Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Гетьман Павло Скоропадський в історії Української національно-демократичної революції 1917–1920 рр.: освітній аспект

  • 0

Гетьман Павло Скоропадський в історії Української національно-демократичної революції 1917–1920 рр.: освітній аспект

Чимало дослідників історії України часів держави П. Скоропадського звертають увагу, зокрема, на значні досягнення її національно-культурної політики. Проте поза увагою залишається позиція гетьмана у цьому процесі, який зачепив і сферу університетської освіти.

скоропадський

Українська гетьманська держава за роки свого існування мала 17 гетьманів. Усі вони були носіями ідеї незалежної самостійної Української держави. Втіленню цієї ідеї в життя вони присвятили все своє життя, поставали за мету виборити звільнення українського народу від панування чужинців. Діяти цим гетьманам довелося в найскладніших для України історичних умовах.

Після здобуття Української справжньої незалежності і державного суверенітету ми нарешті маємо змогу по-новому подивитися на постать Павла Скоропадського – останнього українського гетьмана.

22 жовтня 2018 року Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка відсвяткував 100-літній ювілей. Цінним джерелом історії Кам’янець-Подільського Українського університету – попередника нинішнього Кам’янець-Подільського національного університету імені І. Огієнка є однодневна газета “Свято Поділля”. Шпальти газети завершуються публікацією “Ухваленою Радою Міністрів закону про заснування Кам’янець-Подільського Державного Українського Університету”, затвердженого гетьманом Павлом Скоропадським від 17 серпня 1917 року.

Пропонуємо Вашій увазі віртуальну виставку.

vustavka (9)Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії : Всеукр. наук. конф. 19-20 травня 2008 р. : збірник. – Київ : Вид-во імені Олени Теліги, 2008. – 320 с.

В основу збірника покладено матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії”, присвяченої 90-річчю утворення Української держави та 135-річчю від дня народження П. Скоропадського.

vustavka (2)Завальнюк О. М. Українська еліта і творення національної університетської освіти: фундатори й будівничі (1917-1920 рр.) / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2005. – 496 с.

У посібнику вміщено 20 нарисів про видатних державних, освітніх і громадських діячів, які зробили великий внесок у творення і функціонування українських університетів – одного з найбільших досягнень національного відродження 1917-1920 років.

Видання розраховано на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, усіх, хто цікавиться історією національної вищої школи в Україні.

vustavka (4)Завальнюк О. М. Утворення і діяльність державних українських університетів (1917-1921 рр) : монографія / О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 644 с.

У монографії на основі багатої архівно-документальної бази, здобутків вітчизняних і учених діаспори досліджується багатогранний процес утворення та діяльності державних українських університетів у 1917-1921 роках через з’ясування основних чинників університетотворення і усіх важливих складових життя національних вищих шкіл.

Розрахована на істориків, аспірантів, студентів історичних факультетів, усіх, хто цікавиться історією освітньо-культурного відродження українського народу.

vustavka (3)Завальнюк О. М. Кам’янець-Подільський в українській революції 1917-1920 рр. : навч. посіб. зі спецкурсу для студентів історичного факультету / О. М. Завальнюк, О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 116 с.

У посібнику висвітлено основні процеси, події і факти, пов’язані з роллю і місцем Кам’янець-Подільського в Українській революції 1917-1920 рр., яка стала важливим періодом в революції основних завдань розвитку молодої української нації.

Розраховано на викладачів і студентів-істориків, вчених, краєзнавців, вчителів і учнів.

vustavka (6)Кам’янець-Подільський державний український університет (1917-1921 рр.) у документах і матеріалах / уклад. : С. А. Копилов, О. М. Завальнюк. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2016. – 848 с.

У науково-документальному виданні із серії, присвяченої 100-річчю заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, вміщено документи і матеріали, які розкривають процес появи в добу Української Центральної Ради ідеї заснувати вогнище національної вищої освіти, науки і культури в історичному Кам’янці-Подільському.

Розраховано на науковців, викладачів, архівних і музейних працівників, освітян, студентів.

vustavka (11)Реєнт О. П. Усі гетьмани України: легенди, міфи біографії / О.П. Реєнт, І. А. Коляда. – Харків: Фоліо, 2016. – 415 с. – (Серія “Історичне досьє”).

У книжці подається правдивий і об’єктивний життєпис 17 гетьманів України, а також інших найвищих військових керівників українського козацтва.

Розрахована на науковців, викладачів, освітян, студентів.

 

vustavka (7)Ростовець М. Скоропадський і скоропадчуки / М. Ростовець – Канада, 1938. – 40 с.

Це спогади про гетьмана П. Скоропадського.

 

 

vustavka (10)Рубльов О. С. Українські визвольні змагання 1917-1921 рр. Т. 10 / О. С. Рубльов, О. П. Реєнт. – Київ : Видав. Дім “Альтернативи”, 1999. – 319 с. – (Серія “Україна крізь віки”).

Десятий том 15-томного видання “Україна крізь віки” присвячений буремним подіям 1917-1921 рр., коли Україна вперше в ХХ ст. намагалася здобути незалежність.

Всім, хто цікавиться історією України.

vustavka (5)Свято Поділля : однодневна газета / видання Подільського Українського т-ва “Просвіта”. – Кам’янець на Поділлі, 1918. – 22 жовт.

Газета присвячена відкриттю на Поділлі університету – осередку української культури, її фундаторам і будівничим.

vustavka (1)Скоропадський П. Спомини / П. Скоропадський. – Київ : Вид-во “Україна”, 1992. – 112 с.

Павло Скоропадський – останній гетьман України – у своїх спогадах розповідає про маловідомі факти з історії громадської війни в Україні, цікаві подробиці про діяльність Центральної Ради, а також про належний шлях, справжнє ходіння по муках, “що пройшла” українська інтелігенція у ті буремні роки.

Розрахована на тих, хто цікавиться історією України.

imageСолуха П. Договір з Москвою проти гетьмана Павла Скоропадського / Петро Солуха. – Нью-Йорк, 1973. – 378 с.

Книга присвячена пам’яті Гетьмана Павла Скоропадського з нагоди 100-річчя його народження.

Виставку підготувала

Крючкова Н. Д., провідний бібліотекар відділу рідкісних видань

12522 : Переглядів взагалі - 1 : Переглядів за сьогодні

Залиште коментар