На допомогу психологу

 • 0

На допомогу психологу

Бібліографічний огляд фахових періодичних видань з психології читального залу КСПП.

Значну частину фонду читального залу факультету корекційної та соціальної педагогіки і психології складають газети та журнали. Періодичні  друковані видання – специфічна література, вони несуть читачу найновішу інформацію оперативніше, ніж книги і є джерелом, якщо можна так висловитися, більш демократичним. Вони являють собою засіб для створення дискусії та залучення до неї читачів, що об’єднані певними цілями. Періодика охоплює широкий спектр фахових проблем,  може мати сталі рубрики, продовжувані публікації, нести інформацію про нові наукові досягнення та анонсувати важливі події.

Пропонуємо вашій увазі огляд газет і журналів, покликаних допомогти в роботі як практикуючим психологам, так і студентам, що тільки здобувають знання і цій галузі.

ПСИХОЛОГ

Всеукраїнська газета для психологів, учителів, соціальних педагогів, виходить за сприяння Міністерства освіти і науки України, Національної академії наук України.

Газета  – своєрідна всеукраїнська творча лабораторія. Тут публікуються різноманітні методики, способи та форми діагностування проблем у дітей різного віку.

На сторінках видання психологи України діляться своїми думками та робочими набутками, обговорюють популярні проблемні теми та спільно шукають шляхи їх подолання. Тут можна знайти методичні рекомендації для вчителів, завдання для учнів або питання для обговорення. Матеріали, що публікуються у виданні, практичного спрямування, тому стануть у пригоді також працівникам громадських організацій, студентам навчальних закладів педагогічного спрямування, фахівцям з соціальної роботи та всім, хто працює в інтересах дитини.

Постійні газетні рубрики:

 • Підлітковий вік
 • Юнацький вік
 • Робота з батьками
 • Психологу-початківцю
 • Інклюзія
 • Психодіагностика
 • Арт-терапія
 • Між нами, психологами
 • Інтерв’ю
 • Молодший шкільний вік

Видається із січня 2002 року 2 рази на місяць, обсяг – до 52 сторінок.

ПСИХОЛОГ ДОШКІЛЛЯ

Всеукраїнська газета для психологів та вихователів дошкільних навчальних закладів, виходить за сприяння Національної академії педагогічних наук України.

Це інформаційно-методичне видання адресовано практичним психологам дошкільних навчальних закладів усіх типів.

Матеріали, котрі публікуються в  газеті, мають переважно практичне спрямування і розраховані на допомогу практичним психологам у роботі з дітьми всіх вікових категорій. Загальні рекомендації та поради стануть у пригоді також педагогічним колективам та батькам.

Газета має регулярні рубрики, наповнення яких здатне задовільнити потреби як зацікавлених фахівців,  так і  просто читачів:

 • Розмова з фахівцем
 • Методична робота
 • Робота з педколективом
 • Робота з батьками
 • 5-7 років
 • Роздуми психолога
 • Світ дитинства

Виходить один раз на місяць, обсяг – до 68 сторінок.

ПСИХОЛОГИЯ ЗРЕЛОСТИ И СТАРЕНИЯ

Щоквартальний журнал є  науково-практичним виданням, що видається російською мовою з січня  1997 р. в Російській Федерації та  публікує матеріали, котрі торкаються різноманітних аспектів психології зрілих та похилого віку людей – від чисто теоретичних і методологічних до опису конкретних технік психологічної допомоги та історій життя цікавих особистостей.

Журнал висвітлює  геронтологічні медико-біологічні проблеми та дає можливість психологам, соціальним працівникам та іншим спеціалістам, що займаються проблематикою зрілого та похилого віку, ділитися досвідом, ідеями, досягненнями, відкриттями.

Включає в себе такі рубрики:

 • Зрілий вік: діагностика та дослідження
 • Похилий вік: діагностика та дослідження
 • Вікові особливості
 • Психологічна допомога
 • Соціальний захист
 • Методологічні проблеми
 • Психологія та медицина
 • Інформація та наукові хроніки

ПСИХОЛОГІЯ І СУСПІЛЬСТВО

Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис, лауреат Загальнонаціональної громадської акції «Флагман освіти і науки України». Заснований у 2000 році, видається Тернопільським національним економічним університетом за сприяння Інституту соціальної та політичної психології НАПН України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Журнал входить до переліку наукових видань України. в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі психологічних. філософських та соціологічних наук.

В часописі можна знайти публікації на теми:

 • Проблеми суспільствотворення
 • Історія філософії
 • Онтологія. гносеологія, феноменологія
 • Фундаментальні дослідження
 • Теоретична психологія
 • Історія психології
 • Методологія як сфера миследіяльності
 • Економічна теорія та соціологія
 • Освітологія
 • Теорія і технології соціальної роботи
 • Соціальна психологія
 • Психодидактика
 • Психологічна служба
 • Програмово-методичний інструментарій
 • Аксіопсихологія

Виходить чотири рази на рік, сторінка в Інтернеті : http://journals.uran.ua/index.php/1810-2131

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Науково-методичний та практико-орієнтований психологічний журнал, котрий розглядає  основні теоретичні  та практичні положення психодіагностики, розроблені основоположниками цієї науки та сучасними науковцями.  Спеціалізується на тематичних випусках, має вікове обмеження 16+.  Публікує методичні матеріали,  учбові програми, експериментальний досвід.

Журнал виходить раз на два місяці російською мовою, видається в Москві з січня 2003 року.

ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ: ДИТЯЧИЙ САДОК

Щомісячний спеціалізований журнал, виходить з серпня 2012 року. Видається за інформаційної підтримки Міністерства освіти і науки України та Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Включений до Переліку фахових періодичних видань, рекомендованих для використання в практичній діяльності працівників психологічної служби системи освіти

Це видання допомагає підвищити професійну майстерність практичного психолога, організувати заходи для психологічної просвіти батьків і педагогів, а також отримати інструменти в роботі з дітьми з порушеннями фізичного та психічного розвитку, методичні поради з  діагностичної, корекційної та розвивальної роботи.

У кожному номері читача чекають консультації фахівців-дефектологів, логопедів, неврологів, педіатрів, реабілітологів, юристів, економістів та соціальних педагогів, відповіді на запитання, професійні конкурси та інша цікава інформація.

ШКІЛЬНОМУ ПСИХОЛОГУ. УСЕ ДЛЯ РОБОТИ

Науково-методичний щомісячний журнал, що виходить за участі інституту педагогіки АПН України, КМПУ ім. Б. Грінченка та сприяння Міністерства освіти і науки України. Заснований у травні 2008 року, має обсяг до 36 сторінок.

Матеріали видання, адресованого шкільним психологам, складають:

 • зразки документації, необхідної для роботи;
 • сучасні методики, психолого-педагогічні технології та діагностичний інструментарій;
 • розробки семінарів та тренінгів;
 • наочність та дидактичні матеріали;
 • обмін досвідом та обговорення робочих проблем шкільних психологів.

Публікації спрямовані на попередження відставань у навчанні, профілактику правопорушень та девіантної поведінки дітей та молоді, психологічне забезпечення управління навчальними закладами та діяльності шкіл нового типу; вивчення, формування і виховання особистості дитини і молодої людини. Важливе місце у журналі відведено проблемам підтримки психічного здоров’я школярів та їх рідних, психокорекції і психотерапії.

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ

Серію періодично видаваних посібників, кожен з яких присвячений окремій темі, засновано в 2003 році. Посібники призначаются для практикуючих психологів, педагогів і соціальних працівників, методистів, студентів, працівників дошкільних навчальних закладів, а також для всіх, хто за своїми професійними або батьківськими обов’язками стикається з психологічними проблемами дітей та підлітків.

Посібники мають виразну практичну спрямованість, що допоможе в роботі практикуючого психолога, вихователя ДНЗ чи соціального педагога.

Серед виданих є посібники на такі теми, як «Інтерпретація в практичній діяльності психолога», «Соціально-психологічний театр – метод роботи шкільного психолога», «Психолого-педагогічні аспекти роботи з дітьми», «Вплив материнської депривації на формування злочинної поведінки», «Психологія і педагогіка проблемних підлітків» та ін. Виходить щомісячно.

Підготувала:

Лук’янчук Ірина Миколаївна


Leave a Reply