Daily Archives: 13 Листопада, 2019

  • -

Науковий доробок О. В. Гаврилова

Гаврилов Олексій Вікторович – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри логопедії та спеціальних методик на факультеті корекційної і соціальної педагогіки та психології. Автор підручників, посібників та наукових статей, редактор збірника «Актуальні питання корекційної освіти». Серед його наукових інтересів – психолого – педагогічні умови формування соціальної поведінки глибоко розумово відсталих дітей.

“Read More”

  • -

Велич особистості (до 145-річчя з дня смерті Памфіла Даниловича Юркевича (1826–1874), українського філософа та педагога)

Памфіл Данилович Юркевич (1827-1874) належить до тих вітчизняних філософів, доля яких — майже повне забуття. Це тим більше дивно, що мислитель стояв біля витоків оригінальної вітчизняної філософії, його праці вводили сучасного йому читача в проблематику європейської філософської думки. Велика заслуга Юркевича й у формуванні вітчизняної філософської лексики. Особливо слід відзначити його вплив на формування світогляду В. С. Соловйова, який вважав Памфіла Юркевича своїм учителем.

“Read More”