Нескорена сила

  • -

Нескорена сила

День пам’яті жертв політичних репресій – це своєрідний щорічний “урок пам’яті”.

Щороку у третю неділю травня Україна відзначає День пам’яті жертв політичних репресій. Цього дня по всій країні відбуваються жалобні акції та пам’ятні заходи. Люди згадують і віддають данину поваги загиблим унаслідок політичних репресій. А таких, на жаль, у нашій історії було дуже багато.

Кількість жертв політичних репресій в Україні неможливо підрахувати… За період з початку 1920-х і до кінця 1980-х років, тобто за час правління більшовицько-комуністичного режиму, в Україні було заарештовано майже 1,5 млн осіб. Величезна кількість з них була розстріляна, решта пройшли тюрми, заслання, вислання, каторгу, табори.

Терор і репресії вразили майже всі верстви українського населення: вчених, політиків, військових, священиків, представників культури, селянство. Особливо важкою і болючою спадщиною минулого є масові репресії, що здійснювалися сталінським режимом і його поплічниками в Україні в 1930-х роках. Наприклад, в Україні в 1937–1938 роках було засуджено 198 918 осіб, з яких близько двох третин – до розстрілу. Решта були відправлені до в’язниць і таборів. 

Десятки років радянська влада ретельно приховувала сліди своїх злочинів: на місцях поховань будувалися режимні об’єкти КДБ, землю заливали бетоном, місцевість розрівнювали бульдозерами і висаджували дерева.

Одним з трагічних символів тієї епохи є київська Биківня. Биківнянському лісі міститься найбільше в Україні місце поховання жертв масових політичних репресій. Тут був об’єкт спеціального призначення НКВС, де у кінці 1930-х – у 1940-х роках відбувалися масові захоронення розстріляних та закатованих. Однією з найкривавіших стала ніч у Києві 19 травня 1938 року, коли в тюрмах НКВС було розстріляно 563 людини. Трагедія Биківні стоїть в одному ряду з такими злочинами, як Аушвіц, Бухенвальд, Дахау, Бабин Яр та Катинський розстріл. На сьогоднішній день вже встановлено імена понад 19 тисяч розстріляних громадян з Биківнянського поховання жертв сталінських репресій. 

Традиційно в День пам’яті жертв політичних репресій по всій країні відбувається покладання квітів до пам’ятних знаків, а також проходять жалобні віче і церемонії.

Биківнянські жертви, або Як працювала “Вища двійка” на Київщині: документи та матеріали – Київ : МАУП, 2007. – 608с.:іл.

До збірки увійшли документальні матеріали колишніх спецслужб, пов’язані з масовими політичними репресіями на Київщині, жертви яких таємно закопані на спеціальні ділянці в лісі поблизу селища Биківня, на інших кладовищах столиці, обласних та районних центрів України. Видання містить статті, таблиці та фотоматеріали з місць поховання жертв тоталітарного режиму кінця 1920–30-х років.

Васильєв В. Радянські карателі. Співробітники НКВС – виконавці “Великого терору” на Поділлі : монографія / Валерій Васильєв, Роман Подкур. – Київ : Видавець Захаренко В., 2017. – 239 с. : іл.

У монографії досліджуються передумови та механізми здійснення політичних репресій на прикордонному Поділлі у період між двома світовими війнами, аналізуються процеси покарання співробітників НКВС УРСР, які виконували злочинні накази політичного керівництва СРСР у роки “Великого терору”, пропонуються шляхи використання набутого знання для впливу на формування історичної пам’яті, громадської думки щодо подій радянської доби та поглиблення процесу декомунізації в Україні.

Відлуння Великого терору : збірник документів. У 3 т. / уклад.: Валерій Васильєв, Лінн Віола, Роман Подкур. – Київ : Видавець В. Захаренко, 2017. – Т. 1 : Партійні збори та оперативні наради співробітників управлінь НКВС УРСР (листопад 1938 – листопад 1939 рр.). – 744 с.

У першому томі збірника документів публікуються тексти протоколів і стенограм партійних зборів і оперативних нарад співробітників НКВС УРСР та його обласних управлінь, які відбулися після припинення Великого терору, протягом листопада 1938 – листопада 1939 рр. Оприлюднені матеріали свідчать про реакцію чекістів на постанову РНК СРСР і ЦК ВКП(б) від 17 листопада 1938 р. “Про арешти, прокурорський нагляд і ведення слідства”, відносини між регіональними партійними комітетами та місцевими апаратами органів держбезпеки після Великого терору.

Вінниця: злочин без кари : документи, свідчення / упоряд. : Є. Сверстюк, О. Скоп. – Київ : Воскресіння, 1994. – 333 с.

В цій книзі опубліковані документи і свідчення очевидців про більшовицькі вбивства у Вінниці 1937–1938 років та розкриття масових братських могил під час німецької окупації 1943 р. 

Київ: жертви репресій: довідник /упоряд. Л.М. Абраменко. – Київ : Видавець Карпенко В., 1999.–  Т. 2. – 352с.

В другому томі цієї книги продовжується наведення прізвищ, основних анкетних даних киян та окремих жителів інших областей України, засуджених у м. Києві чи репресованих разом з киянами по групових кримінальних справах, які на підставі Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій в Україні” реабілітовані Генеральною прокуратурою України, прокуратурою м. Києва.

Політичний терор і тероризм в Україні ХІХ – ХХ ст. : іст. нарис / редкол.: В. А. Смолій та ін. – Київ :  Наукова думка, 2002. – 944 с.

Це видання є першим підсумком великої роботи, здійснюваної українськими істориками впродовж останніх років, з пошуку нових архівних матеріалів, що проливають світло на проблему терору і тероризму в Україні, та їх сучасного осмислення.

Книга складається з 13 нарисів: про терор і тероризм у теоретичному вимірі, про тероризм початку XX ст., про терор радянської доби, терор і тероризм у часи Другої світової війни та післявоєнний період, про придушення інакодумства в добу “застою”, про проблеми боротьби з тероризмом на сучасному етапі тощо.

Політичні репресії в Україні (1917–1980-ті роки) : бібліографічний покажчик / упоряд.: С. Калитко та ін. – Житомир : Полісся, 2007. – 456 с.

Пропонований бібліографічний покажчик став певним підсумком роботи дослідників політичних репресій з виявлення та оприлюднення архівних документів, осмислення багатогранної системи радянського державного терору.

Подкур Р. “Великий терор” в Україні. 1937-1938 рр. на Донбасі / Р. Подкур. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2016. – 126 с.

На тлі підготовки та проведення масових операцій під час “Великого терору” 1937–1938 рр. досліджено формування оперативного обліку “ворогів” народу, структуру місцевих апаратів органів державної безпеки на Донбасі, їх взаємодію із комітетами КП(б)У. Розкрито регіональні особливості перебігу і наслідків “Великого терору” на Донбасі.

Роженко М. М. Сосни Биківні свідчать: злочин проти людства / М. М. Роженко. – Київ: Український Центр духовної культури, 2005. –  Кн. 6. – 628с.

У цій книзі зібрані більше 10000 імен “ворогів народу”, розстріляних у Києві і похованих 1936–1941 рр. під Києвом у Биковнянському лісі, а також імена ще 5000 розстріляних більшовиками в міжвоєнні 1920–1941 рр. за межами Київщини та закатованих за межами України її синів і доньок, підсумовуються біографічно за географією та часом розстрілу. Покажчик імен, допомагаючи одержати докладнішу інформацію, зводить місце і час життя цих людей воєдино.

Ченцов В. Реабілітація жертв незаконних кримінальних переслідувань, політичних репресій та зловживань владою: підручник / В. Ченцов, В. Тертишник. – Київ : Алерта, 2016. – 324 с.

Дана робота являє собою викладення правових основ та проблем реабілітації жертв незаконних кримінальних переслідувань, політичних репресій та зловживань владою з урахуванням міжнародних правових актів, нового КПК України, рішень Європейського суду з прав людини та сучасної слідчої і судової практики. Робота розкриває сучасну концептуальну модель забезпечення верховенства права в діяльності судових та правоохоронних органів, та підстави, порядок, особливості і проблеми застосування інституту та реабілітації осіб чиї права і свободи були порушені органами влади.

Значну увагу приділено розгляду проблемних питань, прогалин законодавства та недолікам правозастосовної діяльності, гарантій забезпеченню справедливості правосуддя, внесено пропозиції щодо удосконалення процесуального та іншого галузевого законодавства і практики його застосування.

Шаповал Ю. ЧК – ГПУ – НКВД в Україні: особи, факти, документи / Ю.Шаповал, В.Пристайко, В.Золотарьов. – Київ : Абрис, 1997. – 608 с. : іл.

Використовуючи недоступний раніше і унікальний за своїм змістом архівний і фактичний матеріал, автори розповідають про долі відповідальних працівників ЧК–ГПУ–НК.ВД в Україні, про роль, яку відігравали вони в утвердженні тоталітарного режиму. При цьому сторінки біографій керівних чекістів відтворюються вперше і позбавлені традиційних і культивованих в колишньому СРСР та в Україні стереотипів в оцінках діяльності ЧК–ГПУ–НКВД.

Книга містить унікальні документи, а також довідкові матеріали, що розкривають “кухню” роботи чекістських органів, їхню справжню функцію в системі більшовицької державності, висвітлюють біографії багатьох діячів ЧК–ГПУ–НКВД.

Биковська В. Ф., завідувачка сектору
читального залу № 3 історичного факультету