Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Категорія: Бібліографічні огляди

  • 0

  • 0

На допомогу психологу

Бібліографічний огляд фахових періодичних видань з психології читального залу факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології.

“Читати далі”


  • 0

  • 0

  • 0

Організація готельно-ресторанної справи

Готельно-ресторанний бізнес на думку науковців, економістів і спо­стерігачів усього світу — це сфера людської діяльності, яка бурхливо розвивається у найближчі роки. Готельне господарство — основний фактор і важлива скла­дова туристичної інфраструктури, відіграє провідну роль у презен­тації вітчизняного туристичного продукту на світовому ринку ту­ристичних послуг.

“Читати далі”


  • 0

Бібліографічні джерела інформації – на допомогу науковцям університету

Бібліографічні видання

Бібліографія була і буде постійним супутником освіти, помічником тих, хто веде цілеспрямований пошук інформації, оволодіває раціональними методами роботи над книгою і текстом. Це необхідний інструмент в роботі науковця, студента, викладача.

“Читати далі”


  • 0

Тарас Григорович Шевченко – великий поет України

Тарас Шевченко – велична постать історичного та літературного життя нашої України. Його справедливо називають Великим Українцем, адже у ньому наша історія, наша мрія, наша надія.

“Читати далі”


  • 0

Тарас Григорович Шевченко в історії України

Бібліографічний огляд підготовлено до дня народження Тараса Шевченка.

“Читати далі”

  • 0

Український байкар (до 190 річчя Л. Глібова)

Бібліографічний огляд підготовлено до 190 річчя від дня народження Леоніда Івановича Глібова.

“Читати далі”

  • 0

Спеціалізований фонд документів відділу рідкісних видань

Рідкісні виданняСпеціалізований фонд документів відділу рідкісних видань бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка – унікальне зібрання книжкових пам’яток світового рівня. Кожна книга у відділі справедливо вважається бібліофільською рідкістю і розглядається як важлива книжкова пам’ятка про Поділля.

“Читати далі”