Daily Archives: 19 Лютого, 2016

Історія

Бібліотека розпочала діяльність 1 вересня 1918 року, за два місяці до офіційного відкриття Кам’янець-Подільського державного українського університету.

Разом з навчальним закладом вона пережила чимало реорганізацій, катаклізмів, що за особливостями розвитку дає підстави визначити ряд періодів її історії:

 • 1918-1921 рр. – час становлення й розвитку бібліотеки у складі Кам’янець-Подільського державного українського університету;
 • 1921-1930 рр. – бібліотека Інституту народної освіти – правонаступниця розформованої книгозбірні К-ПДУУ;
 • 1930-1933 рр. – бібліотека Інституту соціального виховання;
 • 1933-1935 рр. – книгозбірня Кам’янець-Подільського педагогічного інституту;
 •  з 1935 р. – розформована за рішенням влади;
 • 1939-1941 рр. – книгозбірня довоєнного Учительського Інституту;
 • 1941-1942 рр. – бібліотека створеного німецькою окупаційною владою Інституту народної освіти;
 • 1944-1947 рр. – структурний підрозділ Учительського Інституту;
 • 1948-1997 рр. – бібліотека Кам’янець-Подільського педагогічного інституту;
 • 1997-2003 рр. – книгозбірня Кам’янець-Подільського державного університету;
 • 2003 р. – бібліотека Кам’янець-Подільського педагогічного університету.
 • 2008 р. – бібліотека Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

І. І. Огієнко

Іван Іванович Огієнко – фундатор і перший ректор Кам’янець-Подільського державного українського університету (1918–1920 рр.)

Нелегкою, але досить плідною була діяльність бібліотеки Кам’янець-Подільського державного українського університету в роки національно-визвольних змагань. Формування фонду започаткував перший ректор І. І. Огієнко передавши до книгозбірні 114 книг. До 1921 року, першої реорганізації університету, фонд зріс до  35951 примірників. У книгозбірні  працювали відомі українські бібліотекознавці, бібліографи – І. Г. Сливка, Ю. Й. Сіцінський, М. А. Плевако, С. О. Сірополко, Л. У. Биковський, М. І. Ясинський. 30 вересня 1919 р. з заявою про працевлаштування на посаду бібліотекаря університетської книгозбірні звертався до ректора І. І. Огієнка Ю. О. Меженко, і лише військово-політичні події завадили йому приступити до роботи.

Із закриттям К-ПДУУ та еміграцією багатьох викладачів й студентів до Польщі, утворенням у 1921 році на базі університету Інституту народної освіти (ІНО) та Сільськогосподарського Інституту бібліотека була розподілена між двома навчальними закладами. Частина літератури, вивезена закордон, утворила основу фонду бібліотеки Кам’янець-Подільського державного українського університету в Тарнові (Польща).

20-і роки позначилися перманентними чистками  фонду та складу невеликого колективу. У квітні 1921 року під час пошуку контрреволюційної літератури співробітниками Кам’янецького ДПУ було зірвано в бібліотеці дерев’яну підлогу. 1922 року в порядку чистки з посади завідувача бібліотеки був звільнений Михайло Ілліч Ясинський лише за те, що „було виявлено кілька випадків видачі студентам клерикальних книг”. Калейдоскопічно мінялися завідувачі, нерідко протягом року бібліотека двічі передавалася новопризначеним керівникам. У 1923 році бібліотека ІНО отримала статус наукової.

Зміцнюючи безпеку прикордонних районів, 1935 року влада розформувала ряд закладів, у тому числі – Кам’янець-Подільський педагогічний інститут. Фонд бібліотеки був розподілений між Ніжинським, Одеським, Черкаським, Київським, Вінницьким, Бердичівським педінститутами, обласною бібліотекою, облдержархівом та краєзнавчим музеєм. Однак брак педагогічних кадрів змусив владу 1939 року відновити діяльність Кам’янець-Подільського учительського інституту, що розташувався в приміщенні школи №3 на Польських фільварках. Почалося наповнення фонду бібліотеки навчально-методичною та науковою літературою, фаховими періодичними виданнями. Напередодні війни фонд налічував 20 тис. книг і брошур. Діяльність Інституту народної освіти та його бібліотеки в окупованому Кам’янці-Подільському ще недостатньо вивчена. Відомо, що до складу її фонду увійши документи довоєнного учительського інституту та деяких інших закладів. На той час очолювала книгозбірню Я. К. Томачинська. В Інституті діяли патріотичні сили. За участь у «Просвіті», поширенні української національної ідеї був розстріляний ряд осіб. Серед них – директор ІНО І. М. Бондаренко.

1944 року, після визволення, відновив роботу Кам’янець-Подільський учительський інститут. Збитки, нанесені бібліотеці, склали 220 тис. крб. Бібліотекарям вдалося віднайти всього 402 книги. Згодом 3 тисячі примірників надіслано з Росії.

Й. І. Токар

1948 року, коли бібліотеку очолив фронтовик Й. І. Токар, фонд налічував 13283 книги. Бібліотека ютилася в найманій квартирі, 1949 року була перенесена в приміщення колишньої чоловічої гімназії (нині історичний факультет), 1963 року розгорнула читальний зал, відділи комплектування, бібліографії у відбудованому центральному корпусі.  Наприкінці 1967 року мала 414896 примірників літератури, стала переможцем змагання, завідуючий бібліотекою Й. І. Токар та завідуюча відділом комплектування М. Ф. Островська були відзначенні преміями Міністерства народної освіти УРСР.  Їх портрети занесені на республіканську Дошку пошани. Токар Й. І. в останній рік свого завідування (а віддав він бібліотеці 45 років наполегливої праці) довів бібліотечний фонд до 720 799 прмірників, залишивши помітний слід в історії як бібліотеки, так і вишу вцілому. 1972 року, після здачі прибудови, отримала приміщення на 200 місць для читального залу і просторе у два поверхи для абонементу. 1986 року з відкриттям абонементів фізико-математичного і педагогічного факультетів намітилася тенденція до спеціалізації фонду, наближення його до користувача. 1997 року, на час реорганізації інституту в педуніверситет, обслуговування читачів велося в 4-х читальних залах, 4 абонементах та 15 кабінетах, лабораторіях, фонд склав 798623.

О. М. Завальнюк

Ректор університету професор Завальнюк О. М. великої уваги надавав поповненню бібліотеки актуальною, відповідною новим спеціальностям і спеціалізаціям літературою, фонд зріс до 840945 примірників. У вересні 2004 року бібліотеку очолив доктор історичних наук, професор В. С. Прокопчук. В лютому 2008-го – відновлено статус наукової бібліотеки. У вересні 2015 року директором бібліотеки призначено кандидата історичних наук Климчук Л. В.

Структура бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка складається з 4 загально-бібліотечних відділів: відділ комплектування та наукової обробки документів, відділ електронних інформаційних ресурсів, інформаційно-бібліографічний відділ і відділ абонементів та читальних залів. Фунціонування бібліотеки забезпечує 37 фахівців. На початок 2016 року фонд налічує близько 973 тис. документів. Для задоволення інформаційних потреб користувачів на 2016 рік передплачено 235 назв періодичних видань.

Координацію роботи здійснює управлінський центр, який складають директор та заступник. Великої уваги надається професійному зростанню кадрів. Колектив бібліотеки пройшов курси перепідготовки. Вироблено положення про атестацію, наказом по університету створена атестаційна комісія, затверджений графік атестації на п’ять років. Впродовж трьох турів атестації більша частина працівників підтвердили відповідність займаній посаді, підвищили кваліфікаційну категорію. Діє школа молодого бібліотекаря, школа передового бібліотечного досвіду з питань наукового дослідництва, проводяться фахові конференції. Праця бібліотекарів стимулюється Подяками та Грамотами згідно положення, до Всеукраїнського дня бібліотек кращому працівнику вручається Диплом лауреата премії ім. Й. І. Токара, за успіхи в роботі працівники отримують грошову винагороду.

Важливим напрямом роботи є посилення інформаційного ресурсу книгозбірні. Він реалізується, насамперед, шляхом закупівлі книг. Щороку фонд поповнюється 10-15 тис. примірників книг. До 6 тис. книг дає акція “Подаруй бібліотеці книгу”. Серед активних меценатів – ректор, професор С. А. Копилов, О. М. Завальнюк, В. М. Федорчук, О. М. Федьков, викладачі Ю. А. Хоптяр, В. В. Олійник, А. Г. Філінюк. Серед меценатів нашої бібліотеки – професор Василь Верига з Канади, Євген Паранюк з Ною-Йорка, Олексій Раздорський з Санкт-Петербургу, радник посольства Республіки Польща в Україні з питань культури Ольга Гнатюк, колишній староста Саноцького повіту Богдан Струсь, бургомістр Санока Войцех Блєхарчик та інші.

Одним із ефективних засобів посилення інформаційного ресурсу вважаємо комп’ютеризацію, долучення наших користувачів до Internet, власних електронних видань, автоматизованого пошуку джерел. Вчена рада 2008 року прийняла рішення суттєво поповнити базу бібліотечної комп’ютерної техніки, що забезпечило помітне просування в цьому напрямку. За допомогою програми “УФД. Бібліотека” формується електронний каталог, який складає на сьогодні 245 тис. примірників літератури – третина активного фонду. Комп`ютерний парк бібліотеки нараховує 47 персональних комп’ютерів, що дало можливість облаштувати комп’ютерний читальний зал з фондом електронних видань, який налічує 31000 електронних підручників, посібників, іншої наукової літератури. На абонементі педагогічного факультету функціонують 7 комп`ютерів підключених до програми “УФД. Бібліотека”. Ведеться робота з формування електронного каталогу у відділі рідкісних видань.

Велика увага приділяється бібліографічній роботі. Видається “Бюлетень з проблем вищої школи”, біобібліографічний довідник “Календар знаменних і пам’ятних дат університету”, започаткували серію бібліографічних покажчиків “Постать в освіті і науці”. Опубліковано покажчик матеріалів, вміщених в усіх дванадцяти випусках “Трудов Кометета для историко-статистического описания Подольской епархии”, що виходили протягом 1878-1916 рр. Бібліотека тісно співпрацює з університетською газетою “Студентський меридіан”. Організовуються актуальні книжкові виставки, тематичні полиці, проводяться літературні вечори, зустрічі, презентації тощо.

При бібліотеці діє Бібліотечна рада, актуальні питання діяльності бібліотеки розглядаються на засіданнях вченої ради, ректорату.

Організовано школу передового бібліотечного досвіду з основ наукового дослідження, визначено бібліотекознавчі проблеми для науково-дослідницької роботи, видавничі проекти. Проведено дві міжнародні науково-практичні конференції: “Бібліотека вищого навчального закладу – центр науково-інформаційного забезпечення підготовки національних кадрів”, що відбулася 20-21 вересня 2007 року і склала зміст першого збірника “Наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету: Серія „Бібліотекознавство. Книгознавство” та “Роль і функції біблітек вищих навчальних закладів у контексті модернізації освіти”, матеріали якої увійшли до другого збірника “Наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Серія “Бібліотекознавство. Книгознавство”.

Все це в сукупності й забезпечує вихід бібліотеки на нові інформаційні позиції.


Віртуальна довідка

Залиште у коментарях своє запитання!

ff962c65118d

 


Календар на 2016 рік

2016-й оголошено президентом України роком англійської мови;

2006–2016 – Десятиріччям реабілітації та стійкого розвитку регіонів, що постраждали (третє десятиріччя після Чорнобиля);

2008–2017 – Другим десятиріччям боротьби за ліквідацію злиденності;

2010–2020 – Десятиріччям, присвяченим пустелям та боротьбі із зпустеленням;

2011–2020 – Десятиріччям дій із забезпечення безпеки дорожнього руху;

2011–2020 – Десятиріччям біорізноманітності;

2013-2022 – Міжнародним десятиріччям зближення культур;

2014–2024 – Десятиріччям стійкої енергетики для всіх.

“Read More”