здобутки вченого, подано список його основних наукових праць та публікації про нього.

Завальнюк О. М. Подільські педагоги й освітяни звершення в ім’я незалежної України. Персональний вимірЗавальнюк О. М. Копилов Сергій Анатолійович // Завальнюк О. М. Подільські науковці й освітяни: звершення в ім’я незалежної України. Персональний вимір / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. С. 41–57.

У дослідженні вміщено нариси про життя і трудові досягнення науково-педагогічних працівників Хмельниччини, з якими у свій час співпрацював чи продовжує співпрацювати в управлінській, науково-педагогічній і громадській сферах доктор історичних наук, професор кафедри історії України Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Завальнюк Олександр Михайлович. Про невтомну науково-педагогічну і управлінську діяльність, вагомі наукові здобутки відомого українського вченого-історика Сергія Анатолійовича Копилова розповідається в одному з нарисів.

Краєзнавець Хмельниччини. Випуск 5Відомий дослідник історії та археографії Поділля (професору Сергію Анатолійовичу Копилову – 50) / Л. В. Баженов, В. А. Дубінський, О. Б. Комарніцький [та ін.] // Краєзнавець Хмельниччини : наук.-краєзн. зб. / [голов. ред. Л. В. Баженов]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 5. С. 171–173.

У статті висвітлюється діяльність члена Національної спілки краєзнавців України Сергія Анатолійовича Копилова як дослідника регіональної історії, нововиявлених історичних джерел (археографії) Поділля–Хмельниччини та впровадження їх в історичну науку і поділлєзнавство.

Доктори наук, професори КПНУ ім. І. ОгієнкаКопилов Сергій Анатолійович – доктор історичних наук, професор, ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, завідувач кафедри всесвітньої історії // Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : довід.-бібліогр. вид. / [уклад.: І. М. Конет, В. С. Прокопчук]. Кам’янець-Подільський : Вид-во «Абетка-Світ», 2013. С. 34–50.

У статті висвітлюється життєвий шлях і науково-педагогічна діяльність доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри всесвітньої історії (2006–2015), декана історичного факультету (2002–2012), ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (з 2012 р.) Копилова Сергія Анатолійовича, представлено його науковий доробок – перелік основних наукових, навчальних і навчально-методичних праць.

Професор Копилов С.А.Професор С. А. Копилов : біобібліогр. покажч. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; [уклад. В. С. Прокопчук ; редкол.: С. А. Копилов (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 64 с. : іл. – (Серія “Постаті в освіті і науці” ; вип. 20).

Покажчик розкриває життєвий шлях та науково-педагогічну діяльність ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктора історичних наук, професора Сергія Анатолійовича Копилова, його науковий доробок.

Наукові праці К-ПНУ. Історичні науки. Т.23Степанков В. С. Копилов Сергій Анатолійович: погляд зблизька / В. С. Степанков // Наук. праці Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. – Т. 23 : На пошану професора С. А. Копилова. – С. 8–19.

У статті доктора історичних наук, професора В. С. Степанкова, приуроченій 50-літтю доктора історичних наук, професора, ректора К-ПНУ ім. Івана Огієнка С. А. Копилова, здійснено глибокий аналіз його життєвого, трудового і наукового поступу. Висвітлено основні віхи його трудової діяльності, зростання його як відомого вченого, керівника факультету та університету.

Освіта, наука і культура на Поділлі : збірник наукових працьСтепанков В. С. Ректору Копилову Сергію Анатолійовичу – 50 / В. С. Степанков // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2013. – Т. 20 : 95-річчю заснування Кам’янець-Поділ. держ. укр. унту присвячується. – С. 365–376.

У статті розповідається про етапи життя, діяльність на тлі освіти та науки ректора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Сергія Анатолійовича Копилова.

Кам’янець-Подільський національний університет ювілейне виданняКопилов Сергій Анатолійович – декан історичного факультету // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка : [ювіл. вид.] / [авт.-упоряд. Я. Білейчук ; редкол.: О. М. Завальнюк, В. А. Смолій, В. С. Степанков та ін.]. – Київ : Вид-во «Логос Україна», 2008. – С. 5659.

Книга присвячена 90-річчю первістка національної освіти України – Кам’янець-Подільському національному університету імені Івана Огієнка. На її сторінках – історія заснування та становлення славетного вищого навчального закладу Поділля, науково-педагогічний склад, здобутки на освітянській ниві його професорсько-викладацького загалу. Висвітлено історію становлення та розвитку структурних підрозділів вишу, і, зокрема його факультетів, серед яких один з кращих – історичний. Охарактеризовано діяльність С. А. Копилова на посаді декана факультету.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особахСтепанков В. С. Копилов Сергій Анатолійович / В. С. Степанков // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах / творчий задум та заг. ред. О. М. Завальнюка. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т. 3. – С. 291–302.

Видання присвячене людям, які свій професійний і життєвий шлях пов’язали з найдавнішим вищим навчальним закладом Поділля. Книга містить 108 біографічних нарисів про професорів і викладачів, які пропрацювали в університеті більше 20 років, почесних професорів і членів колективу, меценатів і відомих випускників. У нарисі про доктора історичних наук, професора С. А. Копилова висвітлено основні віхи життя і науково-педагогічної діяльності, здобутки на ниві історичної науки, подано перелік його основних наукових праць.

Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ – ХХ ст.Баженов Л. В. Копилов Сергій Анатолійович // Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ – ХХ ст. Історіографія. Біобібліографія. Матеріали / Л. В. Баженов. – Кам’янець-Подільський, 1993. – С. 240.

У книзі систематизовано аналіз творчості, біографічні відомості, матеріали та праці дослідників і краєзнавців ХІХ ХХ ст. по вивченню ними різних напрямків краєзнавства в Подільському регіоні та суміжних областях України, серед яких і постать відомого українського історика, доктора історичних наук, професора С. А. Копилова.

ІІ. Публікації про С. А. Копилова в наукових та періодичних виданнях

 1. Степанков В. С. 55 років від дня народження Сергія Анатолійовича Копилова, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри всесвітньої історії (2006–2015), декана історичного факультету (2002–2012), ректора університету (з 2012 р.) / В. С. Степанков, О. М. Завальнюк // Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка на 2018 рік. До 100-річчя заснування Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. Івана Огієнка та 100-річчя заснування університетської бібліотеки : довід.-біобібліогр. вид. / [уклад. Т. М. Опря ; редкол.: С. А. Копилов (голов. ред.), Л. В. Климчук (відп. ред.), І. М. Конет та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2018. – Вип. 9. С. 46-50.
 2. Баженов Л. В. Копилов Сергій Анатолійович / Л. В. Баженов // Енциклопедія сучасної України / [редкол.: І. М. Дзюба (співголова). А. І. Жуковський (співголова), М. І. Железняк та ін.]. Київ : Наук. думка, 2008. – Т. 14: Кол–Кос. – С. 426–427.
 3. Баженов Л. В. Відомий дослідник історії та археології Поділля (професору Сергію Анатолійовичу Копилову – 50) / Л. В. Баженов, Ю. І. Блажевич, В. А. Дубінський, О. Б. Комарніцький, Л. Л. Місінкевич // Краєзнавець Хмельниччини : наук.-краєзн. зб. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 5. – С. 171–173.
 4. Копилов Сергій Анатолійовичдоктор історичних наук, професор, ректор Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, завідувач кафедри всесвітньої історії // Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : довід.-бібліогр. видання / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; уклад.: І. М. Конет, В. С. Прокопчук. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2013. – С. 34–50.
 5. Конференція трудового колективу [Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка]. Обрання претендента С. А. Копилова на посаду ректора університету // Студ. меридіан. – 2013. – 7. берез. (№ 1754–1755). – С. 3–2.
 6. Призначення Копилова С. А. ректором / Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 33-к від 30.01.2013 року “Про призначення Копилова С. А.” // Студ. меридіан. – 2013. – 7. берез. (№ 17541755). – С. 32.
 7. Продовжив династію : [23 січня 2013 року ректором Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка обрано Сергія Анатолійовича Копилова] // Ключ. – 2013. – № 4(52). – С. 2.
 8. Степанков В. С. Копилов Сергій Анатолійович: погляд зблизька / В. С. Степанков // Професор С. А. Копилов : біобібліогр. покажч. / Кам`янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; [уклад. В. С. Прокопчук ; редкол.: С. А. Копилов (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. – С. 3–17. – (Серія “Постаті в освіті і науці” ; вип. 20).
 9. Степанков В. С. 50 років від дня народження Сергія Анатолійовича Копилова / В. С. Степанков // Календар знаменних і пам’ятних дат Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка на 2013 рік / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наук. б-ка ; [упоряд.: Т. М. Опря, Л. П. Савченко ; відп. ред. В. С. Прокопчук]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2013. – Вип. 8. – С. 32-34.
 10. Копилов Сергій Анатолійович // Калакура Я. Українська історіографія / Я. С. Калакура. – Київ : Генеза, 2012. – С. 486.
 11. Нарижна К. Копилов Сергій Анатолійович – новий виконуючий обов’язки ректора К-ПНУ ім. Івана Огієнка / К. Нарижна // Ділове місто. 2012. – 13 верес. – С. 3.
 12. Позачергове засідання вченої ради університету : [про представлення виконувача обв’язків ректора університету – доктора історичних наук, професора С. А. Копилова згідно наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.08.2012 р.] // Студ. меридіан. – 2012. – 01 верес. (№ 1737–1739). – С. 1.
 13. Будзей О. Істориків роду нема переводу : [до 75-річного ювілею А. О. Копилова] // Подолянин. – 2011. – 8 лип. – С. 7.
 14. Рейтинг факультетів за результатами діяльності у 2010–2011 навчальному році // Студентський меридіан. – 2011. – 10 жовт. – С. 5–6.
 15. Шпильова В. Символ незламності нашого духу / В. Шпильова // Голос України. – 2011. – 10 листоп.
 16. Завальнюк О. М. Кам’янець-Подільский національний університет імені Івана Огієнка у добу незалежної України / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 768 с. – (Про Копилова С. А.: С. 7, 115, 122, 127, 164, 165, 210, 234, 337, 343, 352, 354, 357, 360, 377, 380, 404, 427, 461, 464, 470, 472, 473, 477, 478, 488, 501, 516, 531, 544, 556, 562, 565, 567, 568, 573, 577, 580, 660, 661, 671, 683, 701).
 17. Копилов Сергій Анатолійович – декан історичного факультету // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка [ювілейне виданя] / [авт.-упоряд. Я. Білейчук ; редкол.: О. М. Завальнюк, В. А. Смолій, В. С. Степанков та ін.]. – Київ : Вид-во «Логос Україна», 2008. – С. 56–59.
 18. Степанков В. С. Копилов Сергій Анатолійович / В. С. Степанков // Енциклопедія історії України : у 10 т. / [редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін.]. – Т. 5: Кон–Кю. – Київ : Наук. думка, 2008. – С. 129–130.
 19. Степанков В. С. Копилов Сергій Анатолійович / В. С. Степанков // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка в особах / творчий задум та заг. ред. О. М. Завальнюка. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2008. – Т. 3. – С. 291–302.
 20. Копилов Сергій Анатолійович // Кращі науково-педагогічні працівники ВНЗ України : темат. зб. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 31.
 21. Баженов Л. В. Alma mater подільського краєзнавства (Місто Кам’янець-Подільський – центр історичнеої регіоналістики ХІХ – початку ХХІ століть : [наук. вид.] / Л. В. Баженов. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – 416 с. – (Про Копилова С. А.: С. 204, 252, 296, 338, 354).
 22. Баженов Л. В. Копилов Сергій Анатолійович // Баженов Л. В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ – ХХ ст. Історіографія. Біобібліографія. Матеріали / Л. В. Баженов. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. міськ. друк., 1993. – С. 240.

ІІІ. Електронні ресурси про С. А. Копилова

 1. Копилов Сергій Анатолійович [Електронний ресурс] //  База даних «Науковці Хмельниччини». – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/inf_res/avtory_khm/Kopylov1.html
 2. Копилов Сергій Анатолійович [Електронний ресурс] // Вікіпедія — вільна енциклопедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Копилов_Сергій_Анатолійович
 3. Копилов Сергій Анатолійович [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=3356
 4. Копилов Сергій Анатолійович [Електронний ресурс] // Науковці України / Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0001235

ІV. Основні наукові праці С. А. Копилова

Копилов С. Український собор минуле і сучаснеКопилов С. А. Український собор: минуле і сучасність (історичний нарис) / С. Копилов, А. Задорожнюк. – Кам’янець-Подільський : Друк «Рута», 2018. – 64 с.

Статус міста Кам’янця-Подільського визначається його унікальним ландшафтом і неповторними архітектурними пам’ятками. Міське середовище утворювали квартали з оборонними, житловими, адміністративними, культовими спорудами.

Домінантою одного із північно-західних кварталів у ХІХ ст. був Казанський собор, який своїм минулим відображав історію подільського краю. Збудований як католицький костел, у 1867–1878 рр. він був перебудований у православний храм. У період Української національно-демократичної революції 1917–1921 рр. у храмі уперше на Поділлі проводилася служба Божа українською мовою, а сам він став називатися Українським собором. Сьогодні триває відродження храму, історія якого подана у цьому нарисі.

Кам'янець-Подільський державний український університетКам’янець-Подільський державний український університет (1918–1921) у документах і матеріалах / [уклад. і авт. статті: С. А. Копилов, О. М. Завальнюк]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 848 с. – (100-річчю заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка присвячується).

У науково-документальному виданні із серії, присвяченої 100-річчю заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, вміщено документи і матеріали, які розкривають процес появи в добу Української Центральної Ради ідеї заснувати вогнище національної вищої освіти, науки і культури в історичному Кам’янці-Подільському, юридичне оформлення університету та підготовку до початку роботи за допомогою місцевої громадськості його навчальних приміщень, святкування відкриття, формування професорсько-викладацької корпорації та студентського контингенту вишу, організацію навчальної і науково-дослідної діяльності, формування матеріально-технічної бази, участь трудового колективу і студентства у державному будівництві і громадсько-політичному житті країни, повсякденне життя учасників навчального процесу, долю вишу за радянського режиму.

Розраховано на науковців, викладачів, архівних і музейних працівників, освітян, студентів, старшокласників, усіх, хто цікавиться історією національної вищої школи і шанує багатовіковий поступ української багатогранної культури.

Копилов С.А. Професор І. М. КонетПрофесор І. М. Конет (до 65-річчя від дня народження та 40-річчя науково-педагогічної діяльності) : наук.-довід. вид. / С. А. Копилов. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Світ, 2016. – 224 с. : іл.

Книга містить біографічну довідку, список наукових, навчально-методичних і довідково-бібліографічних публікацій, інформацію про участь у наукових форумах та інші види науково-педагогічної діяльності Івана Михайловича Конета – доктора фізико-математичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України, відмінника освіти України, академіка АНВШ України, члена Національної спілки краєзнавців України та Національної спілки журналістів України, професора кафедри математики, проректора з наукової роботи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Hazin-V.P.-Kopylov-S.A.-Novitnia-istoriia-krain-Yevropy-ta-Ameryky-na-pochatku-XXI-st.pdfНовітня історія країн Європи та Америки на початку ХХІ ст. : навч. посіб. / В. П. Газін, С. А. Копилов. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – 284 с.

Навчальний посібник за своїм змістом і тематикою містить багатий матеріал, що відображає події та явища початку ХХІ ст., які формують тенденції й специфічні особливості, притаманні посткомуністичному світу.

Посібник розрахований для вчителів, студентів вищих навчальних закладів, учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, широкого кола читачів, зацікавлених проблемами соціально-економічного й політичного поступу країн Європи та Америки. Переглянути електронний варіант.

Іван ОгієнкоІван Огієнко – організатор, керівник і оборонець Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918–1920 рр.). Документи. Матеріали. Світлини. Хроніка діяльності / [уклад. і авт. статті: С. А. Копилов, О. М. Завальнюк]. – Кам’янець-Подільський : Вид-во “Медобори-2006”, 2014. – 384 с. – (Присвяч. 100-річчю заснування Кам‘янець–Подільського національного університету імені Івана Огієнка).

У науково-документальному виданні із серії, присвяченої 100-річчю заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, вміщено документи, матеріали, світлини і перелік переконливих фактів про багатогранну, цілеспрямовану діяльність фундатора і першого ректора цього вищого навчального закладу, міністра народної освіти і головного уповноваженого уряду УНР, визначного громадського діяча, відомого вченого-мовознавця та історика української культури, екстраординарного професора Івана Івановича Огієнка (1882–1972) в царині заснування, юридичного оформлення і подальшого розвитку створеного за його найактивнішої участі державного українського університету в Кам’янці-Подільському.

Розраховано на науковців, викладачів, архівних і музейних працівників, освітян, студентів, старшокласників, усіх, хто цікавиться складною історією національної вищої школи і шанує багатовіковий поступ української культури.

Копилов С.А. Світова історіографія новітньої добиСвітова історіографія новітньої доби : навч.-метод. посіб. для студ. іст. ф-ту / С. А. Копилов, В. В. Верстюк. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2012. – 55 с.

Даний методичний посібник призначений для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів. Він містить плани семінарських занять, список пропонованих джерел і літератури до кожного з них, методичні поради студентам у підготовці до занять, уривки з праць видатних істориків ХХ – початку ХХІ ст. та термінологічний словник. В ньому також подано теми рефератів і методичні поради до їх написання, варіанти аудиторної контрольної роботи, список основних джерел та літератури до розділу «Світова історіографія новітньої доби» курсу «Історіографія всесвітньої історії». Переглянути електронний варіант.

Описи Подільської губерніїОписи Подільської губернії кінця XVIII – початку ХІХ ст. / [уклад., автори вступ. ст.: С. А. Копилов, А. Б. Задорожнюк]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 124 с.

У книзі вперше в повному обсязі друкуються описи Подільської губернії («Топографічний і камеральний опис Поділля 1800 року», «Географічний, гідрографічний, топографічний і економічний опис Подільської губернії і до нього атлас 1806 року») із архівосховищ України і Російської Федерації. Вони були укладені губернським землеміром Карлом Екстерном майже відразу після другого поділу речі Посполитої, коли формувалася територія губернії і відбувався процес її інкорпорації до складу Російської імперії. У вступній статті проаналізовано історію створення цих описів і визначено їх значимість як історичного джерела з історії соціально-економічного і демографічного розвитку Подільської губернії на межі ХVІІІ – ХІХ ст.

Розраховано на науковців, музейних працівників, освітян, студентів, всіх, хто цікавиться історією Поділля.

Вища педагогічна освіта і наука. Хмельницька областьРозвиток історичної науки на Хмельниччині у 1920-х – на початку 2000-х рр. / С. А. Копилов // Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька обл. : [кол. моногр.] / [ред. рада вид.: В. Г. Кремень (голова) та ін. ; редкол. тому: О. М. Завальнюк (голова), В. О. Гнатюк, С. А. Копилов та ін.]. – Київ : Знання України, 2010. – С. 157–175.

Пропонована монографія – одна з серії книг, присвячених комплексному аналізу педагогічної освіти і науки в Україні. Характерні риси педагогічної освіти Хмельницької області висвітлюються в площині історії розвитку, природно-географічних і екологічних умов Хмельницької області. Послідовно розкрито багатство інтелектуально-культурного потенціалу краю в єдності науки і культури. Простежено історичний розвиток педагогічної освіти Хмельницького краю, показаний громадсько-педагогічний рух у ХХ столітті, боротьба передових сил за перетворення педагогічної освіти і науки Хмельницької області на демократичних засадах.

Для всіх, хто має професійну необхідність або особисту потребу у вивченні педагогічної освіти і науки Хмельницького краю.

Копилов С.А. Історіографія всесвітньої історіїІсторіографія всесвітньої історії : метод. рек. до семінар. занять для студ. денної та заочної форм навчання / С. А. Копилов. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2009. – 44 с.

Даний методичний посібник призначений для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів. Він містить плани семінарських занять, список пропонованих джерел і літератури до кожного з них, методичні поради студентам у підготовці до занять та термінологічний словник. Переглянути електронний варіант.

Копилов С.А. Історичний факультет К-ПНУІсторичний факультет Кам’янець-Подільського національного університету : історичний нарис / С. А. Копилов, В. П. Газін. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 76 с.

У нарисі висвітлено минуле і сучасне історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету. Авторами відображено ті зміни, які відбувалися на факультеті у зв’язку з реформуванням навчального закладу. Значна увага приділена вченим-історикам, які працювали в різні часи та своєю працею і науковими досягненнями принесли визнання факультету та університету загалом.

Копилов С.А. Леонід Антонович Коваленко вчений педагог особистістьЛеонід Антонович Коваленко: вчений, педагог, особистість : [монографія] / С. А. Копилов, В. С. Степанков. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 192 с. – (До 90-річчя від дня заснування Кам’янець-Подільського державного українського університету та 100-річчя від дня народження Л. А. Коваленка).

У монографії висвітлюється життєвий шлях, педагогічна і наукова діяльність Леоніда Антоновича Коваленка – відомого українського вченого-історика. Показано його тернистий шлях від черкаської сільської глибинки, через учителювання, страхіття комуністичного тоталітарного режиму та Другої світової війни – до висот вітчизняної науки.

Адресується науковцям, студентській молоді, широкому колу читачів, зацікавлених історією вищої історичної освіти в Україні та українській історіографії. Переглянути електронний варіант.

Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 рр (2008)Новітня історія країн Європи і Америки 1918–1945 рр. : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Газін, С. А. Копилов ; наук. консультант А. О. Копилов. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Вид. дім «Слово», 2008. – 472 с. – (Рек. МОН України).

У підручнику висвітлюється історія країн Європи та Америки в період 1918–1945 рр. На основі великого фактичного матеріалу аналізуються економічний і соціально-політичний розвиток держав регіону, ті нові соціальні явища (комунізм, фашизм, світова економічна криза, система ДМК), які з’явилися в часи між двома війнами. Значну увагу приділено розвитку міждержавних відносин, дослідженню процесів, що призвели до Другої світової війни, ходу воєнних дій 1939–1945 рр.

Для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів та вчителів історії загальноосвітніх шкіл. Переглянути електронний варіант.

Копилов С.А. Джерелознавство нової і новітньої історії країн Європи і АмерикиДжерелознавство нової і новітньої історії країн Європи і Америки : навч.-метод. посіб. / С. А. Копилов. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, 2007. – 47 с.

Даний методичний посібник призначений для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів. Він містить навчальну програму курсу, плани семінарських занять, список пропонованих джерел і літератури до кожного з них, методичні поради студентам у підготовці до занять, питання до заліку та методичні поради до його складення, термінологічний словник. Переглянути електронний варіант.

Копилов С. та ін. Казанський собор у Кам'янці-Подільському (історична довідка)Казанський собор у Кам’янці-Подільському (історична довідка) / А. Задорожнюк, С. Копилов, М. Петров. – Кам’янець-Подільський : Мошак М. І., 2007. – 52 с.

Увазі читачів пропонується історичний нарис про архітектурну пам’ятку м. Кам’янця-Подільського нової та початку новітньої доби – храм Казанської Богоматері, що знаходився на вул. Соборній (тепер вул. Татарська) у Старому місті, його виникнення, існування та занедбання цієї історичної пам’ятки.

Копилов С.А. Проблеми історії слов’янських народів в історичній думці УкраїниПроблеми історії слов’янських народів в історичній думці України (остання третина ХVІІ – початок ХХ ст.) : [монографія] / С. А. Копилов. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2005. – 464 с.

У монографії з’ясовуються закономірності зародження й розвитку історичної думки в Україні (остання третина ХVІІ – початок ХХ ст.) у дослідженні минулого слов’янських народів. Приділяється велика увага висвітленню гносеологічних та соціокультурних функцій історичних знань, аналізу творчого доробку видатних істориків-славістів України періоду національного відродження.

Книга розрахована на діячів науки і культури, студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, усіх, кого цікавить історія розвитку історичної думки в Україні. Переглянути електронний варіант.

Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки 1945-2002 (2004)Новітня історія країн Європи та Америки 1945–2002 рр. : навч. посіб. для студ. іст. спец. вищ. навч. закл. / В. П. Газін, С. А. Копилов ; за ред. А. О. Копилова. – Київ : Либідь, 2004. – 624 с. – (Рек. МОН України).

У посібнику викладено систематичний курс новітньої історії країн Європи та Америки. На багатому фактичному матеріалі висвітлюється соціально-економічний та політичний розвиток країн двох континентів. Глибоко аналізуються суспільні процеси зламу тисячоліть, характеризуються тенденції та окреслюються перспективи їх розвитку.

Для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів, учителів історії. Переглянути електронний варіант.

Кам'янець-Подільський державний університет минуле і сьогоденняІсторичний факультет / О. М. Завальнюк, С. А. Копилов, В. Н. Рокачук // Кам’янець-Подільський державний університет: минуле і сьогодення / [творчий задум та заг. ред. О. М. Завальнюка]. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2003. – С. 204–229.

Ця книга розповідає про історію і сьогодення Кам’янець-Подільського державного університету – найдавнішого вищого навчального закладу Поділля.

Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 (2003)Новітня історія країн Європи та Америки 1918–1945 рр. : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Газін, С. А. Копилов ; наук. консультант А. О. Копилов. – Вид. 2-ге, допов. і переробл. – Київ : Вид. дім «Слово», 2003. – 472 с. – (Рек. МОН України).

У підручнику висвітлюється історія країн Європи та Америки в період 1918–1945 рр. На основі великого фактичного матеріалу аналізуються економічний і соціально-політичний розвиток держав регіону, ті нові соціальні явища (комунізм, фашизм, світова економічна криза, система ДМК), які з’явилися в часи між двома війнами. Значну увагу приділено розвитку міждержавних відносин, дослідженню процесів, що призвели до Другої світової війни, ходу воєнних дій 1939–1945 рр.

Для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів та вчителів історії загальноосвітніх шкіл.

Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки 1945-2000 (2000)Новітня історія країн Європи і Америки 1945–2000 рр. : навч. посіб. [для студ. іст. ф-тів вищ. навч. закл.] / В. П. Газін, С. А. Копилов ; за ред. А. О. Копилова. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2000. – 476 с. – (Рек. МОН України).

У посібнику об’єктивно викладено систематичний курс новітньої історії країн Європи та Америки за період з 1945 до 2000 року. На основі багатого фактичного матеріалу подається соціально-економічний та політичний розвиток країн двох континентів, аналізуються суспільні процеси і зміни, що відбулися у другій половині ХХ ст.

Посібник розрахований на студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів та вчителів історії середніх шкіл.

Газін В.П., Копилов С.А. Новітня історія країн Європи та Америки 1918-1945 (1997)Новітня історія країн Європи та Америки. 1918–1945 рр. : навч. посіб. / В. П. Газін, С. А. Копилов ; за ред. А. О. Копилова. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, інформ.-вид. від., 1997. – 388 с. – (Рек. МОН України).

У посібнику висвітлюється історія країн Європи та Америки в період 1918–1945 рр. На основі великого фактичного матеріалу аналізуються економічний і соціально-політичний розвиток держав регіону, ті нові соціальні явища (комунізм, фашизм, світова економічна криза, система ДМК), які появилися в часи між двома війнами. Значну увагу приділено розвитку міждержавних відносин, дослідженню процесів, що призвели до Другої світової війни, ходу воєнних дій 1939–1945 рр.

Для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів та вчителів історії загальноосвітніх шкіл.

Опря Тамара Миколаївна,

завідувач інформаційно-бібліографічного відділу

135993 : Переглядів взагалі - 1 : Переглядів за сьогодні

Залиште коментар