Відділ рідкісних видань

Відділ рідкісних видань

Крючкова Надія Дмитрівна – завідуюча бібліотекою

Биковська Вікторія Францівна – бібліотекар

Бібліотека рідкісних видань

Одним із напрямків роботи ВРВ виступає інформаційна допомога науковцям, дослідникам у вивченні історії Поділля. На допомогу їм створено тематичні (краєзнавчі) картотеки.

Видатні краєзнавці Поділля:

Ю. Сіцінський, П.М. Троїцький, М. Яворовський, а також картотеки, що розкривають зміст часописів “Подільські єпархіальні відомості” та “Подільські губернські відомості”.

Література систематизована за наступними рубриками:

 • Історія сіл, міст і містечок Поділля;
 • Економіка. Фінанси. Промисловість. Торгівля;
 • Сільське господарство;
 • Освіта;
 • Медицина;
 • Релігієзнавство;
 • Етнологія. Звичаї. Обряди;
 • Україна: її історія;
 • Військова повинність євреїв;
 • Охорона пам’яток історії і культури;
 • Історія української літератури на сторінках часописів.

У зведеному краєзнавчому каталозі сформовано рубрику “Міста і села Хмельниччини” на допомогу авторам нового видання Української енциклопедії “Історія міст і сіл”.

Для розкриття змісту фонду Ю. Сіцінського видано покажчик “Трудов Подольского историко-статистического комитета (церковного историко-археологического общества) (1876 – 1916): зведений каталог і покажчик змісту”.

Складено хронологічно-абетковий (ретро) перелік журналів, який нараховує 234 назви.

Наявність основних аграрних видань як України, так і Поділля, що знаходяться у ВРВ.

Для вивчення історичних процесів і явищ велике значення мають статистичні джерела. Вони є досить точним інструментом пізнання процесів, що відбуваються у суспільстві. Інформую про основні аграрні статистичні видання як України, так і Поділля, що знаходяться у ВРВ.

 1. Величківський М.І. Колгоспи Кам’янеччини (економічно-статистична розвідка). – Кам’янець на Поділлю, 1928. – 39с.
 2. Величківський М.І. Сільськогосподарська статистика (курс конспективний): лекції, читані автором на 2-му курсі Кам’янець-Подільського С.-Г. інституту в 1923 році. – Б.м., 1928. – 201с. (рукопис)
 3. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 1916 года. Подольская губерния. – Вып.1. – Каменец-Подольск: Тип. губ. прав., 1917. – 15с.
 4. Главнейшие данные поземельной статистики по обследованию 1887 года. Вып. ХХХІІ. Подольская губерния. – СПб.: Типо-лит. П.И.Бабкина, 1887. – 19с.
 5. Итоги весеннего обследования сельского хозяйства Подолии в 1923 году (Выборочный подворный опрос): статистический бюллетень. Год издания IV. – Винница, 1923. – №6-8. – 74с.
 6. Итоги весеннего обследования сельского хозяйства Украины в 1923 году: Выборочный подворный опрос. Серия ІІ. – Харьков, 1924. – Том ІІІ. – Вып. 5. – 168с.
 7. Исследование выпасов на толоке и стерне. – Каменец-Подольск: Тип. Под. губ. прав., 1914. – 28, 8с.
 8. Календарь-справочная книжка на 1919 рік / оціночно-статистичний відділ Подільської губ. нар. Управи. – Кам’янець-Подільськ: Друк. Когена і Дунаєвського, 1919. – 100, 16с.
 9. Матеріали до статистичного аналізу сільського господарства Вінницького округу за десятиріччя 1917-1926 рр. – Вінниця, 1926. – 126с.
 10. Підсумки весняного вибіркового перепису селянських господарств Волинської губернії в 1925 році / Видання Житомирського окружного статистичного бюро. – Житомир, 1925. – 41с.
 11. Предварительные данные об урожае хлебов и сборе трав в Подольской губернии за 1912 год. – Каменец-Подольск: Тип. губ. прав., 1912. – 49с.
 12. Постановления IV Подольского губернского сельскохозяйственного совещания. – Каменец- Подольск: Тип. губ. прав., 1916. – 15с.
 13. Распределение казенных лесных дач Подольского и Хотинского лесничества Бессарабской губернии, по разрядам такс на строевой, поделочный лес, дрова, хворост, сучья и хмыз. – Каменец-Подольск, б.и., 1913. – 50с.
 14. Отчёт Подольского губэкономсовещания. – Винница, 1922. – 32с.
 15. Свод материалов по сельскохозяйственной текущей статистике за 1910-1913 годы. – Житомир, 1914. – 67, 83с.
 16. Статистика землевладения 1905 г. – Выпуск ІХ. Подольская губерния. – СПб.: Типо-лит М. Я. Минкова, 1906. – 54с.
 17. Статистика України. Серія ІІ: Сільськогосподарська статистика. – Харків, 1926. – Т. ІІІ, вип. 9. – 278с.
 18. Статистичний бюлетень = Статистический бюлетень Подільського губерніального статистичного бюро: итоги весеннего обследованя сельского хазяйства Подолии в 1923 году. – Год издания IV. – Винница, 1923. – № 6-8. – июнь-август. – 74с.
 19. Статистичний бюлетень = Статистический бюллетень Подільського статистичного бюро / ежемесячный орган стат. бюро Подолии. – Год издания IV. – Винница, 1923. – № 1-2 (16-17). – январь-февраль. – 22с.
 20. Статистика Украины. Том IV. Выпуск І: 1922 год в сельскохозяйственном отношении. – Харьков, 1923. – 63с.
 21. Сборник статистических материалов в Подольской губернии. – Выпуск І: Землевладение. – Немиров: Тип. Р.Б.Шерра, 1917. – 18с.
 22. Состояние озимых и яровых посевов и прочей растительности в Подольской губернии за время с 15 апреля по 1 июня 1916 года. – Винница, 1916. – 7с.
 23. Состояние озимых посевов на 15 мая 1913 года. Бюллетень №2. – Каменец-Подольск: Тип. губ. прав., 1913. – 35с.
 24. Состояние озимых и яровых посевов и прочей растительности в Подольской губернии на 1-е и 15-е мая 1915 года. – Каменец-Подольск: Тип. губ. прав., 1915. – 11с.
 25. Состояние озимых и яровых посевов в Волынской губернии к 1 июня 1914 года. / Издание Волынского губернского земства. – Житомир, 1914. – 15с.
 26. Состояние озимых и яровых посевов в Волынской губернии к 1 июля 1914 года. / Издание Волынского губернского земства. – Житомир, 1914. – 15с.
 27. Сельскохозяйственный бюллетень №3: Виды на урожай к 25 июня 1913 года. – Каменец- Подольск: Тип. губ. прав., 1913. – 43с.
 28. Таблицы для пересчёта сенокоса и скота в пашню для определения количества земли по шкале обложения. – Винница, 1924. – 10с.
 29. Таблицы сельскохозяйственной статистики по Подольской земской управе за 1913 год. – Каменец-Подольск, 1913. – 143с.
 30. Урожай хлібів в 1917 році на Поділлю. – Кам’янець на Поділлю, 1919. – 41с.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ ГАЗЕТ У ВІДДІЛІ РІДКІСНОЇ КНИГИ:

ПЕРЕЛІК ЦЕНТРАЛЬНИХ І МІСЦЕВИХ ГАЗЕТ

ГАЗЕТА «ЧЕРВОНИЙ КОРДОН»

ГАЗЕТИ (1920р.)

ГАЗЕТА „ПОДОЛЬСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ ”

 

Відділ працює:
Понеділок – четвер: 8:30-17:30
П’ятниця: 8:30-15:00
Вихідні дні: субота, неділя.

Адреса:
м. Кам’янець-Подільський
вул. Татарська, 14