Матеріали конференцій

Матеріали конференцій

Випуск 1

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету. Серія. Бібліотекознавство. Книгознавство / [редкол.: О. М. Завальнюк (голова), В. С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Вип. 1. – Кам’янець-Подільський, 2008. – 565 с.

Переглянути

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : серія : бібліотекознавство, книгознавство. Вип.2 / [редкол. : О.М. Завальнюк(голова) , В.С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.] ; Кам’янець-Поділ.нац. ун-т ім. Івана Огієнка, наукова бібліотека. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – 648 с.

Переглянути

Save

Наукові праці Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека; редкол.: С.А. Копилов (голова), В.С. Прокопчук (відп. ред.) [та ін.]. – Кам`янець-Подільський: Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2013. – 328 с. – (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство; вип. 3).

 

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип. 4 / Кам’янець-Поділ.нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Наукова бібліотека ; [редкол. : С.А Копилов (голова) , В.С. Прокопчук (відп. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнко, 2015. – 395 с. – (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство)

Переглянути

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип.5 / [редкол.: Копилов С.А. (голова), Л.В.Климчук та ін.]. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2018. – 268 с. – (Серія: Бібліотекознавство. Книгознавство).

Переглянути

У збірнику подано доповіді і повідомлення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Університетські бібліотеки: історія, досвід та перспективи розвитку» (до 100-річчя заснування бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка), яка відбулася 27-28 вересня 2018 року, а також документи і матеріали, що стосуються діяльності бібліотеки університету, проблем бібліотекознавства, книгознавства, документознавства та інформаційної діяльності. Теоретичні узагальнення і практичний досвід, відображені в них, можуть використовуватись працівниками бібліотек, викладачами та студентами навчальних закладів системи освіти і культури.