Нові надходження літератури до читального залу № 1 у 2016 році

 • -

Нові надходження літератури до читального залу № 1 у 2016 році

 1. Дорогоцінна енциклопедія українознавства. – Донецьк : «ВКФ БАО», 2011. – 288 с.

Національні традиції українців – це передусім річне коло свят, церковних та сезонних, що наповнювали життя наших предків глибоким змістом. Про неосяжний світ української культури читайте на сторінках цієї книжки.

Видання може бути використане як популярний довідник або як матеріал для пізнавального і цікавого читання.

Адресовано широкому колу читачів.

 1. Харчук Р. Б. Сучасна українська проза: постмодерний період : навч. посіб. / Р. Б. Харчук. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : ВЦ «Академія», 2011. – 248 с. – (Серія «Альма-матер»).

У навчальному посібнику йдеться про особливості розвитку сучасної української прози. Проаналізовано творчість найпомітніших у цьому часі прозаїків і розкрито домінантні ознаки стильових течій, які вони представляють.

Для студентів вищих навчальних закладів.

 1. Тарнашинська Л. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління: (історико-літературний та поетикальний аспекти) / Л. Тарнашинська. – Київ : Смолоскип, 2010. – 632 с.

У монографії досліджуються історико-літературний та поетикальний аспекти українського шістдесятництва в іменах. Такий персоналістський вимір (окремі профілі на тлі покоління) дозволяє читачеві побачити епоху і в постатях, і через призму творчості, а також скласти уявлення про «зоряний інтеграл» того покоління, яке залишило такий значний слід у свідомості українства.

Видання розраховане на науковців, викладачів, студентів, аспірантів, ширкни коло тих, кого цікавить історія та проблематика українського шістдесятництва.

 1. Рудько Г. І. Україна, яку ми втрачаємо / Г. І. Рудько. – Чернівці : Букрек, 2015. – 280 с. : іл.

Про те, як людина в результаті нераціональної техногенної діяльності руйнує довкілля, де жити нашим нащадкам, як запобігти зсувам, повеням та іншим екологічним лихам – про це книга знаного в Україні і за рубежем ученого Георгія Рудька.

Для широкого кола читачів.

 1. Александров О. Література Київської Русі : Між міфопоетикою і християнським символізмом : [Статті. Монографії] / О. Александров. – Одеса : Астропринт, 2010. – 472 с.

У запропонованій читачам книзі розвивається думка про своєрідність літератури Київської Русі ХІ – ХІІ ст., яка зумовлена тим, що вона виникла на перехресті двох епох вербальної творчості: міфопоетичної, укоріненої у глибинах народного духу, та канонічного християнського символізму у його візантійському варіанті.

Адресована вченим-медієвістам, студентам-філологам, усім, хто цікавиться вітчизняними старожитностями.

 1. Брайчевський М. Ю. Автор «Слова о полку Ігоревім» та культура Київської Русі [монографія] / М. Ю. Брайчевський ; за ред. Ю. В. Павленка. – Київ : «Фенікс», 2005. – 552 с.

Монографія М. Ю. Брайчевського – видатного вченого-мислителя, поета і художника, що друкується після смерті її автора, доводить автентичність «Слова о полку Ігоревім» і в широкому соціокультурному контексті Київської Русі вирішує питання про час написання твору, походження. соціальну приналежність, культурні обрії, ідейні позиції та політичні уподобання її автора.

Розрахована на вчених, викладачів та студентів гуманітарних факультетів, всіх, хто цікавиться витоками вітчизняної культури.

 1. Нечитайло В. В. Облога : повісті та оповідання / Віталій Нечитайло. – Кам’янець-Подільський : «Медобори-2006», 2014. – 304 с.

Книга Віталія Нечитайла – самобутня, світоглядна, мистецьки вартісна версія фізичної і духовної облоги людських душ, боротьби добра і зла, здатності до самопожертви заради вічних істин.

 1. Кудрявцев М. Г. Нариси з теорії літератури та компаративістики: духовно-етичні аспекти / М. Г.  Кудрявцев. – Кам’янець-Подільський : Сисин О. В., 2014 – 156 с.

У книзі нарисів доктора філологічних наук, професора Кудрявцева М. Г. розглядаються духовно-етичні підходи до проблем міфопоетики як національної, так і зарубіжної класики, до еволюції жанрів, засобів художнього пізнання та інтерпретації дійсності – власне аспектів, що висвітлюються у світлі історико-функціональної ролі літератури, її зв’язку з життям значна увага приділяється проблемам злочину і покарання в літературі, зображенню духовно-етичних деформацій у суспільстві.

 1. Довженко О. П. Щоденникові записи / Олександр Довженко ; післямова О. В. Красовицького; худож.-оформлювач О. М. Іванова. – Харків : Фоліо, 2015. – 717 с. : іл.

Ця книга – найбільш повна публікація щоденникових записів Олександра Петровича Довженка (1894–1956) за період з 1939-го по 1956 р., де він фіксує основні події свого життя, починаючи з виходу на екрани фільму «Щорс» (1939) і до завершення роботи над сценарієм «Поеми про море» (1956).

Видання призначено не тільки для мистецтвознавців, але і для всіх, хто цінує і цікавиться творчістю видатного українського кінорежисера і письменника Олександра Петровича Довженка.

 1. Стус В. Феномен доби (сходження на Голгофу слави) / В. Стус. – Київ : Т-во «Знання» України, Видавничо-поліграфічний центр «Знання», 1993. – 96 с.

Книга «Феномен доби» написана в 1970–1971 рр. Це книга не лише про Тичину – вона про трагедію людини в умовах тоталітарного режиму, про згубну дію казармового соціалізму на культуру, духовність народу.

 1. Українська література. Хрестоматія. 9 клас / упоряд. Н. І. Черсунова ; наук. ред. О. В. Єременко. – Харків : Співак В. Л., 2011. – 528 с. – (Серія «Lexis»).

Хрестоматію створено відповідно до чинної програми з української літератури та за вимогами нової «Концепції літературної совіти», мета якої – «виховання творчого читача із самостійним критичним мисленням, формування гуманістичного світогляду, загальної культури, естетичних смаків особистості».

Видання розраховане на учнів 9 класу, вчителів загальноосвітніх навчальних закладів та всіх, хто цікавиться захопливим світом літератури.

 1. Українська література. Хрестоматія. 10 клас / упоряд. Є. В. Дмитренко ; наук. ред. О. В. Єременко. – Харків : Співак В. Л., 2011. – 736 с. – (Серія «Lexis»).

Хрестоматію створено відповідно до чинної програми з української літератури та за вимогами нової «Концепції літературної совіти», мета якої – «виховання творчого читача із самостійним критичним мисленням, формування гуманістичного світогляду, загальної культури, естетичних смаків особистості».

Видання розраховане на учнів 10 класу, вчителів загальноосвітніх навчальних закладів та всіх, хто цікавиться захопливим світом літератури.

 1. Українська література. Хрестоматія. 11 клас / упоряд. І. П. Гавриш ; наук. ред. О. В. Єременко. – Харків : Співак В. Л., 2011. – 736 с. – (Серія «Lexis»).

Хрестоматію створено відповідно до нових програм для 11-річної школи та за вимогами нової «Концепції літературної совіти», мета якої – «виховання творчого читача із самостійним критичним мисленням, формування гуманістичного світогляду, загальної культури, естетичних смаків особистості».

Видання розраховане на учнів 11 класу, вчителів загальноосвітніх навчальних закладів та всіх, хто цікавиться захопливим світом літератури.

 1. Шерех Ю. Третя сторожа : Література. Мистецтво. Ідеології / Юрій  Шерех. – Київ : Дніпро, 1993. – 589 с.

Юрій Шерех (Шевельов), професор Колумбійського університету (США), видатна постать у світовому мовознавстві та літературній критиці. Ця книга розкриває перед нами глибокий і оригінальний світ літературознавця, перу якого належать надзвичайно цікаві портрети класиків української літератури та сучасних письменників, роздуми про театр, архітектуру, інші мистецькі проблеми, а також спогади.