Читальний зал історичного факультету

Читальний зал історичного факультету

Биковська Вікторія Францівна – завідувач сектору читального залу історичного факультету.

Читальний зал історичного факультету Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка функціонує з 1949 року.

Фонд читального залу налічує 56541 примірник довідкових, наукових, навчальних документів та періодичних видань з історії, політології, соціології та інших історичних дисциплін.

До послуг користувачів 64 назви періодичних видань. Усього в читальному залі зберігається 8566 примірників журналів та 530 газет.

На 2021 рік передплачено 7 назв журналів:

 • Історія в рідній школі;
 • Право та юстиція;
 • Вестник древней истории;
 • Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность;
 • Новая и новейшая история;
 • Славяноведение;
 • Средние века.

Найбільше користуються попитом журнали:

 • Азия и Африка сегодня;
 • Археологія;
 • Історія в школі;
 • Історія в школах України;
 • Історія в рідній школі;
 • Нова и новейшая история;
 • Проблемы Дальнего Востока;
 • Средние века;
 • Український історичний журнал.

Читальний зал обслуговує студентів, магістрантів, аспірантів, науково-педагогічних працівників, співробітників університету, вчителів міста та ін.

Фонд підрозділу розкривається шляхом організації тематичних і віртуальних виставок, бібліографічних оглядів, презентації книг, монографій, інформаційні години.

До послуг користувачів абетковий і систематичний каталоги, тематичні картотеки:

 • Дисертації викладачів вузу;
 • Історія Поділля;
 • Дарунковий фонд П.Дорожинського;
 • Періодичних видань.

Підготовлено і видано друком бібліографічні покажчики: «Провідний вчений-історик України й талановитий педагог – Валерій Степанович Степанков» (до 70-річчя від дня народження та 50-річчя педагогічної і наукової діяльності) та «Авторитетний педагог, відомий історик, досвідчений керівник Анатолій Григорович Філінюк», які розміщено в електронній формі на веб-сайті бібліотеки.

Відділ працює:
Понеділок – четвер: 8:30-17:30
П’ятниця: 8:30-15:00
Вихідні дні: субота, неділя.

Адреса:
м. Кам’янець-Подільський
вул. Татарська, 14