Про бібліотеку

Бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка розпочала діяльність напередодні відкриття навчального закладу 5 вересня 1918 року. На сьогодні вона має розвинену структуру, що складається з п’яти загально-бібліотечних підрозділів: інформаційно-бібліографічного відділу; відділу комплектування та наукової обробки документів; відділу електронних інформаційних ресурсів; відділу рідкісних видань; відділу абонементів та читальних залів, який складається з 2 абонементів та 9 читальних залів. В бібліотеці функціонує читальний зал електронної бібліотеки, оснащений 10 персональними комп’ютерами та багатофункціональним пристроєм.

Інформаційний ресурс бібліотеки представляє симбіоз традиційних документальних ресурсів на паперових носіях і електронних ресурсів локального й мережевого доступу. Він акумулює 1 025 507 прим. документів. У фонді бібліотеки є 1894 дисертації (72 друкованих та 1822 електронних), 4879 авторефератів дисертацій (3245 друкованих та 1634 електронних). Також у книгозбірні зберігається 27 997 рідкісних та цінних документів.

Електронні ресурси бібліотеки представлені: електронним каталогом (близько 600 тис. документів), інституційним репозитарієм (близько 5 тис. документів), електронними документами на дисках, Інтернет-ресурсами. Фонд читального залу електронної бібліотеки складає 948 дисків (51 561 електронний документ).