«Обзоры Подольской губернии» як джерело історії бібліотечної справи в Подільській губернії 90-х років ХІХ – початку ХХ ст.

  • -

«Обзоры Подольской губернии» як джерело історії бібліотечної справи в Подільській губернії 90-х років ХІХ – початку ХХ ст.

Для вивчення історичних подій, явищ велике значення мають статистичні джерела  як точний інструмент пізнання процесів, що відбувалися в суспільстві, зокрема,  розвитку бібліотечної справи.

Хронологічні межі дослідження визначають наявні у відділі рідкісних видань бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «Обзоры Подольской губернии». «Обзоры» виходили з 1871 року. У відділі рідкісних видань збереглися лише за 1890, 1891, 1892, 1893, 1895, 1896, 1897, 1898, 1901, 1903 і 1905 роки. Щорічники висвітлюють господарську діяльність населення, стан освіти, охорону здоров’я, благоустрій і доброчинність, економічну діяльність населення,  статистичні відомості.

Серед малодосліджених питань регіональної історії України є бібліотечна справа, яка  відігравала велику роль в культурному житті українців. Спроба відкрити в Кам’янці-Подільському публічну бібліотеку була зроблена ще в 30-х роках ХІХ ст. відповідно до розпорядження Міністерства освіти. На жаль, точні відомості про дату її заснування, що знаходилися в архіві Подільського губернського правління, загинули під час пожежі ще 1862 року.

Перша спроба відкриття публічної бібліотеки із-за браку коштів та наявності в ній літератури, переважно релігійного змісту, закінчилася невдачею. Після тривалого підготовчого періоду 1 січня 1866 р. було відкрито вдруге Кам’янець-Подільську публічну бібліотеку. У ці роки розпорядчий комітет бібліотеки очолювали Л. С. Лебедєв (1870 р.), Є. І. Цвет (1871 р.), М. Г. Островський (1872 р.), Ф. В. Оміров (1873-1878 рр.), Ф. П. Івков.

Протягом цих років значно покращилось фінансування бібліотеки, головним чином за рахунок збільшення кількості відвідувачів і поступового збільшення абонентської плати читачів. Різногалузевим став фонд видань. Крім російської публічної бібліотеки в Кам’янці-Подільському була заснована ще одна – єпархіальна, яка розмістилася в кафедральному соборі, а згодом відкрились і працювали ще три публічні бібліотеки в Бару, Могилеві та Немирові.

Протягом 80-90-х рр. кількість публічних бібліотек залишилась незмінною – 5, лише в 1893-1895 рр. їх кількість зросла до 7– за рахунок відкриття 1893 року бібліотеки в м. Проскурові, а 1895 р. – у м. Могилеві. Крім державних публічних і народних бібліотек, згодом з’явилися бібліотеки різних товариств, приватні книгозбірні, які активно почали відкриватись на початку ХХ ст.  У 1908 р. в Кам’янці-Подільському читачів обслуговували:

  • бібліотека для безплатного користування членами пожежного товариства (відкрита 27.02.1898 р.);
  • бібліотека Пушкінського дому;
  • бібліотека українського товариства “Просвіта” (відкрита 10.05.1908 р.);
  • дві приватні бібліотеки (відкриті 1906 р.).

Функціонування бібліотек сприяло підвищенню освітнього рівня подолян, відігравало важливу роль у культурно-освітньому житті краю. Зростали  кількість відвідувачів  читалень,  книжковий фонд.

Проаналізовано статистичні звіти, які готувалися щорічно губернським управлінням, наявних у відділі – одинадцять щорічників.

Обзор Подольской губернии за 1890 г. Приложения к всеподданнейшему отчету Подольского губернатора. –[Б.м.] : [б.и], [1890]. –ІІІ, 172, 77 с. 

В губернії у звітному році було п’ять бібліотек, крім бібліотек при навчальних закладах. Дві – в м. Кам’янець-Подільському, одна – в м. Могилеві, одна –  в м.Балта , одна – в м. Немирові Брацлавського повіту. Всіх абонентів на протязі року було 1096, із них:  943 брали книги додому, 143 – відвідувачі читалень. Порівняно з 1889 роком, фінансові витрати бібліотеки в звітному році зменшились на 423 крб. 84 коп. (41,6 %.) Книжкових магазинів і лавок працювало – 17.

Обзор Подольской губернии за 1891 г. Приложения к всеподданнейшему отчету Подольского губернатора. – [Б.м.] : [б.и], [1891]. – ІV, 155, 12, 21, [38]c.

Бібліотек було п’ять. Порівняно з 1890 роком, витрати бібліотеки  збільшилися на 258 крб. 92 коп., (9,9%.).  Надходження фінансові збільшилися на 310 крб. 85 коп., (11,5%. ). Всіх абонентів було 983. – 305 брали  книги додому , 178 – відвідувачів читалень. Порівняно з 1890 роком, кількість абонентів зменшилась на 103, (9,5%), а кількість відвідувачів читалень, навпаки, збільшилась на 35, (24,4%).

1 січня 1891 р. – 25 років від дня офіційного відкриття Кам’янець-Подільської російської публічної бібліотеки. За цей період на утримання бібліотеки затрачено 62026 крб. 49 коп. Книжкових магазинів і книжкових лавок в губернії – 18.

Обзор Подольской губернии за 1892 г. Приложения к всеподданнейшему отчету Подольского губернатора. – [Б.м.] : [б.и], [1892]. – ІV, 181, 83 с.

Бібліотек було п’ять. Із двох бібліотек, що знаходились в м. Кам’янець-Подільському, одна – публічна російська бібліотека, друга – приватна. Порівняно з 1891 роком, фінансові витрати бібліотеки за звітний рік збільшились на 34 крб. 94 коп., а надходження зменшились на 37 крб. 66 коп. Кількість абонентів бібліотеки, які брали книги додому – 686, а відвідувачів читалень – 600. Порівняно з 1891 роком, кількість абонентів зменшилась на 120,  а кількість відвідувачів читалень, навпаки, збільшилась на 422  – втричі.

Кількість періодичних видань в губернії – 16005, із них: щомісячних – 1175;  щонедільних – 8868; щоденних – 5187; інших – 775. Книжкових магазинів і книжкових лавок в губернії – 18.

Як досліджено, через читацьких уподобань, як і у попередній період, найбільше цікавились творами російської, іноземної літератури, а також книгами з історії. Серед періодичних видань перевага надавалась журналам “Дело”, “Отечественные записки”, “Вестник Европы” та іншим. Варто підкреслити, що попит на журнали був таким, що задовольнити його було неможливо, читачі звертались до церковної літератури (всього 75 замовлень за 1890 р.). Серед журналів найбільшою популярністю користувались “Наблюдатель”, “Русская мысль”, “Вестник Европы” та інші.

Обзор Подольской губернии за 1893 г. Приложения к всеподданнейшему отчету Подольского губернатора. – [Б.м.] : [б.и], [1893]. – ІV, 170, [181] c.

“Обзор Подольской губернии” засвідчує, що станом на 1893 р. в Подільській губернії нараховувалось шість бібліотек.

Фінансові витрати бібліотеки зменшилась на 119 крб. 76 коп., а прибуток  зменшився  на 150 крб. 68 коп.. Бібліотека поповнилась 69 назвами нових книг. Абонентів було –706, відвідувачів читалень – 558. Порівняно з 1892 роком, абонентів збільшилося на 21, а відвідувачів читалень, навпаки, зменшилось на 42. Книжкових магазинів і лавок – 20.

Обзор Подольской губернии за 1895 г. Приложения к всеподданнейшему отчету Подольского губернатора. – [Б.м.] : [б.и], [1895]. – ІV, 208, [101] c.

Бібліотек було шість. Фінансові витрати і надходження Кам’янець-Подільської російської публічної бібліотеки наступні:

  • витрати — 2469 крб. 75 коп.;
  • надходження — 2599 крб. 41 коп.;
  • залишок — 129 крб. 66 коп.

Витрати бібліотеки за звітний рік зменшились на 43 крб. 01 коп., зменшилися і надходження на 55 крб. 90 коп. До бібліотеки надійшло 192 назви нових книг (557-м томів). Кількість абонентів – 725, відвідувачів читалень – 626. Книжкових магазинів і книжкових лавок в губернії – 21.

Обзор Подольской губернии за 1896 г. Приложения к всеподданнейшему отчету Подольского губернатора. – [Б.м.] : [б.и], [1896]. – ІV, 204, [122] c.

Бібліотек було п’ять. Порівняно з 1895 роком, витрати бібліотеки у звітному році зменшились на 127 крб. 84 коп. Бібліотека отримала протягом року 163 назви нових книг( 485 томів). Абонентів у звітному році – 822, відвідувань читалень – 564. Статистичні звіти зафіксували наступне: кількість абонентів збільшилась на 97, (13,4%, ), а кількість відвідувачів читалень, навпаки, зменшилась на 62, (9%.).  Книжкових магазинів і книжкових лавок в губернії – 21.

Обзор Подольской губернии за 1897 г. Приложения к всеподданнейшему отчету Подольского губернатора. –[Б.м.] : [б.и], [1897]. –ІV, 171, [93] c.

Бібліотек в губернії в 1897 р. було п’ять. Порівняно з минулим роком, кількість їх залишилась незмінною. Фінансові витрати збільшились на 377 крб. 32 коп., а надходження збільшились на 364 крб. 56 коп. Протягом року бібліотека отримала 169 назв книг, в 489-ти томах.

Абонентів в звітному році – 700, відвідувачів читалень – 452. Статистичні звіти зафіксували наступне: кількість абонентів зменшилась на 122, (14,8%), а кількість відвідувачів читалень – 112, (19,8%.).  Книжкових магазинів і книжкових лавок в губернії – 23.

Обзор Подольской губернии за 1899 г. Приложения к всеподданнейшему отчету Подольского губернатора. – [Б.м.] : [б.и], [1899]. – ІV, 252, [193] с.

Як свідчать дані, кількість бібліотек залишилась незмінною – п’ять. Фінансові витрати бібліотеки у звітному році збільшились на 1585 крб. 05 коп.  Протягом року бібліотека отримала 52 назви нових книг в 419-ти томах.  Абонентів – 732, відвідувачів читалень – 319. Порівняно з 1898 роком, кількість абонентів збільшилась на 14, (2%,) а кількість відвідувачів, навпаки, зменшилась на 224, (41,2%). Книжкових магазинів і книжкових лавок в губернії – 28.

Обзор Подольской губернии за 1901 г. Приложения к всеподданнейшему отчету Подольского губернатора. – [Б. м.] : [б. и], [1901]. – ІV, 215, [208] c.

Кількість бібліотек залишається незмінною – п’ять. Порівняно з 1900 роком, витрати бібліотеки збільшились на 3095 крб. 29 коп. Абонентів  – 776, відвідувачів читалень – 695. Як засвідчують статистичні дані, кількість абонентів збільшилась на 25, (3,5%).  Книжкових магазинів і книжкових лавок в губернії – 40.

Обзор Подольской губернии за 1903 г. Приложения к всеподданнейшему отчету Подольского губернатора. –[Б.м.] : [б.и], [1903]. –ІV, 195, [87] c.

Кількість бібліотек – п’ять.  Порівняно з 1902 роком, фінансові витрати бібліотеки зменшились на 105 крб. 63 коп.  Абонентів –766, а відвідувачів читалень – 682. У порівнянні з 1902 роком, кількість абонентів зменшилась на 68, (9,2%), зменшилась кількість відвідувачів  на 43, ( 9,4%). Книжкових магазинів і книжкових лавок в губернії – 55.

Обзор Подольской губернии за 1905 г. Приложения к всеподданнейшему отчету Подольского губернатора. –[Б.м.] : [б.и], [1905]. –164, [47] c.

Кількість бібліотек – п’ять. Фінансові витрати бібліотек у звітному році зменшились на 362 крб. 33 коп. І надходження зменшилися на 710 крб. 17 коп. Бібліотека отримала 106 томів нових творів, 232 томи журналів. Абонементів – 641, відвідувачів читалень – 896. Порівняно з 1894 роком, кількість абонементів зменшилась на 89, (12,2%), а кількість відвідувачів читалень, навпаки, збільшилась на 232, (34,9%). Книжкових магазинів і книжкових лавок в губернії – 86.

Узагальнену картину розвитку бібліотечної справи на Поділлі в зазначений період відображено в таблиці:

Роки щорічників 1890 1891 1892 1894 1895 1896 1897 1899 1901 1903 1905
Кількість бібліотек 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5
Кількість абонементів 1086 983 685 706 725 822 700 732 776 786 641
Кількість відвідувачів читалень 143 178 600 558 626 561 452 319 635 682 896
Книжкові магазини і лавки 17 18 18 20 21 21 23 28 40 55 86

Крючкова Надія Дмитрівна,
провідний бібліотекар відділу рідкісних видань