«Совість української державності» (до 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського)

  • 0

«Совість української державності» (до 150-річчя від дня народження Михайла Грушевського)

Наука – це безперервний скептицизм.

М. С. Грушевський

У кожного народу є свої історичні постаті першої величини, яких не взмозі прикрити пил віків, як і не можуть зламати їх кайдани можновладців. До таких велетнів української національної культури, політичної думки і дії останніх двох століть належить М. Грушевський. Саме з його творчою спадщиною насамперед пов’язані ідеї відродження української культури, науки, громадської думки, відродження історичної свідомості й національної гідності народу.

Михайло Грушевський

М. Грушевський – невтомний дослідник історії та культури українського народу, поборник його соборності, злуки, розшматованих імперіалістичними силами, всіх українських земель.

Безцінні наукові праці М. Грушевського було вилучено з усіх бібліотек, а їхні бібліографічні раритети поховано у спецсховищах. Лише в останні роки частина з них побачила світ.

На замовлення Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України за Національною програмою випуску суспільно необхідних видань, видано «Повне зібрання творів М. Грушевського в 50-ти томах». Саме в першому томі [1] вміщено статті історіософського характеру, які визначали напрям і діяльність національно-визвольного руху наприкінці 19 на початку 20 століття.

Популярні наукові праці з історії релігії та церкви в Україні включає збірка творів «Духовна Україна» М. Грушевського [2]. В ній висвітлюється загальна концепція їх розвитку із стародавніх часів до початку 20 століття.

Публікація «Історія України-Руси» в 11 томах здійснюється спільними зусиллями українських вчених з провідними українознавчими центрами Заходу – Українським науковим інститутом Гарвардського університету та Канадським інститутом українських студій Альбертського університету. У першому томі [3] цього видання висвітлюються соціально-економічні, політичні і культурні процеси, що відбувалися на території України з найдавніших часів до початку 11 століття. Для істориків, археологів, філологів, всіх, хто цікавиться історичним минулим нашої Вітчизни.

Перша синтетична праця видатного українського вченого «Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця 14 сторіччя» [4] написана ще на студентській лаві. У ній на широкому джерельному матеріалі висвітлюється історія Київської землі, її економіка, культура та релігія.

Своєрідним продовженням «Історії України, приладженої до програми вищих початкових шкіл і нищих класів шкіл середніх» є «Новий період історії України за роки від 1914 до 1919» [5], де в хронологічному порядку йдеться про перебіг подій в Україні в період Світової війни, Лютневої і Жовтневої революцій, проголошення і перших кроків Української Народної Республік, боротьби за її незалежність.

Коротка популярна історія України, написана видатним українським вченим Михайлом Грушевським «Про старі часи на Україні» [6] вперше видана 1907 року. В книзі висвітлено сторінки історії українського народу від найдавніших часів, показано формування національної свідомості, державної і політичної думки.

Найболючіші питання нашого сьогодення можна знайти у збірнику М. Грушевського «Хто такі Українці і чого вони хочуть» [7]. Ми дедалі частіше переконуємося – писав М. Грушевький – що незнання власної іторії, підміна обєктивного і наукового аналізу політичними догмами завдають нашому суспільству непоправної шкоди і обходяться надто дорого.

Унікальна книга, створена патріархом української історії, видатним вченим і політичним діячем М. Грушевським «Як жив український народ» [8], спресовує в собі практично всі 10 томів його всесвітньовідомої «Історії України-Руси».

Найбільший український історик Михайло Грушевський здатний кожного здивувати своєю неймовірною працездатністю й широтою культурних та наукових зацікавлень.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ:

  1. Грушевський М. С. Твори : у 50-ти томах. Т. 1. Суспільно політичні твори 1894 – 1907 / редкол. П. Сохань та ін. – Львів : Світ, 2002. – 592 с.
  2. Грушевський М. С. Духовна Україна : зб. творів / М. С. Грушевський. – Київ : Либідь, 1994. – 560 с.
  3. Грушевський М. С. Історія України-Руси : в 11 т., 12 кн. Т.1. До початку ХІ віка. – Київ : Наук. думка, 1994. – 736 с.
  4. Грушевський М. С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава до кінця ХІV сторіччя / М. С. Грушевський. – Київ : Наук. думка, 1991. – 560 с.
  5. Грушевський М. С. Новий період історії України за роки від 1914 до 1919 / М. С. Грушевський. – Киів : Либідь, 1992. – 46 с.
  6. Грушевський М. С. Про старі часи на Україні : коротка історія України (для першого початку) / М. С. Грушевський. – Київ : Обереги, 1991. – 104 с.
  7. Грушевський М. С. Хто такі Українці і чого вони хочуть / М. С. Грушевський. – Київ : Знання, 1991. – 240 с.
  8. Грушевський М. С. Як жив український народ / М. С. Грушевський; худ. оформ. Ю. Кудя. – Київ : Веселка, 1992. – 111 с.

                                                             В. П. Чопик

бібліотекар центрального абонементу


Leave a Reply