Мікологічні спостереження

  • -

Мікологічні спостереження

Гриби — одна з найбільших та найрізноманітніших груп живих організмів, існуючих на Землі. Вони з’явилися понад мільярд років тому й поступово стали невід’ємною частиною всіх водних та наземних екосистем. Згідно з сучасними прогнозами, на Землі існує понад 1500000 видів грибів, проте лише 5% з них описані вченими. Щороку вчені описують біля 1700 нових для науки видів грибів!

Місце грибів у екосистемі органічного світу впродовж століть залишалося предметом дискусій. Вчені різних епох відносили їх до рослин, тварин, мінералів, або навіть патологічних утворень. В середині ХХ століття утвердилось уявлення про гриби як про окреме царство живої природи. Нарешті, молекулярно-генетичні дослідження кінця ХХ століття переконливо показали, що гриби є збірною поліфілетичною групою.

Ми можемо дати грибам таке визначення : гриби — це осмогетеротрофні еукаріоти, що мають тенденцію до необмеженого росту та розповсюдження за допомогою спор.

Пропоную вашій увазі огляд книг, наявних у бібліотеці університету, на тему “Мікологічні спостереження”, присвячену грибам.

У підручнику “Загальна мікологія” розглядаються сучасні основи загальної мікології — узагальнюючого вчення про гриби як життєву форму. Відомості про  різноманіття будови, функцій та життєвих стратегій грибних організмів наведені з урахуванням найновітніших наукових даних, що досі не були відображені у вітчизняній навчальній літкратурі. Найбільшу увагу в підручнику приділено морфолого-біологічним аспектам загальної мікології: різноманіттю таломів та їх видозмін, специфічним рисам будови клітин, організації тканин-плектенхім й специфічних органів грибів, різноманіттю способів репродукції та генетичної рекомбінації грибів[1].

Теоретичні засади та основні методи флористичного аналізу мікологічного матеріалу розглядаються у підручнику “Флористичний аналіз в мікології”[2].  Наведені приклади дозволять закріпити отримані знання і навички, а спеціальні додатки допоможуть навчитися проводити флористичний аналіз за допомогою комп’ютерних програм.

Ряд книг присвячено мікофлорі різних регіонів України. У монографії “Гриби заповідників і національних парків Українських Карпат”[3] максимально повно зібрано і проаналізовано інформацію з літературних джерел, а також гербаріїв України, однак основою є власні багаторічні дослідження авторів. Представлено список грибів і грибоподібних організмів, що значною мірою відображає весь склад мікофлори Українських Карпат. Список грибів наведено у формі таблиці, в якій види рознесені за заповідними об’єктами.

Книга “Гриби природних зон Криму”[4] присвячена вивченню видової різноманітності мікобіоти Кримського півострова. Проведено аналіз розподілу виявлених видів за субстратами та таксонами асоційованих рослин та досліджено поширення основних груп грибів у природних зонах півострова. Наведено список видів досліджених груп грибів та асоційованих з ними організмів.

У вигляді таблиці подано фактичний матеріал щодо поширення понад 2 тис. видів грибів та грибоподібних організмів на території 11 заповідників та національних природних парків у книзі “Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України”[5].

В монографії “Микобиота Украинского Полесья: последствия Чернобыльской катастрофы»[6] представлені результати багаторічних досліджень мікобіоти, яка знаходиться під впливом радіаційного стресу в результаті Чорнобильської катастрофи. Вперше показані радіаційно індуковані реакції мікроміцетів: промислова меланізація, позитивний радіотропізм; узагальнено дані про динаміку накопичення радіонуклідів макроміцетами в зоні відчуження.

Світ грибів дивовижний та різномаїтий. Щоразу, приходячи до лісу, ми захоплюємося їхньою красою. Гриби цікавлять нас як важливий харчовий продукт, але так легко сплутати смертельно отруйний гриб із їстівним! Тому в бібліотеці є кілька книжок, де детально описуються гриби з ілюстраціями видів на різних етапах їхнього розвитку.

Своєчасним є видання довідника “Гриби України”[7], в якому наводяться детальні описи як найбільш розповсюджених грибів, так і рідкісних видів, а також тих, які занесені до Червоної книги України. Окрім спеціальних відомостей, міститься інформація, необхідна для визначення, зокрема вказуються види-двійники, та основні ознаки, за якими їх можна розрізнити, що, безперечно, дуже важливо при ідентифікації отруйних грибів. Є цінні рекомендації щодо їстівних грибів та способи приготування страв із них.

Насправді часто дуже важко відрізнити один вид грибів від іншого. Адже тільки маючи цілковиту впевненість у правильному розпізнанні грибів, можна класти до кошика і використовувати далі. У нас є ще такі корисні для грибників книги: “Грибы”[8], та “Грибы: путеводитель”[9].

Список літератури

  1. Леонтьєв Д. В., Акулов О. В. Загальна мікологія: підручник/Д. В. Леонтьєв, О. В. Акулов. – Харків : Основа, 2007. – 228 с. : іл.
  2. Леонтьєв Д. В. Флористичний аналіз в мікології /  Д. В. Леонтьєв. – Харків : Основа, 2007. – 160 с.
  3. Гриби заповідників і національних природних парків Українських Карпат / за редакцією В. П. Гелюти. – Київ : Наукова думка, 2019. – 213 с.
  4. Гриби природних зон Криму / І. О. Дудка, В. П. Гелюта, Ю. Я. Тихоненко, Т. В. Андріанова [та ін.]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 452 с.
  5. Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України / І. О. Дудка, В. П. Гелюта, Т. В. Андріанова, В. П. Гайова [та ін.]. – Київ : Інститут ботаніки НАН України, 2009. – 428 с.
  6. Микобиота Украинского Полесья: последствия Чернобыльской катастрофы / редактор Н. С. Колосок. – Киев : Наукова думка, 2013. – 382 с.
  7. Сухомлин М. М., Джаган В. В. Гриби України : атлас-довідник / М. М. Сухомлин, В. В. Джаган. – Київ : КМ БУКС, 2017. – 240 с. : іл.
  8. Федоров Ф. В. Грибы / Ф. В. Федоров. – Москва : Росагромпромиздат, 1990. – 366 с. : ил.
  9. Дудка И. А., Вассер С. П. Грибы : путеводитель по выставке / И. А. Дудка, С. П. Вассер. – Киев : Наукова думка, 1988. – 157 с.

Зав. сектором природничої літератури
Клімчук Т. П.