Бібліотека Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Категорія: Обмінний фонд

  • -

Обмінний фонд

Категорія : Обмінний фонд

Обмінний фонд наукової бібліотеки Кам`янецьПодільського національного університету імені Івана Огієнка почав формуватися з жовтня 2007 року. Станом на 1.01.2017р. фонд нараховує 5668 примірників. Основними напрямами діяльності обмінного фонду є:

– сприяння раціональному використанню бібліотечних ресурсів держави;

– сприяння формуванню доукомплектування та поліпшення якісного складу діючих фондів бібліотек країни.

“Читати далі”