Віртуальна довідка

Віртуальна довідка

Залиште у коментарях своє запитання!

ff962c65118d

 


10 коментарів

Britteny Dahlen

9 Вересня, 2020 at 6:26 pm

I am 45 year old mom Just saying thanks!

https://bit.ly/2RkIisl

Admin

8 Вересня, 2020 at 10:32 am

Надіслали Вам на електронну адресу

Shaul Stampfer

28 Серпня, 2020 at 8:41 am

Greetings! I am in Israel and I am trying to download Просвітницький рух на Поділлі : бібліографічний покажчик from elar.kpnu.edu.ua – but without success. I receive the following message: “elar.kpnu.edu.ua took too long to respond.” Is there a special method for entering Інституційний репозитарій університету from outside of Ukraine. I thank you for your attention. Shaul Stampfer (emeritus) / Hebrew University

Вітаю! Я в Ізраїлі, і я намагаюся завантажити Просвітницький рух на Поділлі: бібліографічний покажчик з elar.kpnu.edu.ua – але без успіху. Я отримую таке повідомлення: “elar.kpnu.edu.ua відповідав занадто багато часу, щоб відповісти.” Чи існує спеціальний метод в’їзду до Інституційного репозитарію університету з-за меж України. Дякую за увагу. Шаул Штампфер (почесний) / Єврейський університет

Admin

20 Січня, 2020 at 9:40 am

Доброго дня! Сторінки статті Курінної С. М. “Аналіз соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами в дитячому будинку” – С. 352-357.
Опис відповідно
Курінна С. М. Аналіз соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами в дитячому будинку / С. М. Курінна // Збірник наукових праць “Педагогічна освіта: теорія і практика” / Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка ; голов. ред. П. С. Каньоса. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2013. – Вип. 14. – С. 352-357.
Електронна версія розміщена в електронному архіві університету за посиланням: http://elar.kpnu.edu.ua:8081/xmlui/bitstream/handle/123456789/1587/Pedahohichna-osvita-teoriia-i-praktyka-Vyp.14.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ольга

17 Січня, 2020 at 2:28 pm

Добрий день! Уточнить, будь ласка, назву і сторінки статті С. М. Курінної, яка надрукована у збірнику “Педагогічна освіта: теорія і практика./ Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огнієнка; гол. ред. Каньоса П.С. – Випуск 14. – 2013

Admin

3 Січня, 2020 at 1:05 pm

Книги

Здоровега В. Теорія і методика журналістської творчості : Підручник / В. Здоровега. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Львів : ПАІС, 2004. – 268 с.

Публіцистика. Масова комунікація : медіа-енциклопедія / за заг. ред. В.Ф. Іванова. – К. : Академія Української Преси, 2007. – 780 с.

Журнали статті

Почапська О. Фейлетон як провідний жанр сатиричної публіцистики 1917-1921 рр. (за матеріалами газет Наддніпрянської України) / О. Почапська // Українська мова і література в школі. – Київська обласна друкарня. – К. – 2007. – № 6. С.42-44 (зверніть увагу на список літератури до статті)

Марчук Л. М. Засоби комічного на шпальтах газет / Л. М. Марчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка: філологічні науки. Вип. 17 / редкол.: М. Ф. Гетьманець та ін.; від. ред. Ю. О. Маркітантов. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький, 2008. – С. 261-264.

Кріль Т.І. Засоби та прийоми творення комічного у ранній публіцистиці Остапа Вишні (на матеріалі творів кам’янецького періоду 1919-1920 років) / Т. І. Кріль //Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: філологічні науки. Вип. 25 / редкол.: М. Ф. Гетьманець; відп. ред. Л. М. Марчук. – Кам’янець-Подільський : Медобори – 2006, 2011. – С.365-368.

Гарачковська О. Українська сатира та гумористика в концептуальному викладенні журналу “Слово і Час” / О. Гарачковська ; О. Гарачковська // Слово і час. – 2015. – № 11. – С. 88-94.

Голиков А. Г. Проблемы источниковедческого изучения политической карикатуры (вторая половина XIX – начало XX в.) / А. Г. Голиков // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. – 2011. – №4. – С. 51-72.

Тулуганова Ю. Учиться публицистике : фельетон, памфлет, сатирические миниатюры / Ю. Тулуганова // Журналист. – 2012. – №12. – С. 76-77.
Макарський О. Її величність Публіцистика / О. Макарський // Журналіст України. – 2012. – №8. – С. 35-38.

Admin

2 Січня, 2020 at 2:53 pm

Доброго дня! Для підбору літератури Ви можете скористатись електронним каталогом бібліотеки https://library.kpnu.edu.ua/ufd/page_lib.php

Ірина

1 Січня, 2020 at 8:30 pm

Доброго часу доби! Підберіть, будь ласка, літературу для магістерської роботи про художньо-публіцистичний жанр жуналістики – фейлетон.

tyhonov

29 Червня, 2016 at 11:11 am

Добрий день. Даний збірник наявний у електронній формі. Його можете переглянути на сайті бібліотеки університету в інституційному репозитарії http://dspace.kpnu.edu.ua:8080/jspui/

Андрій

29 Червня, 2016 at 11:01 am

Добрий день, скажіть будь-ласка чи є електронний варіан студентського збірника 2016 року економічного факультету

Leave a Reply