«Шотландський чарівник» (до 145-річчя Вальтера Скотта)

  • 0

«Шотландський чарівник» (до 145-річчя Вальтера Скотта)

Вальтер Скотт (1771 – 1832) – відомий автор романтичних поем, балад, а також історичних романів. Велика кількість художніх образів була створена «шотландським чарівником», який вражав своїх читачів поетичністю змальованих ним картин життя народу, народних месників – Роб Роя, Мерриліза, Робін Гуда, а також величних історичних осіб – Кромвеля, Людовіка XI, Карла Сміливого, Роберта Брюса, Річарда І.

Але Скотт вважав, що письменик не може обмежитись лише фактами історії, він зобов’язаний об’єднувати історичну правду з фантазуванням, мета якого захопити читача, заставити його співчувати персонажам роману, розділити з ними всі їх надії та сподівання.

Пропонуємо Вашій увазі пройтися сторінками життя та творчості Вальтера Скотта в огляді документів, які є у фондах нашої бібліотеки.

Роман «Квентін Дорвад [1], написаний на початку 19 століття, критики визначають як один з найкращих творів знаменитого романіста. Дія «Квентінг Дорварда» відбувається в XV столітті, в одну з найцікавіших епох європейської історії. На перший погляд здається, що головним героєм роману є Квентін Дорвард – молодий шотландець, який вступає на службу в королівську гвардію Людвика XI. Але насправді, у книзі з великою силою та яскравістю зображена боротьба нової політичної систем з відживаючим феодальним ладом.

Крок за кроком відслідковує у своїх книгах долю Шотландії Вальтер Скотт. Громадянська війна XVII ст. знайшла своє відображення в романах «Легенда про Монтрозу» [2] та «Пуритани» [3]. В романі «Легенда про Монтрозу» змальована сумна доля шотландських горців. Вони хотіли зберегти свій родовий устрій, беручи участь у повстанні, але вожді намагались реставрувати феодальну монархію Стюартів. Автор зумів провдиво показати історичні події того часу і в цьому головна перевага роману.

XVII століття в європейській літературі – це століття релігійних війн. Не минула реформація і Англію. В романі «Пуритани» протидія фанатичних крайностей, релігійних суперечок, це поле боротьби фізичного і морального. Читаючи роман, з’являється відчуття, що історію творять не монархи, а народ.  Це закон історії.

Цікаво написаний роман «Роб Рой». Він побудований у формі автобіографічних записів героя, згадуючи про те, як сам автор був учасником захоплюючих пригод, пов’язаних з якобінським заговором. Роб Рой втілює ту особливу силу, той дух свободи та справедливості, які Вальтер Скотт бачить у характері простого люду.

Письменицька праця В.Скотта неоціненна. Звернемо увагу й на деякі книги літературно-критичного плану. Візьмімо до прикладу досідження Д. Дайчеса «Сэр Вальтер Скотт и его мир»[5]. Автор переконливо та легко показав великого письменника у взаємодії з його світом, дав змогу відчути «час» та «місце», які подарували людству твори В. Скотта.

У книзі дослідника А. А. Долинина «История одетая в роман» [6], йдеться про долю відомих історичних романів Вальтера Скотта. Дослідник відслідковує процес відношення читачів та літературних критиків до творчості «шотландського чарівника».

Наступне видання розраховане на дослідників українського та зарубіжного письменництва, а також усіх, хто цікавиться українсько-англійськими взаємозв’язками – монографія О. Попадинець «Історична романістика Вальтера Скотта і Михайла Старицького: проблема типологічного підходу» [7]. Науковець послідовно і детально розглядає теоретичні проблеми жанру історичного роману, сюжетні композиції у творчості В. Скотта і М. Старицького.

Книга Н. М. Ейшіскіної «Вальтер Скотт» [8] із серії критико-біографічних нарисів про життя і творчість зарубіжних письменників, твори яких ввійшли в скарбницю світової літератури становитиме інтерес для студентів, викладачів, дослідників життя і творчості В. Скотта.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

  1. Скотт В. Квентін Дорвард / В. Скотт. – Київ : Молодь, 1956. – 475 с.
  2. Скотт В. Легенда о Монтрозе / В. Скотт. – Москва : Госиздат худ. лит-ры, 1951. – 258 с.
  3. Скотт В. Пуритане / В. Скотт. – Москва : Худ. лит-ра, 1989. – 364 с.
  4. Скотт В. Роб Рой / В. Скотт. – Ленинград : Худ. лит-ра, 1980. – 360 с.
  5. Дайчес Д. Вальтер Скотт и его мир / Д. Дайчес. – Москва : Радуга, 1987. – 175 с.
  6. Долинин А. А. История одетая в роман : Вальтер Скотт и его читатели / А. А. Долинин. – Москва : Книга, 1988. – 317 с.
  7. Поподинець О. Історична романістика Вальтера Скотта і Михайла Старицького : проблема типологічного підходу / О. Поподинець. – Кам’янець-Подільський, 2011. – 240 с.
  8. Эйшискина Н. М. Вальтер Скотт : критико-биографический очерк / Н. М. Эйшискина. – Москва : Госиздат, 1959. – 111 с.

Озімовська І. Л.,

провідний бібілотекар центрального абонементу


Leave a Reply