Вітчизняні бази даних

  1. Інформаційного ресурсу “Наукова періодика України” – надає можливість швидкого доступу до електронних версій наукових статтей фахових видань України.
  2. УКРАЇНІКА – національний довідково-інформаційний та документальний ресурс архівних, рукописних і друкованих джерел, створених в Україні або інших державах – про Україну, її історію, економіку, культуру, що ґрунтується на засадах обліку та акумуляції документальної спадщини українського народу.
  3. Diasporiana — українська діаспорна електронна бібліотека, заснована Олегом Богуславським 2011 року. Оцифрування відбувається частково засновником на аматорських сканерах. Волонтери сайту троє осіб з України та троє українців з Канади, Австралії та США. Частина оцифрованих книжок запозичена з інтернету.

  4. LIBRARIA – проєкт компанії Архівні інформаційні системи (АІС), що здійснюється у співпраці з бібліотеками, архівами та науковими інституціями в Україні та за її межами. Мета проєкта – оцифрувати та надати доступ онлайн до чим більшого масиву української історичної періодики.

  5. Національний репозитарій академічних текстів (англ. National Repository of Academic Texts) — українська загальнодержавна розподілена електронна база даних, в якій накопичуються, зберігаються і систематизуються академічні тексти.