Нові надходження літератури в читальний зал історичного факультету у 2016 році

Нові надходження літератури в читальний зал історичного факультету у 2016 році

 1. Акти Волинського воєводства кінця XV – XVI ст. (із зібрання Пергаментних документів Архіву головного актів давніх у Варшаві) / підготовка до друку А. Блануци, Д. Ващука, Д. Вирського (латиномовні документи). – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2014. – 154 с.

У книзі досліджується комплекс документів «Акти Волинського воєводства» із зібрання Пергаментних документів Архіву головного актів давніх у Варшаві, матеріали якого хронологічно охоплюють період із 1492 по 1565 рр.

 1. Бондарчук Т. В. Кохання, розстріляне снайпером / Т. В. Бондарчук. – Хмельницький : Поліграфіст-2, 2014. – 320 с.

До книги увійшли спогади Тетяни Бондарчук про коханого чоловіка Сергія Боднарчука – Героя Небесної Сотні, Героя України, патріота, голову Старокостянтинівської міської організації ВО «Свобода», націоналіста, члена виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, вчителя фізики Старокостянтинівської гімназії, почесного громадянина міста та спогади побратимів, свободівців, друзів, однодумців, соратників, колег, учнів, громади міста Старокостянтинова про Людину, яка віддала своє життя за майбутнє України, загинула на вул. Інститутській у Києві, рятуючи поранених, 20 лютого 2014 року.

 1. Боровець І. Нова історія країн Європи та Америки 1870–1918 рр. Міжнародні відносини. Практикум : навч. посіб. для студ. іст. ф-тів та ф-тів міжнар. відносин ВНЗ / І. Боровець. – Кам’янець-Подільський : «Медобори-2006», 2014. – 264 с.

Представлений навчальний посібник-практикум має на меті організацію самостійної роботи студентів з текстами оригінальних джерел, у яких висвітлюються перипетії міжнародних відносин у 18701918 рр. Змістове наповнення посібника спрямовує студента на конструювання власного варіанту викладу матеріалу, компаративний аналіз, інтерпретацію змісту документів, формулювання висновків та оціночних суджень.

Рекомендується викладачам гуманітарних дисциплін, студентам історичних факультетів та факультетів міжнародних відносин ВНЗ, всім, хто цікавиться проблемами міжнародних відносин та зовнішньої політики.

 1. Газін В. П. Новітня історія країн Європи та Америки на початку ХХІ ст. : навч. посіб. / В П. Газін, С А. Копилов. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2015. – 284 с.

Навчальний посібник за своїм змістом і тематикою містить багатий матеріал, що відображає події та явища початку ХХІ століття, які формують тенденції й специфічні особливості, притаманні посткомуністичному світу.

Посібник розрахований для вчителів, студентів ВНЗ, учнів старших класів загальнооосвітніх шкіл, широкого кола читачів, зацікавлених проблемами соціально-економічного й політичного поступу країн Європи та Америки.

 1. Голиш Г М. Історія історичної науки від найдавніших часів до кіця ХІХ століття : підруч. для студ. ВНЗ зі спеціальності «Історія» / Г М. Голиш. – Черкаси : Вертикаль, видавець Кандич С Г., 2015. – 260 с. : іл.

У навчальному посібнику викладено історію історичного пізнання від його першоджерел до кінця ХІХ ст.

 1. Горюнова Є. О. Євроінтеграція : навч. посіб. / Є. О. Горюнова. – Київ : Академ. вид-во, 2013. – 224 с.

Історію формування та інституційну систему ЄС, принципи європейської єдності, сучасні проблеми політичного розвитку Євросоюзу, євроінтеграційні процеси в Україні розкрито в навчальному посібнику.

 1. Державне управління в країнах Стародавнього Сходу / [В. В. Омельчук (керівник авт. колективу) ; авт. передм. Ю. С. Шемшученко] : навч. посіб. – 2ге вид., уточн. і допов. – Київ : Золоті ворота, 2015. – 624 с. – (Серія: Світові традиції державного управління ; вип. 4).

Навчальний посібник присвячено розвиткові системи управлінсько-регулятивної діяльності країн Стародавнього Сходу.

 1. Історія Криму в запитаннях та відповідях / [О. Галенко (керівник авт. колективу), О. Бажан, О. Бачинська та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2015. – 525 с.

Популярнее за жанром і формою, видання водночас має науковий характер. До нього вміщено понад 120 статей – виважених і здебільшого узагальнених, що базуються на новітніх наукових підходах і широкій джерельній базі.

 1. Кіянка І. Б. Політична конфліктологія : навч. посіб. / І Б. Кіянка. – Львів : «Новий світ-2003», 2014. – 96 с.

Розглянуто теоретично-практичні проблеми конфліктів, їх сутність. Розкрито типологію, динаміку та механізми виникнення конфліктів.

 1. Комарніцький О. Б. Історія України (ХХ ст. – 2014 р.) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. України І–ІІ рівн. акредит. / О. Б. Комарніцький. – Кам’янець-Подільський : «Медобори-2006», 2014.– 328 с.

Навчальний посібник висвітлює певну проблему на різних етапах історичного минулого, містить матеріал довідникового спрямування, що торкається біографій визначних осіб, найважливіших подій, історичних термінів і понять.

 1. Орел Л. Українська родина: обряди і традиції / Л. Орел. – Київ : Вид-во ім. Олени Теліги, 2015. – 512 с.

Книга висвітлює звичаї та обряди українського народу, які здавна були збережені і передавалися від покоління до покоління впродовж його життя та побуту: родини, христини, молодіжні вечениці тощо.

 1. Перша світова війна 1914–1918 рр. і Україна: мовою документів і свідчень / упоряд. В. Шевченко. – Київ : «Вид-во Кліо», 2015. – 800 с.

Український контекст Першої світової війни відображено на сторінках пропонованого видання крізь призму найважливішого міжнародного дипломатичного листування, стратегічних і опертивних документів армійського командування, статистичних даних, спогадів і приватного листування офіцерів, рядових солдатів. В книзі опубліковані архівні та письмові музейні джерела.