«Світ Гоголя сповнений див» (до 210 річчя від народження)

  • 0

«Світ Гоголя сповнений див» (до 210 річчя від народження)

Великий Гоголю,
Наш отче і колего!
Колего?…А чом би й ні;
І за природою душі,
І за… папером.
В однім, вважай, коші.

Борис Олійник

Микола Васильович Гоголь народився 20 березня (1 квітня за новим стилем) 1809 року у селищі Великі Сорочинці Миргородського повіту Полтавської губернії в будинку відомого лікаря М. Я. Трохимовського. Земля України, це вона вигодувала, виховала Гоголя і то не лише фізично, а – що важливіше – духовно,з дитинства наділивши його красою своєї поезії, буянням пісенної творчості, епічною величавістю дум, фантастикою казок, переказами й легендами, барвистою образністю – всіма багатющими плодами народного духу.
Першу велику славу принесли Гоголю «Вечори на хуторі біля Диканьки», які він публікує в 1831 – 1832 рр. До видання «Вечори на хуторі біля Диканьки» [1] увійшли твори М. В. Гоголя про Україну, її людність, традиції, народне життя й побут. Основні збірки – «Вечори на хуторі біля Диканьки» і «Миргород» – доповнено статтями з «Арабесок», листуванням письменника. Твори подаються за прижиттєвими виданнями, де збережено чарівність народної мови. Примітки містять унікальні відомості з творчої історії кожної повісті. Для широкого читацького загалу.
Мужність, відвагу, вірність батьківщині, товариству, козацькій честі прославляє письменник у героїчній повісті «Тарас Бульба» [3]. Гоголь розкриває звитяжне минуле нашого краю, боротьбу за національну незалежність.
Суперечності щодо поеми «Мертвые души» [2] не втихають і до сьогодні. Комедія «Ревізор» і тепер залишається в репертуарі кращих театрів. Це сценічне дійство без позитивного героя, «темная сторона», де володарюють людські пороки.
До колективного збірника «Вінок М. В. Гоголю» [6] увійшли нариси, есе, виступи Олеся Гончара, Б. Олійника, Д. Павличка та інших авторів. В деяких матеріалах йдеться про минуле і сучасне полтавського краю, що дав світові геніального художника слова.
Дослідженням «Вечори на хуторі біля Диканьки», «Ревізор» та «Мертві душі» займався М. В. Попович. Свій роман-есе «Микола Гоголь» [8] присвячує видатному письменнику ХІХ ст.
Про родинні зв’язки видатного українського російськомовного письменника Миколи Гоголя, його учнів і вчителів з вісьмома гетьманами України, та княжим родом Петра І і багатьма іншими постатями розповів у книзі Олександр Відоменко «Одержимі» [5]. Книга адресується викладачам історії та зарубіжної літератури.
У книзі Г. В. Самойленка «Николай Гоголь и Нежин» [9] на широкому архівному та документальному матеріалі визначається роль міста Ніжина та Гімназії вищих наук. князя Безборотька в житті та творчості М. Гоголя та його товаришів. Особливе місце відводиться також матеріалу про увіковічення пам’яті М. Гоголя в Ніжині та вивченню його творчої спадщини. Книга адресована студентам, вчителям, краєзнавцям та всім, хто цікавиться особистістю М. Гоголя.
Малодосліджуванні аспекти гоголівської концепції природи і людини аналізуються в монографії С. Д. Абрамовича «Двоемирие Гоголя» [4], де природа в художньому світі письменника, трактується як творіння (natura naturata).
У книзі «Повість про Гоголя» [7] Олександр Полторацький показав «душевну драму» Гоголя, яка в останні роки призвела до фатальної кризи в його творчості.
Гоголь один. Трагічний у своїх помилках і великий у своїй любові до людей. Все життя він прагнув служити добру. Побачивши, як соціальна машина здатна розтоптати людську душу, перетворивши свого підданого на «існувателя», свідомість якого не піднімається над рівнем повсякденного буття, письменник відчайдушно кинувся на захист людської духовності, закликаючи до загальної любові як основи особистості і суспільства.

Список літератури:

  1. Гоголь М. В. Вечори на хуторі біля Диканьки. Миргород / М. В. Гоголь ; упоряд. тексту, авт. ст. та прим. В. Я. Звиняцьковський. – Київ : Либідь, 2008. – 488 с.Гоголь Н. В. Мертвые души. Ревизор / М. В. Гоголь. – Донецк : ООО ПКФ «БАО», 2007. – 448 с.
  2. Гоголь М. Ф. Тарас Бульба / М. В. Гоголь. – Київ : Веселка, 1971. – 124 с.
  3. Абрамович С. Д. Двоемирие Гоголя : монография / С. Д. Абрамович. – Каменец-Подольский : Каменец-Подольский национальный университет имени Ивана Огиенка, 2014. – 120 с.
  4. Відоменко О. А. Одержимі : роман-есе. – Хмельницький : Видавець ФОП Цюпак А. А., 2012. – 188 с.
  5. Вінок М. В. Гоголю : Гоголь і час / упоряд. В. В. Сосідко. – Харків : Прапор, 1989. – 252 с.
  6. Полторацький Ол. Повість про Гоголя : останні роки / Ол. Полторацький. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 318 с.
  7. Попович М. В. Микола Гоголь : роман-есе / М. В. Попович. – Київ : Молодь, 1989. – 208 с.
  8. Самойленко Г. В. Николай Гоголь и Нежин : монографія. – Нежин : ООО «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2008. – 316 с.

Підготувала:
Чопик В. П., бібліотекар ЦА


Leave a Reply