Інформаційно-бібліографічний відділ

Інформаційно-бібліографічний відділ

Гайшук Галина Валеріївна – завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу;

Козак Наталія Олександрівна – провідний бібліограф.

Інформаційно-бібліографічний відділ займає чільне місце в структурі бібліотеки і направляє свої зусилля на забезпечення інформаційних потреб професорсько-викладацького та студентського складу університету. Відділ створений 1955 року і займається організацією та веденням довідково-бібліографічного апарату з використанням як традиційних, так і новітніх носіїв інформації, забезпечує довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів, веде науково-бібліографічну роботу.

Інформаційно-бібліографічний відділ

ПЕРЕГЛЯНУТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ ПРО ВІДДІЛ

Основні види науково-бібліографічної та довідково-інформаційної роботи відділу:

  • формування довідково-бібліографічного фонду;
  • створення довідково-бібліографічного аппарату: універсальної систематичної картотеки та тематичих картотек «Наукові праці викладачів університету», «Літературне Поділля», «Літературні премії» тощо;
  • створення Зведеного краєзнавчого каталога бібліотеки університету;
  • підготовка до друку бібліографічних покажчиків, редагування бібліографічних видань бібліотеки, підготовка наукових статей та участь у наукових конференціях;
  • індексування наукових праць викладачів, аспірантів, співробітників і студентів університету за таблицями УДК;
  • реферування наукових праць викладачів університету та включення даної інформації до загальнодержавної електронної бази даних “Україніка наукова”;
  • довідково-бібліографічне обслуговування користувачів як в традиційному режимі «запит–відповідь», так і на основі широкого застосування комп`ютерних технологій в режимі «Віртуальна довідка»;
  • аналітико-синтетичне опрацювання періодичних видань і наукових збірників в електронному варіанті та формування електронних баз даних «Картотека статей», «Складова частина документа», «Наукові праці викладачів університету», «Краєзнавча література К-ПНУ ім. Івана Огієнка»;
  • корпоративна співпраця з науковою бібліотекою Хмельницького національного університету по обміну аналітичними описами журнальних статей;
  • участь у формуванні і наповненні веб-сайту бібліотеки: видання та публікації бібліотеки, віртуальні виставки, каталоги виставок, хроніка бібліотечного життя.

Відділ забезпечує довідково-бібліографічне обслуговування користувачів бібліотеки, за рік надається понад 1500 довідок. Працівники відділу проводять бібліотечно-бібліографічні уроки для студентів перших курсів, заняття з методики бібліографічної роботи для студентів старших курсів та магістрантів, індивідуальні та групові консультації біля каталогів та картотек.

Вагоме місце у роботі відділу займає укладання бібліографічних покажчиків, присвячених історії університету та науковим здобуткам його викладачів. Це, насамперед, персональні покажчики, які виходять в серії “Постаті в освіті і науці” (24 вип.). Ця серія розкриває науковий доробок вчених, подає бібліографічні відомості і літературу про їх життя та діяльність. З 2003 по 2012 рр. видавався “Бюлетень з проблем вищої школи”, до якого включено розділ “Наукові праці викладачів університету” за поточний рік. З 2005 по 2013 рр. виходив друком “Календар знаменних і пам`ятних дат університету”, в якому подано хронологічний перелік визначних дат університету, ювілейних дат викладачів, розкрито їх науковий доробок.

2013 року вийшов друком покажчик “Бібліографічні покажчики у фонді наукової бібліотеки К-ПНУ ім. Івана Огієнка : метабібліографія”, в якому вперше зібрана і систематизована інформація про бібліографічні покажчики, наявні в 14-ти структурних підрозділах бібліотеки. До покажчика увійшли як зарубіжні, так і українські бібліографічні видання, а також довідково-бібліографічні покажчики, видані колективом наукової бібліотеки університету, які хронологічно охоплюють період з 50-х рр. ХХ ст. до 2013 р., всього 1199 назв документів.

2012 року започаткована серія “Хмельниччина краєзнавча”, в якій вийшли друком такі покажчики: “Просвітницький рух на Поділлі (1906–2011)”, вип. 1; “Матеріали і тези Подільських історико-краєзнавчих конференцій (1965–2010) : зведений каталог і покажчик змісту”, вип. 2; “Шевченкіана Хмельниччини”, вип. 1(3); здано в друк покажчик “Наукові збірники історичного факультету Кам`янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : зведений каталог і покажчик змісту”, вип. 2(4). Ці покажчики є справжнім компасом у пошуку відповідей для дослідників історії краю.

У відділі сконцентровано фонд краєзнавчої літератури, до якого входять праці Є. Сіцінського, І. Н. Батюшкова, Ю. А. Роллє, інших видатних дослідників історії краю; матеріали міжнародних, всеукраїнських наукових конференцій та Подільських історико-краєзнавчих конференцій; збірники наукових праць викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів університету; монографії та підручники викладачів університету. Сформовано понад 40 тематичних тек газетних матеріалів краєзнавчого змісту. Популяризація краєзнавчих видань проводиться шляхом організації виставок краєзнавчої літератури, проведення зустрічей з видатними земляками, оглядів краєзнавчої літератури тощо.

Графік роботи:
Понеділок – четвер: 8:30-17:30
П`ятниця: 8:30-15:00
Вихідні дні: субота, неділя.

Адреса:
м. Кам`янець-Подільський,
вул. Огієнка, 61, ІV поверх

E-mail : bibliograf@kpnu.edu.ua