Author Archives: Гаврушко Діана

Іван Огієнко – фундатор і перший ректор Кам`янець-Подільського державного українського університету (1918-1920 рр.)

Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка – один із найдавніших вищих навчальних закладів України, створення і функціонування якого нерозривно зв`язане з багатьма славними іменами громадсько-політичних і культурно-освітніх діячів України періоду визвольних змагань 1917-1920 рр. Серед них зіркою першої величини сяє ім`я Івана Івановича Огієнка (1882-1972 рр.) – однієї з найвизначніших постатей в освіті, культурі, мовознавстві, літературі, релігієзнавстві ХХ століття, видатного українського державного та церковного діяча.

“Read More”


Фонд бібліотеки

Станом на 1 січня 2021 року загальний фонд бібліотеки нараховує 1099504 примірників документів. З них: книг – 940145, періодичних видань – 155442; наукової літератури – 454377 примірників, навчальних – 496658 та літературно-художніх – 148469. До загальної кількості враховуються також неопубліковані та електронні документи. 

“Read More”


Книги, отримані у дар бібліотеці

Кожного року бібліотека університету поповнюється новими подарованими книгами. Значний внесок у збільшення фонду роблять студенти та професорсько-викладацький склад. Серед них можна відзначити: С.А. Копилова (40 прим.), Л.В. Баженова (15 прим.), А.В. Печенюка (12 прим.), Т.Й. Бабюк (29 прим.), К.І. Демчик (56 прим.), М.Б. Гуску (16 прим.). Вагомий внесок у оновлення фонду навчальної літератури зроблено Рарицьким О.А., кандидатом філологічних наук, доцентом, завідувачем кафедри історії української літератури та компаративістики, який подарував 57 примірників.

“Read More”


Регіональна науково-практична конференція

«Бібліотечна справа на Поділлі: минуле і сучасне», присвячена 150-річчю з дня створення Кам’янець-Подільської центральної міської бібліотеки імені Костя Солухи

21 червня 2016 року в Кам’янець-Подільській центральній міській бібліотеці імені Костя Солухи за ініціативи Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та Кам’янець-Подільської міської організації Національної спілки краєзнавців України відбулася регіональна науково-практична конференція «Бібліотечна справа на Поділлі: минуле і сучасність», присвячена 150-річчю з дня створення Кам’янець-Подільської центральної міської бібліотеки імені Костя Солухи.

“Read More”