Спеціальні бібліотеки (бібліотеки науково-дослідних установ, навчальних закладів)

Спеціальні бібліотеки (бібліотеки науково-дослідних установ, навчальних закладів)

Бібліотека Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана

Бібліотека Київського національного торговельно-економічного університету

Бібліотека Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка

Бібліотека Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Миколаївська науково-педагогічна бібліотека

Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр ім. Ярослава Мудрого Міжрегіональної Академії управління персоналом (Київ)

Наукова бібліотека Донецького національного університету

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка

Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова

Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія”

Наукова бібліотека Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова

Наукова бібліотека Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (Луганськ)

Наукова бібліотека Тернопільського державного економічного університету

Наукова бібліотека Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя

Науково-технічна бібліотека Вінницького державного технічного університету

Науково-технічна бібліотека Донецького національного технічного університету

Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна

Бібліотека вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського