Читальний зал педагогічного факультету

Читальний зал педагогічного факультету

Сологуб Тамара Володимирівна – завідувач сектору читального залу педагогічного факультету

Сивак Наталія Йосипівна – бібліотекар І-категорії

Читальний зал - абонемент педагогічного факультету

Читальний зал педагогічного факультету – структурний підрозділ бібліотеки Кам’янець-Подільського національ- ного університету імені Івана Огієнка, створений у листопаді 1987 року і розташований в корпусі педагогічного факультету. З його відкриттям намітилась тенденція до спеціалізації фонду та наближення його до користувача.

Користувачами читального залу педагогічного факультету є студенти, викладачі, магістранти, аспіранти, працівники університету та вчителі і вихователі дошкільних закладів міста та області. Бібліотека із задоволенням відкриває двері для всіх бажаючих, бо в цьому колектив вбачає її призначення.

Важливою складовою навчального процесу є книжковий фонд бібліотеки, який відповідає запитам студентів, викладачів, науковців та інших категорій читачів. Сьогодні бібліотечний ресурс читального залу педагогічного факультету складає 26750 примірників документів з різних галузей знань. Це – підручники та навчальні посібники, художня та довідкова література, наукові та періодичні видання тощо. За роки існування підрозділу створені алфавітний та систематичний каталоги, тематична картотека журнальних статей.

Щорічно зі студентами 1-го курсу проводяться бібліотечно-бібліографічні уроки, покликані надати інформацію про бібліотеку, правила користування нею, основи бібліографічних знань.

На постійну основу поставлено видання інформаційного бюлетеня про нові надходження літератури, що сприяє кращій поінформованості студентів та викладачів про літературні новинки, якими поповнюється фонд.

Важливим напрямком роботи є посилення інформаційного ресурсу читального залу педагогічного факультету. Він реалізується, насамперед, шляхом закупівлі книг університетом. Навчальна та наукова література комплектується за письмовими замовленнями кафедр педагогічного факультету, які намагаються своєчасно інформувати бібліотеку про введення нових дисциплін та надавати рекомендації щодо придбання літератури. Багато літератури дає акція “Подаруй бібліотеці книгу”. Серед меценатів нашого підрозділу – декан педагогічного факультету, професор В. М. Лабунець. Його приклад наслідують викладачі та студенти педагогічного факультету.

Культурно-просвітницька діяльність читального залу педагогічного факультету є складовою виховної роботи ВНЗ. Нами впроваджено різні форми просвітницької роботи – книжкові виставки, бібліографічні огляди, інформаційні години, бесіди, літературні та музичні вечори, зустрічі з відомими людьми тощо. Масові заходи проводяться в співпраці з кафедрами факультету та взаємодії з підрозділами бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Візитною карткою підрозділу є електронний каталог, створений на базі бібліотечної програми “УФД. Бібліотека”, що дало можливість автоматизувати основні виробничі процеси. Обслуговування читачів – автоматизоване, книговидача здійснюється за допомогою електронної бібліотечної програми “УФД. Бібліотека”. Впровадження комп’ютерних технологій дозволило скоротити час на пошук книг, обслуговування користувачів. Доступ до електронного каталогу здійснюється через внутрішній веб-сайт університету.

Колектив читального залу педагогічного факультету, не забуваючи минулого, зберігаючи кращі традиції крокує в ногу з часом: нарощує обсяги робіт з освоєння електронних технологій та надання користувачам електронних послуг.

Відділ працює:
Понеділок – четвер: 7:45–17:30
П’ятниця: 7:45–15:00
Вихідні дні: субота, неділя

Адреса:
м. Кам’янець-Подільський
вул. Уральська, 1Б