Як стати психологом для себе

  • -

Як стати психологом для себе

Як і сотні років тому, людей найбільше цікавлять вони самі: їх почуття, стосунки, самосвідомість, місце в соціумі. Але тепер практично в кожного є можливість дізнатися саме те, що цікаво йому і заглибитися в тему настільки, наскільки захочеться. Бо написано безліч книжок про людину та її самопізнання, і немала частина їх знаходиться у бібліотеці факультету КСПП.

Представляємо вашій увазі підбірку книг з психодіагностики, що стане в пригоді як студентам психологічних спеціальностей, так і широкому колу читачів, котрі цікавляться психологією особистості.

Березовська Л. І. Самовиховання та саморегуляція особистості : навчальний  посібник / Л.І. Березовська. – Київ : Слово, 2011. —  168 с.

У посібнику розглянуто структуру та сутність особистості, психологічні особливості самовиховання, самооцінка та регулятивні операції у самовихованні, вікові особливості та рівні самовиховання, етапи здійснення життєвого вибору в різні вікові періоди.

Большая энциклопедия психологических тестов. — Москва : Эксмо, 2006. — 416 с.

В енциклопедії представлено велику колекцію сучасних методик психологічного тестування, що застосовуються для визначення емоційних, інтелектуальних, особистісних особливостей людини. Також дано чіткий опис процедур проведення та обробки тестів. Окрім того, в книзі подано методики «замаскованого тестування», що дозволяють визначати характеристики міжособистісних стосунків в колективі та сім’ї. Енциклопедія призначена для широкого кола читачів.

Зелінська Т. М. Амбівалентність особистості. Теорія, діагностика і психокорекція : навчальний посібник / Т. М. Зелінська. — Київ : Каравела, 2010. — 256 с.

У посібнику викладено сучасні досягнення психології амбівалентності особистості. Розглянуто проблеми особистості в сімейних стосунках, теоретичні питання природи, змісту, критеріїв, типів вимірювання амбівалентності особистості. Призначений для студентів закладів вищої освіти, аспірантів, вчителів. практичних психологів.

Изард Кэррол Э. Психология эмоций / Кэррол Э. Изард. — Пер. с англ. А. Татлыбаева. — Санкт-Петербург : Питер, 2000. — 464 с.

В «Психології емоцій» відомий психолог Ізард, один з творців теорії диференційних  емоцій, аналізує та узагальнює велику кількість експериментальних даних та теоретичних концепцій, що увійшли до наукового вжитку. Рекомендовано всім, хто вивчає психологію особистості, соціальну, когнітивну та клінічну психології.

Мельничук О. Б. Психологічна діагностика : навчальний посібник / О. Б. Мельничук. — Вид. 2-ге, стереотипне. — Київ : Каравела, 2019. — 316 с.

Навчальний посібник висвітлює загальні та практичні проблеми психологічної діагностики. Розглянуто зміст, принципи та методи психодіагностики, а також питання практики в різних сферах. Теми містять методичні вказівки щодо організації самостійної роботи, творчі завдання, питання для самоконтролю знань та списки джерел і літератури. Посібник може бути корисний всім, хто цікавиться проблемами психодіагностики.

Практичний інтелект учнівської молоді: діагностика обдарованості : монографія / В. П. Тименко, С. О. Довгий, М. Ю. Мельник та ін.— Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2018. — 176 с.

У монографії здійснено аналіз сутності обдарованості дитини, виокремлено нові концепції взаємодії інтелекту та творчості. Обгрунтовано практичний інтелект з врахуванням праць Л. Виготського, Р. Штернберга  та інших видатних психологів. Актуалізовано традиційні методи діагностики і показано значення проектної творчості молоді для виявлення практичного інтелекту. Сформульовано концептуальні засади діагностики практичного інтелекту учнів та студентів у контексті українського наукознавства. Монографія призначена для практичних психологів, студентів відповідних напрямків, педагогів закладів освіти.

Практическая психология в тестах, или  Как научиться понимать себя и других — Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. — 400 с.

Книга є збіркою тестів для дітей та дорослих, які по праву можна назвати класикою практичної психології. З допомогою цих тестів можна скласти досить цілісний портрет особистості, дізнатися про її інтелект, темперамент, характер, інтереси та стосунки на роботі і в сім’ї. Опис кожного тесту чи опитувальника супроводжується роз’ясненням та доступною трактовкою результатів. Книга розрахована на широке коло читачів і адресована всім. хто цікавиться психологією.

Психодіагностика особистості підлітка : навчальний посібник з психологічної практики для студентів-бакалаврів педагогічних і психологічних спеціальностей / За ред. О. Д. Кравченко, В. Ф. Моргуна. — Київ : Слово, 2009. — 136 с.

У навчально-методичному посібнику подано  схему психолого-педагогічної характеристики підлітків та оцінки психодіагностики основних сфер  особистості .

Розов В. І. Адаптивні антистресові психотехнології : навчальний посібник / В. І Розов. — Київ : Кондор, 2010. — 276 с.

У посібнику розглянуто  теоретичні та практичні аспекти антистресових адаптивних психологічних технологій і методик. Особлива увага приділяється практичним питанням розвитку адаптивності та адаптивної саморегуляції  стресу. Книга для студентів, викладачів, вчителів, лікарів, соціальних працівників а також широкого загалу тих, кого цікавлять питання управління стресом.

Столяренко О. Б. Вікова психологія (курс лекцій та практикум): навчальний посібник / О. Б. Столяренко, О. М. Чайковська.— Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, 2016. — 252 с.

У навчальному посібнику розкрито зміст вікової психології на засадах як світової, так і вітчизняної психологічної науки. Розглядаються закономірності розвитку людини на всіх її вікових етапах. Посібник адресовано студентам психолого-педагогічних спеціальностей, вчителям, практичним психологам.

Татенко  В. Психологія інтимного життя: монографія / В. О. Татенко. —Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2013. — 300 с.

У монографії представлено результати психологічного дослідження сфери інтимного життя людини, його природи та якісної своєрідності. Визначено особливості індивідуальної та інтеріндивідуальної інтимності, спеціальна увага приділена розгляду тілесного. душевного та духовного планів її становлення та функціонування. Представлений матеріал буде цікавим для дослідників, студентів, викладачів, що спеціалізуються в галузі психології, а також для широкого кола читачів, що бажають поглибити свої знання в сфері інтимного.

Щербатых Ю. В. Психология страха: популярная энциклопедия / Ю. В. Щербатых. — Москва : Эксмо, 2005. — 512 с.

Людина має тонко розвинуту психіку. Це закладено в нас самою природою і слугує для того, аби знаходитися в гармонії з навколишнім світом, а не бути в постійному конфлікті. Але тонка, легкозбуджувана психіка часто стає причиною виникнення не лише  природніх страхів, а й несправжніх, створених власною уявою. Розібратися в цих явищах, зрозуміти причини появи страхів, механізми їх дії покликана книга психофізіолога Юрія Щербатих, написана в доступній формі з великою кількістю реальних прикладів. Рекомендації автора допоможуть успішно боротися з тривогою та страхами, зберігати впевненість у собі в будь-яких ситуаціях.

Як стати психологом для себе / Автор-укладач В.М. Федорчук. — Кам’янець-Подільський : Зволейко Д. Г., 2015. — 252 с.

У книзі зібрано ефективні психологічні техніки та методики, за допомогою яких можна позбутися неадекватної самооцінки, образ, страхів і фобій, стресу, навчитися управляти собою, власними емоціями та почуттями. Можна зміцнити впевненість в собі, навчитися долати труднощі та стати господарем власного життя.

Регулярне використання прийомів і принципів, описаних тут, дозволить краще впоратися з життєвими розчаруваннями, допоможе  налагодити стосунки з людьми, ставити перед собою цілі та досягати їх.

Лук’янчук Ірина Миколаївна