Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Категорія: Бібліографічні покажчики

  • 0

Бібліографічний покажчик “Видання особового фонду Павла Дорожинського, які зберігаються у фонді читального залу історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка”

Даний покажчик містить перелік документів історичного спрямування, що зберігаються у фонді читального залу історичного факультету. Матеріал покажчика згруповано за алфавітом прізвищ авторів та назв документів.

“Читати далі”


  • 0

Поточний покажчик періодичних видань в бібліотеці на 2017 рік.

Покажчик містить бібліографічну інформацію про періодичні видання, які отримує бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені  Івана Огієнка у 2017 році, систематизовані за розділами “Газети”, “Журнали”, “Місцева періодика”, підрозділами “Українські”, “Зарубіжні” й подані в алфавітному порядку. Вказана й періодичність виходу газет, журналів та підрозділи університету, в яких вони знаходяться.

“Читати далі”


  • -

Періодичні видання в бібліотеці на 2016 рік

Поточний покажчик періодичних видань в бібліотеці на 2016 рік.

“Читати далі”


  • -

Бібліографічні покажчики

Save

Бібліографічні покажчики у фондах наукової бібліотеки Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : метабібліографія / Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека ; [уклад.: В. С. Прокопчук, В. М. Пархоменко, Г. В. Гайшук ; редкол.: С. А. Копилов (голова), Л. В. Баженов, І. М. Конет та ін. ; бібліогр. ред. Т. М. Опря]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 242 с.

 

Save

Наукові записки (праці) Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : бібліографічний покажчик змісту (1920–2009 рр.) / Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека ; [уклад.: О. В. Веселовська, Т. М. Опря, В. М. Пархоменко ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.), О. Б. Комарніцький та ін.]. – Кам`янець-Подільський : Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – 120 с.

 

Save

Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (1918-2008) : бібліогр. покажч. / [уклад.: Т. М. Опря, В. М. Пархоменко, Л. П. Савченко, Є. П. Сільвеструк ; редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.), О. Б. Комарніцький та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2008. – 112 с.