Category Archives: Праці викладачів університету

Праці викладачів університету

Праці викладачів університету

Завальнюк О. М. Юрій Телячий: учений-історик, педагог, краєзнавець / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук ; Кам`янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Хмельницький : Мельник А. А., 2015. – 75 с. – (Серія: Видатні випускники Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка).

У виданні представлено основні результати науково-педагогічної діяльності Телячого Юрія Васильовича, українського історика, педагога, краєзнавця. Рекомендується науковцям, педагогам, дослідникам історії України, Поділля.

“Read More”