Category Archives: Природничий факультет

Природничий факультет (нові надходження квітень 2016)

  1. Марчук Г.П. Геохімія довкілля: навч. посіб./ Г.П.Марчук, Т.А.Біла.- Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2013.- 241 с.

Навчальний посібник містить основні поняття геохімії довкілля. Викладено теоретичні основи геохімії компонентів біосфери, міграції хімічних елементів, геохімічних процесів. Розглянуто основні типи геохімічних ландшафтів, види моніторингу навколишнього природного середовища та методи контролю забруднення біосфери. До кожної теми надані питання та тести для самоконтролю. У кожному розділі наведені приклади розв’язання задач та перелік необхідної літератури.

Для студентів вищих навчальних закладів за напрямком підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування».

“Read More”