Monthly Archives: Червень 2019

  • 0

  • 0

Новинки навчально-методичної літератури

Робота з дитячою книгою в закладі дошкільної освіти: теорія і практика

Дитяча книга завжди була і є ефективним засобом реалізації освітньо-виховних цілей і завдань у роботі з дошкільниками, серед яких − пробудження стійкого інтересу до книги, літератури, читання; формування початкових уявлень про роль книги в житті людини як джерела знань; розвиток пізнавальної сфери; виховання моральних якостей і цінностей, естетичного смаку, бережливого ставлення до книги та здатності сприймати, розуміти й відтворювати прослухане (прочитане).

“Read More”