Daily Archives: 20 Лютого, 2016

Читальний зал економічного факультету

Бесарабчук Лариса Вікторівна – бібліотекар ІІ категорії

Розпочав роботу у вересні 2005 року як читальний зал природничо-економічного факультету.

2006 року природничо-економічний факультет розділився на два – природничий та економічний. Відбувся поділ літератури. Фонд читального залу економічного факультету складає 5889 примірників навчальної та наукової, економічної, суспільно-політичної, природничо-наукової, психолого-педагогічної літератури. Читачі можуть використовувати періодичні видання, що налічують 52 назви журналів.

Найбільш популярними серед читачів є:

 • Актуальні проблеми економіки;
 • Економіка. Фінанси. Право;
 • Економіст;
 • Економіка України;
 • Міжнародний туризм;
 • Вокруг света;
 • Ресторатор.

В бібліотеці створені алфавітний та систематичний каталоги, тематична картотека журнальних статей, картотека наукових праць викладачів економічного факультету, краєзнавча картотека – “Економісти Поділля”.

Читальний зал має 95 посадочних місць. Бібліотека факультету працює в тісному контакті з кафедрами, деканатом, має належні умови для роботи студентів. Обслуговування читачів автоматизоване, книговидача здійснюється за допомогою електронної бібліотечної програми “УФД. Бібліотека”.

Відділ працює:
Понеділок – четвер: 8:30-17:30
П’ятниця: 8:30-15:00
Вихідні дні: субота, неділя

Адреса:
м. Кам’янець-Подільський
вул. Суворова, 52


Абонемент природничого факультету

Клімчук Тетяна Петрівна – бібліотекар ІІ-категорії

Читальний зал природничого факультету

Підрозділ бібліотеки розпочав свою діяльність 29 вересня 2006 року. Фонд постійно поповнюється закупленими та подарованими викладачами і студентами факультету книгами. Фонд нараховує 8012 примірник.

Фонд поповнюється фаховими періодичними виданнями:

 • Біологія;
 • Географія;
 • Екологічний вісник;
 • Геологічний журнал;
 • Довкілля та здоров`я;
 • Український ботанічний журнал.

Складовою професійної роботи бібліотеки є масові заходи, бібліографічні огляди, книжкові виставки, інформаційні години.

Ведеться робота над формуванням краєзнавчої картотеки «Природа Поділля», тематичними картотеками, алфавітним та систематичним каталогами. У абонементі постійно діють виставки “Нові надходження”, “Бібліотека еколога” та “Науковий внесок дослідників нашого факультету”.

Відділ працює:
Понеділок – четвер: 8:30–17:30
П’ятниця: 8:30 – 15:00
Вихідні дні: субота, неділя

Адреса:
м. Кам’янець-Подільський
вул. Огієнка, 61, ІІІ поверх ЦК


Читальний зал педагогічного факультету

Сологуб Тамара Володимирівна – завідувач сектору читального залу педагогічного факультету

Сивак Наталія Йосипівна – бібліотекар І-категорії

Читальний зал - абонемент педагогічного факультету

Читальний зал педагогічного факультету – структурний підрозділ бібліотеки Кам’янець-Подільського національ- ного університету імені Івана Огієнка, створений у листопаді 1987 року і розташований в корпусі педагогічного факультету. З його відкриттям намітилась тенденція до спеціалізації фонду та наближення його до користувача.

Користувачами читального залу педагогічного факультету є студенти, викладачі, магістранти, аспіранти, працівники університету та вчителі і вихователі дошкільних закладів міста та області. Бібліотека із задоволенням відкриває двері для всіх бажаючих, бо в цьому колектив вбачає її призначення.

Важливою складовою навчального процесу є книжковий фонд бібліотеки, який відповідає запитам студентів, викладачів, науковців та інших категорій читачів. Сьогодні бібліотечний ресурс читального залу педагогічного факультету складає 26750 примірників документів з різних галузей знань. Це – підручники та навчальні посібники, художня та довідкова література, наукові та періодичні видання тощо. За роки існування підрозділу створені алфавітний та систематичний каталоги, тематична картотека журнальних статей.

Щорічно зі студентами 1-го курсу проводяться бібліотечно-бібліографічні уроки, покликані надати інформацію про бібліотеку, правила користування нею, основи бібліографічних знань.

На постійну основу поставлено видання інформаційного бюлетеня про нові надходження літератури, що сприяє кращій поінформованості студентів та викладачів про літературні новинки, якими поповнюється фонд.

Важливим напрямком роботи є посилення інформаційного ресурсу читального залу педагогічного факультету. Він реалізується, насамперед, шляхом закупівлі книг університетом. Навчальна та наукова література комплектується за письмовими замовленнями кафедр педагогічного факультету, які намагаються своєчасно інформувати бібліотеку про введення нових дисциплін та надавати рекомендації щодо придбання літератури. Багато літератури дає акція “Подаруй бібліотеці книгу”. Серед меценатів нашого підрозділу – декан педагогічного факультету, професор В. М. Лабунець. Його приклад наслідують викладачі та студенти педагогічного факультету.

Культурно-просвітницька діяльність читального залу педагогічного факультету є складовою виховної роботи ВНЗ. Нами впроваджено різні форми просвітницької роботи – книжкові виставки, бібліографічні огляди, інформаційні години, бесіди, літературні та музичні вечори, зустрічі з відомими людьми тощо. Масові заходи проводяться в співпраці з кафедрами факультету та взаємодії з підрозділами бібліотеки Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Візитною карткою підрозділу є електронний каталог, створений на базі бібліотечної програми “УФД. Бібліотека”, що дало можливість автоматизувати основні виробничі процеси. Обслуговування читачів – автоматизоване, книговидача здійснюється за допомогою електронної бібліотечної програми “УФД. Бібліотека”. Впровадження комп’ютерних технологій дозволило скоротити час на пошук книг, обслуговування користувачів. Доступ до електронного каталогу здійснюється через внутрішній веб-сайт університету.

Колектив читального залу педагогічного факультету, не забуваючи минулого, зберігаючи кращі традиції крокує в ногу з часом: нарощує обсяги робіт з освоєння електронних технологій та надання користувачам електронних послуг.

Відділ працює:
Понеділок – четвер: 7:45–17:30
П’ятниця: 7:45–15:00
Вихідні дні: субота, неділя

Адреса:
м. Кам’янець-Подільський
вул. Уральська, 1Б


Відділ рідкісних видань

Крючкова Надія Дмитрівна – завідуюча бібліотекою

Биковська Вікторія Францівна – бібліотекар

Бібліотека рідкісних видань

Одним із напрямків роботи ВРВ виступає інформаційна допомога науковцям, дослідникам у вивченні історії Поділля. На допомогу їм створено тематичні (краєзнавчі) картотеки.

Видатні краєзнавці Поділля:

Ю. Сіцінський, П.М. Троїцький, М. Яворовський, а також картотеки, що розкривають зміст часописів “Подільські єпархіальні відомості” та “Подільські губернські відомості”.

Література систематизована за наступними рубриками:

 • Історія сіл, міст і містечок Поділля;
 • Економіка. Фінанси. Промисловість. Торгівля;
 • Сільське господарство;
 • Освіта;
 • Медицина;
 • Релігієзнавство;
 • Етнологія. Звичаї. Обряди;
 • Україна: її історія;
 • Військова повинність євреїв;
 • Охорона пам’яток історії і культури;
 • Історія української літератури на сторінках часописів.

У зведеному краєзнавчому каталозі сформовано рубрику “Міста і села Хмельниччини” на допомогу авторам нового видання Української енциклопедії “Історія міст і сіл”.

Для розкриття змісту фонду Ю. Сіцінського видано покажчик “Трудов Подольского историко-статистического комитета (церковного историко-археологического общества) (1876 – 1916): зведений каталог і покажчик змісту”.

Складено хронологічно-абетковий (ретро) перелік журналів, який нараховує 234 назви.

Наявність основних аграрних видань як України, так і Поділля, що знаходяться у ВРВ.

Для вивчення історичних процесів і явищ велике значення мають статистичні джерела. Вони є досить точним інструментом пізнання процесів, що відбуваються у суспільстві. Інформую про основні аграрні статистичні видання як України, так і Поділля, що знаходяться у ВРВ.

 1. Величківський М.І. Колгоспи Кам’янеччини (економічно-статистична розвідка). – Кам’янець на Поділлю, 1928. – 39с.
 2. Величківський М.І. Сільськогосподарська статистика (курс конспективний): лекції, читані автором на 2-му курсі Кам’янець-Подільського С.-Г. інституту в 1923 році. – Б.м., 1928. – 201с. (рукопис)
 3. Всероссийская сельскохозяйственная перепись 1916 года. Подольская губерния. – Вып.1. – Каменец-Подольск: Тип. губ. прав., 1917. – 15с.
 4. Главнейшие данные поземельной статистики по обследованию 1887 года. Вып. ХХХІІ. Подольская губерния. – СПб.: Типо-лит. П.И.Бабкина, 1887. – 19с.
 5. Итоги весеннего обследования сельского хозяйства Подолии в 1923 году (Выборочный подворный опрос): статистический бюллетень. Год издания IV. – Винница, 1923. – №6-8. – 74с.
 6. Итоги весеннего обследования сельского хозяйства Украины в 1923 году: Выборочный подворный опрос. Серия ІІ. – Харьков, 1924. – Том ІІІ. – Вып. 5. – 168с.
 7. Исследование выпасов на толоке и стерне. – Каменец-Подольск: Тип. Под. губ. прав., 1914. – 28, 8с.
 8. Календарь-справочная книжка на 1919 рік / оціночно-статистичний відділ Подільської губ. нар. Управи. – Кам’янець-Подільськ: Друк. Когена і Дунаєвського, 1919. – 100, 16с.
 9. Матеріали до статистичного аналізу сільського господарства Вінницького округу за десятиріччя 1917-1926 рр. – Вінниця, 1926. – 126с.
 10. Підсумки весняного вибіркового перепису селянських господарств Волинської губернії в 1925 році / Видання Житомирського окружного статистичного бюро. – Житомир, 1925. – 41с.
 11. Предварительные данные об урожае хлебов и сборе трав в Подольской губернии за 1912 год. – Каменец-Подольск: Тип. губ. прав., 1912. – 49с.
 12. Постановления IV Подольского губернского сельскохозяйственного совещания. – Каменец- Подольск: Тип. губ. прав., 1916. – 15с.
 13. Распределение казенных лесных дач Подольского и Хотинского лесничества Бессарабской губернии, по разрядам такс на строевой, поделочный лес, дрова, хворост, сучья и хмыз. – Каменец-Подольск, б.и., 1913. – 50с.
 14. Отчёт Подольского губэкономсовещания. – Винница, 1922. – 32с.
 15. Свод материалов по сельскохозяйственной текущей статистике за 1910-1913 годы. – Житомир, 1914. – 67, 83с.
 16. Статистика землевладения 1905 г. – Выпуск ІХ. Подольская губерния. – СПб.: Типо-лит М. Я. Минкова, 1906. – 54с.
 17. Статистика України. Серія ІІ: Сільськогосподарська статистика. – Харків, 1926. – Т. ІІІ, вип. 9. – 278с.
 18. Статистичний бюлетень = Статистический бюлетень Подільського губерніального статистичного бюро: итоги весеннего обследованя сельского хазяйства Подолии в 1923 году. – Год издания IV. – Винница, 1923. – № 6-8. – июнь-август. – 74с.
 19. Статистичний бюлетень = Статистический бюллетень Подільського статистичного бюро / ежемесячный орган стат. бюро Подолии. – Год издания IV. – Винница, 1923. – № 1-2 (16-17). – январь-февраль. – 22с.
 20. Статистика Украины. Том IV. Выпуск І: 1922 год в сельскохозяйственном отношении. – Харьков, 1923. – 63с.
 21. Сборник статистических материалов в Подольской губернии. – Выпуск І: Землевладение. – Немиров: Тип. Р.Б.Шерра, 1917. – 18с.
 22. Состояние озимых и яровых посевов и прочей растительности в Подольской губернии за время с 15 апреля по 1 июня 1916 года. – Винница, 1916. – 7с.
 23. Состояние озимых посевов на 15 мая 1913 года. Бюллетень №2. – Каменец-Подольск: Тип. губ. прав., 1913. – 35с.
 24. Состояние озимых и яровых посевов и прочей растительности в Подольской губернии на 1-е и 15-е мая 1915 года. – Каменец-Подольск: Тип. губ. прав., 1915. – 11с.
 25. Состояние озимых и яровых посевов в Волынской губернии к 1 июня 1914 года. / Издание Волынского губернского земства. – Житомир, 1914. – 15с.
 26. Состояние озимых и яровых посевов в Волынской губернии к 1 июля 1914 года. / Издание Волынского губернского земства. – Житомир, 1914. – 15с.
 27. Сельскохозяйственный бюллетень №3: Виды на урожай к 25 июня 1913 года. – Каменец- Подольск: Тип. губ. прав., 1913. – 43с.
 28. Таблицы для пересчёта сенокоса и скота в пашню для определения количества земли по шкале обложения. – Винница, 1924. – 10с.
 29. Таблицы сельскохозяйственной статистики по Подольской земской управе за 1913 год. – Каменец-Подольск, 1913. – 143с.
 30. Урожай хлібів в 1917 році на Поділлю. – Кам’янець на Поділлю, 1919. – 41с.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАЯВНІСТЬ ГАЗЕТ У ВІДДІЛІ РІДКІСНОЇ КНИГИ:

ПЕРЕЛІК ЦЕНТРАЛЬНИХ І МІСЦЕВИХ ГАЗЕТ

ГАЗЕТА «ЧЕРВОНИЙ КОРДОН»

ГАЗЕТИ (1920р.)

ГАЗЕТА „ПОДОЛЬСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ ”

 

Відділ працює:
Понеділок – четвер: 8:30-17:30
П’ятниця: 8:30-15:00
Вихідні дні: субота, неділя.

Адреса:
м. Кам’янець-Подільський
вул. Татарська, 14


Читальний зал історичного факультету

Биковська Вікторія Францівна – завідувач сектору читального залу історичного факультету.

Читальний зал має 18600 примірників книг, отримує 50 назв періодичних видань – журнали з історії, з методики викладання історії, з соціології, політології, зокрема – “Історія в школі”, “Історія в школах України”, “История и обществознание для школьников”, “Преподаваниеистории и обществознания в школе” та інші.

Протягом року читальний зал обслуговує понад 1550 читачів: студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів університету, вчителів міста. У читальному залі є теки з планами семінарських, практичних занять, списками рекомендованої літератури з нової і новітньої історії країн Азії та Африки, з новітньої історії країн Європи та Америки, з нової історії, історії України, з соціології, з джерелознавства, з дисципліни „Історична бібліографія”, з курсу „Історія української культури”, з релігієзнавства, з історії української філософії, з музеєзнавства та інших, багато навчально-методичних посібників з методики викладання історії в школі, з історії України ХVІ-ХVІІ ст., методичні поради до написання магістерських, бакалаврських робіт. Студенти, викладачі користуються довідковим апаратом читального залу.

В читальному залі було сформовано нові тематичні картотеки:

 • Дисертації викладачів вузу;
 • Україна: Віхи історії (до 20-річчя Незалежності України);
 • Історія Поділля.

Відділ працює:
Понеділок – четвер: 8:30-17:30
П’ятниця: 8:30-15:00
Вихідні дні: субота, неділя.

Адреса:
м. Кам’янець-Подільський
вул. Татарська, 14