«…Останній справжній козак козацької України»

  • 0

«…Останній справжній козак козацької України»

Данило Павлович Апостол

Данило Павлович Апостол

(1654-1734 рр.)

Рід Апостолів, що походив з Молдавії (Ваманського князівства), у ХVI-XVIII столітті відіграв помітну роль в історії Української козацької держави.

4 грудня 1654 року в козацькій сім’ї, Павла Охрімовича Апостола народився син, якого назвали Данилом.

Гетьман Лівобережної України (1727-1734 рр.), виявив себе умілим воєначальником та талановитим адміністратором.

Ставши гетьманом, він, незважаючи на свій поважний вік, з молодим запалом узявся за облаштування державного життя Гетьманщини: повністю оновив корпус генеральної і полкової старшини; сприяв налагодженню взаємовигідних торговельних зв’язків з Кримом; вживав заходів по створенню бюджету Гетьманщини; реформував судову систему; опікувався освітою та культурою.

Однак більшість починань гетьмана розбилися об глуху стіну колоніальної імперської бюрократії.

Гетьман  Д. Апостол – один з небагатьох козацьких керманичів, що знайшов спокій у рідній землі.

1Видатні постаті в історії України (ІХ – ХІХ ст.): Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети / [ред. кол.: В. І. Гусєв (кер. кол. авт.), В. П. Дрожжин, Ю. О. Калінцев та ін.] – Київ : Вища школа, 2002. – 359 с.

Наведено бібліографічні відомості, стисло висвітлено суспільно –політичні погляди Данила Апостола, його роль в історичному розвитку України.

Старий гетьман спрямував свою діяльність на впорядкування внутрішнього державного життя українського народу, на розширення автономії, щоб не допустити втручання російських чиновників у козацькі справи та самоврядування.

2Герасименко Н. О. Данило Апостол – гетьман Лівобережної України (1727-1734 рр.) / Н. О. Герасименко // УІЖ. – 1992. – № 3. – С. 92-102.

У статті висвітлюється життєвий шлях Данила Апостола. Основну увагу приділено його діяльності на посаді гетьмана – створенню «Пунктів», що регламентували політичне та економічне життя Лівобережної України, та роботі по кодифікації українського права.

3Енциклопедія історії України. В 10 т. / [ред. кол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк (заст. гол. кол.), В. Ф. Верстюк та ін.]. – Київ : Наук. думка, 2003. –Т. 1 : А – В. – 688 с.

Енциклопедія історії України плідна робота істориків упродовж 10 років.Редакційна колегія створила належне підґрунтя длякорінногопереосмислення концепції вітчизняної історії.

Перший том ЕІУ помістив біографію і суспільно-політичне життя гетьмана України Апостола Данила Павловича.

4Коляда І. «…старіший та найбільш заслужений у козацькому війську воїн, що користується найбільшою любов’ю всіх полків…» / І. Коляда // Історія в школі. – 2009. – № 11-12. – С. 1-2.

У статті дається біографія Данила Апостола, його суспільно-політична діяльність.

Цілком справедливою є оцінка автора проте, що Д. Апостол як державний діяч у нелегкій обстановці кінця 20-х рр. ХVІІІ ст. зумів відновити діяльність інституції Гетьманства, здійснити ряд правничих, господарських реформ. На той момент це мало велике значення, оскільки затримувало наступ російського централізму і поглинання України імперією.

5Крупницький Б. Д. Гетьман Данило Апостол та його доба / Б. Д. Крупницький. – Київ : Україна, 2004. – 288 с.

Книга присвячена гетьману Данилу Апостолу (1654-1734), непересічній постаті у вітчизняній історії, відважному воїнові, розумному адміністраторові, тямущому господареві.

 

6Реєнт О. П. Усі гетьмани України / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. – Харків : Філіо, 2007. – 415 с. – (Історичне досьє).

Українська Гетьманська держава за роки свого існування мала 17 гетьманів. Усі вони були носіями незалежної самостійної Української держави. Втіленню цієї ідеї в життя вони присвятили все своє життя, поставивши за мету вибороти звільнення українського народу від панування чужинців. Діяти цим гетьманам довелося в найскладніших, найтяжчих, іноді найтрагічніших для України історичних умовах.

У кінці надається правдивий і об’єктивний життєпис Данила Апостола, а також інших найвищих керівників українського козацтва.

7Сушинський Б. І. Козацькі вожді України. Історія України в образах її вождів та полководців ХV – ХІХ ст. Історичне есе. У 2 т./ Б. І. Сушинський. – 2-е вид., доп. – Одеса : ЯВФ, 2006. – Т. ІІ. – 584 с.

Ця книга – унікальне видання, в якому подаються історико-літературні есе про відомих маловідомих, або й зовсім невідомих широкому загалу – всього 205 імен – військових діячів України, через долю яких пізнаємо мужню, трагічну і, водночас, славну півтисячолітню історію нашої Вітчизни.

На сторінках книги розміщено життєпис миргородського полковника, гетьмана України Данила Апостола, якого вважали чільним полководцем часів гетьмана Івана Скоропадського. Але здобув він таку репутацію, заживши слави хороброго воїна і талановитого воєначальника, набагато раніше – в багатьох боях і походах.

30.11.2016

Виконала:

Гончарова Л. В., зав. сектором читального залу № 3 історичного факультету


Leave a Reply