Літопис Поділля

  • -

Літопис Поділля

Красо України, Поділля!
Розкинулось мило, недбало!
Здається, що зроду недоля,
Що горе тебе не знавало!

Леся Українка

«Красо України – Поділля…». Так розпочинаються зі слів відомої поетеси Лесі Українки багато книг, путівників і нарисів про історію і природу цього краю. Вислову поетеси понад сто років, але і сьогодні Подільська земля залишається чарівною перлиною України.

Кам’янеччина – неповторний куточок нашої планети, Богом подарований її жителям. Доброзичливі, працьовиті і мужні люди. Край Кам’янецький – благодатний, чаруючий куточок, який у будь-яку пору року милує зір своєю неповторною красою. Він славиться своїм м’яким кліматом, численними річками, напрочуд мальовничою природою, яка вабить унікальними ландшафтами та багатим і безцінним біорізноманіттям. Територія Кам’янеччини входить до складу Національного природного парку “Подільські Товтри”.

Кам’янеччина –  край, якого не обминали жодні історичні події, що відбувалися на українській землі. Мешканці краю віками сплітають вінок пам’яті і надихають вчених на розгадку таємниць древніх городищ, печер і курганів.

Історія дала немало назв землям, що йменуються Поділлям: Пониззя, Подністров’я, Побожжя – для означення земель над середнім Дністром і верхнім і середнім Богом (Південним Бугом).

Час стирав одні назви, висував інші, але найміцніше прижилися в історичній пам’яті дві із них – Пониззя і Поділля.

Подільське Придністров’я відноситься до одного з найдавніших заселених і освоєних районів України: людина осіла тут ще в епоху раннього палеоліту 300 тис. років тому. ХІІІ – VI тис. до н. е. тут було чимало так званих трипільських поселень, переважно в долинах і по берегах річок Смотрич, Ушиці, Калюса, Збруча, Мурафи, Південного Буга.

Давніша назва – Пониззя – вперше згадується в літописі 1266 року.

Скрижалі історії нашої славної землі розповідають про навали татаро-монголів і турків, тут неодноразово сходилися у нестримному герці із завойовниками відчайдушні козацькі дружини. А в грізні роки Другої світової війни боролися мужні підпільники, партизани, воїни. Сотні орденоносців виховала і дала країні багата і щедра Камꞌянеччина. Їх в майбутніх поколінь.

Камꞌянець-Подільський район  – один з найбільших в Україні. Камꞌянеччина багата і славними своїми трудовими традиціями і звершеннями. Десятки кращих з кращих звитяжців на фронтах мирної хліборобської праці повнили скарбницю  імен тих, хто вславив край Поділля. Є серед них і Герої Праці, є кавалери інших високих трудових відзнак.

Отож, є ким пишатися, у кого вчитися, з кого брати приклад. А коли так , то будуть і нові здобутки, нові досягнення. І край наш Камꞌянецький впише ще не одну яскраву сторінку в літопис України.

До Подільського краю завжди була прикута увага дослідників. Починаючи від Ісаї Камꞌянецького, Герасима і Мелетія Смотрицьких, мандрівника Е. Челебі в ХVII-ХVIII ст. зꞌявилися перші оригінальні історико-географічні описи Поділля. Проте, справді наукове вивчення регіону, становлення Подільського краєзнавства, започатковане в другій половині ХІХ- на початку ХХ ст. фундаментальними працями І Я.Франка, М.С.Грушевського, В.Б.Антоновича, П.П.Чубинського, Ю.Сіцінського, М.В.Симашкевича та іншими поділєзнавцями.

За незалежної України повною мірою відновився краєзнавчий рух у регіонах України. Почали активно працювати й Подільські краєзнавці над створенням повної історичної картини Поділля.

Вашій увазі пропонуємо бібліографічний огляд книг з історії Поділля, які зберігаються у фондах відділу рідкісних видань бібліотеки Камꞌянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Одним з активних дослідників історії Поділля є Лев Васильович Баженов. Вперше в історіографії Поділля автор в своїй книзі «Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ-ХХ ст.» систематизував аналіз творчості, біографічні відомості, матеріали та праці дослідників і краєзнавців 

ХІХ – ХХ ст. по вивченню ними історії, географії, фольклору, етнографії, літературознавства, природознавства, бібліографії та інших напрямків краєзнавства в регіоні Вінницької, Хмельницької, Тернопільської та суміжних областей України [1].

Гарною традицією на Поділлі є проведення краєзнавчих конференцій, які мають вагомий внесок в розвиток краєзнавства.

Автори книги «Духовні витоки Поділля: творці історії краю»  саме і зібрали та обгрунтували матеріали міжнародної матеріали міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулась 9-11 вересня 1994 р. в місті Камꞌянець-Подільський. В книгу увійшли статті про відомих дослідників історії нашого краю  [2].

Автори переконані, що утвердження національної самосвідомості базується на національному суспільно-історичному грунті, на конкретних історичних прикладах, подіях, фактах, біографіях людей – творців історії. Саме біографія, в якій розкрито різноманітні позитивні якості людини, її внесок у загальнонародну справу, мотивація поступків, суть і мета життя мають неабиякий виховний вплив на співгромадян, формують їх життєве кредо.

Збірник «Кам’янеччина в контексті історії Поділля» містить доповіді та повідомлення Всеукраїнського наукового симпозіуму, присвяченого 80-річчю Української національно-демократичної революції, 60-річчю утворення Хмельницької області та 75-річчю утворення Камꞌянець-Подільського району. що відбувся у вересні 1947 р. у Камꞌянці-Подільському. Матеріали розкривають актуальні проблеми історії та культури цього міста й довкілля в контексті українського національного відродження [3]. 

Нестримна течія часу несе у вічність дні, роки,  століття. Але на землі залишаються нетлінними монументами результати діяльності поколінь. Втілені в архітектурні ансамблі, вони говорять навіть тоді, коли мовчать легенди і розповіді…

З розповідями про історико-архітектурні памꞌятники Полісся, Поділля, Буковини Ви познайомитесь в книзі Н.В.Несвіт «Літопис у камені» . В книзі оживають сторінки історії, творіння майстрів, талант яких і сьогодні продовжує служити народу, виховуючи у нього любов до рідної землі, героїчного минулого рідного краю [4]. 

Для кожного рідний край дорогий. Любов до Землі рідної не зміряєш і не зважиш. Приходять і відходять люди, лишаючи після себе пісні, казки і легенди – найбагатший дар для майбутніх поколінь!

То, не спадщина для одного, а для усіх.

«Земляки мої, подоляни! Прийміть же легенди Товтрів-Медоборів як найдорожчий скарб, народжений і виплеканий далекими прадідами вашими…» – саме так, звертається до читачів автор книги «Перлини Камꞌянеччини» Тамара Сис-Бистрицька. В своїй книзі автор зібрала і записала легенди про походження назв історичних місць Поділля, які передавались з вуст у вуста протягом віків. І закликає нас, охороняти своє минуле так, як життя власної дитини, берегти, як очі свої, не повивати в шати забуття, а щедрою рукою передавати тим, хто буде жити після нас. [5].   

Неоцінений внесок у дослідження історичного минулого нашого краю вніс Ю.Й.Сіцінський. В своїй книзі «Город Каменец-Подольский» описав історію Камꞌянця-Подільського з найдавніших часів і до початку ХХ ст. Прочитавши книгу, ми зрозумієм, яка багатогранна історія нашого міста, і яка нелегка доля припала його жителям [6].   

В  наступній своїй книзі «Исторические местности Подолии и их достопримечательности» Ю.Й. Сіцінський описує містечка і села, які прилягають до Камꞌянця, архітектурні споруди, що знаходились на території того чи іншого населеного пункту, національний склад населення, рід його занять та багато інших цікавих фактів з життя і побуту наших земляків [7].

Ю.Сіцінський любив свій рідний край і усі сили прикладав, щоб зберегти історію для прийдешніх поколінь. В книзі «Начерки з історії Поділля» він описує історію нашого краю з найдавніших часів, археологічні знахідки, які були знайдені під час археологічних розкопок. За допомогою цих знахідок автор доводить, що життя на Поділлі існувало ще в сиву давнину [8].

Більш детально з книгами на історичну тематику Ви можете познайомитись у відділі рідкісних видань бібліотеки Камꞌянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Список літератури:

  1. Баженов Л.В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців ХІХ – ХХ ст.: історіографія, бібліографія, матеріали. Кам’янець-Подільський, 1993.  480 с.
  2. Духовні витоки Поділля: творці історії краю: матер. міжнар. наук.-прак. конф., 9-11 вересня 1994 р. м. Кам’янець-Подільський. Ч. 1 / Хмельницьке обласне управління культури, Національна комісія з питань повернення в Україну культурних цінностей при Кабінеті Міністрів України, Хмельницька державна обласна універсальна наукова бібліотека ім. М. Островського; [редкол.: П.Я. Слободянюк та ін.]. Хмельницький : Поділля, 1994.  432 с.
  3. Кам’янеччина в контексті історії Поділля: наук. зб. / Управління культури Хмельницької облдержадміністрації, Кам’янець-Подільська міська Рада, Кам’янець-Подільська районна Рада; [редкол.: Л.В. Баженов та ін.]. Кам’янець-Подільський, 1997. Т.1. 482 с.
  4. Несвіт Н. В., Степура О. Я. Літопис у камені : історико-архітектурний нарис. Київ : Будівельник, 1972.  60 с.
  5. Сис-Бистрицька Т. Перлини Кам’янеччини. Хотин, 1992.  46 с.
  6. Сецинский Е. Город Каменец-Подольский: историческое описание. Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1895.  241 с.
  7. Сецинский Е. Исторические местности Подолии и их достопримечательности. Каменец-Подольск : Тип. Св.-Троицкого братства, 1911.  19 с.
  8. Сіцінський Е. Начерки з історії Поділля. Кам’янець на Поділлю : Друк. Державного Українського ун-ту, 1920.  15 с.

Крючкова Н.Д., провідний бібліотекар
відділу рідкісних видань